Розарий на Истината

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твои е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Умейте да виждате корена на Истината

Отче наш

1. Думите са дрехата на Истината, по същия начин, както листата са дрехата на дърветата. Идва есен и листата падат, а през пролетта се появяват отново.

Богородица

2. Същото е и с думите. Истината се облича с думи и вие се любувате на тази Истина. Но идва времето, когато тези думи остаряват, подобно на есенните листа, но само за да се прояви новата Истина при следващия етап на космическия цикъл.

Богородица

3. Затова няма смисъл да се привързвате към думите, в които е облечена Истината.

Богородица

4. Умейте да разпознавате Единната Истина зад различните учения и религиозни системи. Но не се привързвайте към думите.

Богородица

5. Вашата привързаност към една или друга система е подобна на привързаността към миналогодишните листа.Умейте да виждате корена на Истината.

Богородица

6. На вас ви се дава направление под формата на енергия, магнит, който ще ви позволи занапред, ръководейки се от него, да намирате трохичките Истина, разхвърляни в различни Учения и вярвания.

Богородица

7. Не забравяйте, че Истината е една, но нейното пречупване в съзнанието на хората е различно и се определя от нивото на тяхното развитие.

Богородица

8. По същия начин както дърветата загубват листата си през есента, така и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло.

Богородица

9. Мъдрия човек, живеейки в този живот, мисли за своя бъдещ живот.

Богородица

10. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство, определят неговото бъдеще в този живот и определят обстоятелствата в неговия следващ живот.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Вие съставлявате тялото на Бога

Отче наш

1. Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от живота си се замисляте как това, което вършите, ще се отрази на вашия бъдещ живот.

Богородица

2. Не се стремете да получите награда за своите благи деяния в този живот.

Богородица

3. Стремете се да получите награда в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас.

Богородица

4. Онези от вас, които имат по-разширено съзнание, разбират, че вие сте неотделима част от Бога, вие съставлявате тялото на Бога, по същия начин, както и всички живи същества на Земята.

Богородица

5. Затова за вас престава да има значение получаването на награда и в следващия живот.

Богородица

6. Вие виждате своята цел в това, да оказвате помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества.

Богородица

7. И съставлявайки единен организъм с цялото Творение, вие не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите, е най-главният.

Богородица

8. Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен.

Богородица

9. И вашето отделяне на самите себе си от другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюционното развитие.

Богородица

10. И колкото по-развито е съзнанието на човека, толкова по-малко противоречия вижда той в различните религиозни системи, толкова по-голямо единство усеща той с всяко живо същество.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Гонете от своите глави и сърца всичко, което разделя

Отче наш

1. Опитайте се да търсите противоречия и лошото във всичко, което ви заобикаля. Точно по този начин действа така нареченото егоистично, съсредоточено в себе си съзнание.

Богородица

2. По този начин вие така ще снижите своите вибрации, че ще привлечете в своя живот най-лошите събития от външния свят.

Богородица

3. Вие ще бъдете нещастни. И хората около вас ще бъдат нещастни.

Богородица

4. Ако поразмислите ще видите, че повечето хора постъпват именно така. Преди всичко, те забелязват недостатъците в света около себе си. И това е естествено, тяхното съзнание е толкова несъвършено, че то вижда наоколо само недостатъци.

Богородица

5. Затова такива хора са своеобразни генератори на несъвършенство, генератори на илюзии.

Богородица

6. Те се явяват гигантски производители на илюзии. Просто рекордьори по производството на несъвършени мисли и чувства, несъвършени емоции и действия. Но все някога на това трябва да бъде сложен край.

Богородица

7. А тъй като във вашия свят действа закона за свободната воля, единствено вие самите можете да пожелаете да промените тази ситуация.

Богородица

8. Само вие самите можете да опитате да промените себе си и своето отношение към околния свят.

Богородица

9. Гонете от своите глави и сърца всичко, което разделя, всичко, което ви кара да осъждате другите, да търсите несъвършенство и противоречия във всичко.

Богородица

10. Откажете се постоянно да търсите извън себе си онези, които, от ваша гледна точка, ви пречат. Това може да са ваши съседи, представители на друга система от възгледи, паднали ангели, световното зло.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Поливайте с енергията на вашето внимание само съвършените образци

Отче наш

1. Да, несъвършенството изобилства във вашия свят. Но когато постоянно съсредоточавате своето внимание върху несъвършенството, вие доброволно поливате със своята Божествена енергия бурените на несъвършеното човешко съзнание.

Богородица

2. Внимавайте какво поливате, къде изразходвате дадената от Бога енергия.

Богородица

3. Постоянно съхранявайте нивото на своите вибрации на максимално възможното за вас ниво.

Богородица

4. Действително, много е трудно постоянно да пазите чисто своето съзнание, намирайки се сред несъвършенство. Но на вас ви е необходимо да правите това.

Богородица

5. Използвайте всичко, което ви помага да извисите своето съзнание. Стихове. Музика. Природата. Игра с децата. Цветята.

Богородица

6. Поливайте с енергията на вашето внимание само съвършени образци.

Богородица

7. Това не означава, че трябва да се изолирате от света. Бъдете в света, пребивавайте в несъвършеното проявление, но не давайте на това несъвършенство да завладее вас самите, вашето съзнание, вашата душа.

Богородица

8. Когато започнете да се съсредоточавате върху съвършените Божествени проявления, вие вдигате своите вибрации. Вие ставате щастлив човек.

Богородица

9. Но не забравяйте, че във вашите задължения влиза също така да помагате на всички живи същества. Законът на тази Вселена е такъв, че висшето служи на низшето.

Богородица

10. Този, който има достатъчно разширено съзнание, е задължен да помага на своите по-малки братя и сестри.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Бъдете като децата

Отче наш

1. Когато се извисявате в съзнанието си, преминавате на по-високо ниво на вашето съзнание, вие разбирате, че това, което е изглеждало непреодолимо противоречие за вашето външно съзнание, в действителност е било просто подхождане от различни страни към една и съща Истина.

Богородица

2. Повярвайте ми, не си струва твърде много да отстоявате което и да е разбиране на вашето ограничено съзнание на тази или онази Истина.

Богородица

3. Вашето съзнание е толкова несъвършено, че е просто глупаво да утвърждавате и провъзгласявате своята истина като единствено вярна и непогрешима.

Богородица

4. Все едно да спорят двама, единият от които твърди, че Земята плава в морето върху три кита, а другият твърди, че Земята лежи върху три слона. Сега ви се струва смешно дори да си представите този спор. Обаче болшинството религиозни конфликти и войни са имали в основата си аналогични причини.

Богородица

5. Вие сте деца. Вие стоите на брега на океана на Божествената Мъдрост и се опитвате да опознаете тази Мъдрост със любопитния си детски ум.

Богородица

6. Оставайте винаги в това детско състояние на съзнанието. Никога не пораствайте по въпросите на познанието на Божествената Истина.

Богородица

7. Бъдете като децата и ще можете да достигнете такива висоти в своето съзнание, каквито са били недостъпни за предишните поколения хора.

Богородица

8. Аз съзерцавам Земята със своето духовно виждане. И аз виждам все по-голяма и по-голяма пропаст, която отделя съзнанието на хората, позволили на Божествената Истина да се засели в техните сърца от съзнанието на тези хора, които упорстват в своето разбиране за Истината, струващо им се правилно само защото са го получили в наследство заедно с вярата от техните предци.

Богородица

9. А има и такива, които дотолкова са спрели своето развитие, че са престанали да споменават дори името на Бога в ежедневните си дела.

Богородица

10. Вие трябва да приемете Бога в своето сърце. Вие трябва да отворите сърцата си за Божествената Истина и да се уподобите в нейното познаване на деца, седящи на брега на океана.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.