Розарий на Господ Майтрейя

Аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията

Кратък Розарий по диктовката на Господ Майтрейя от 23 декември 2013 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас днес, за да изпитам отново чувството на общуване с човечеството на Земята. Сладостно е да идвам при вас и да мисля, че всяко мое идване приближава Новото Време, когато човечеството ще успее най-накрая да излезе на светлия път на своето развитие. Рано или късно тъмното време ще остане назад. Рано или късно ще настъпи това радостно време, когато ще можете да се огледате назад и да осъзнаете цялата бездна от заблуждения, в които човечеството е пребивавало много хиляди години. Време е. Настъпи времето за пробуждане. Вие дремете и не бързате да се събудите от съня, от сладкия сън в илюзията. Настъпи времето за събуждане за новата реалност! Само една крачка напред разделя вашето външно съзнание от тази реалност. Само една крачка. И вие непременно ще направите тази крачка!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. А днес дойдох, за да ви подкрепя на трудния участък от вашия Път. Аз дойдох да ви разкажа за вас самите. За вашето положение в света. И аз дойдох да ви напомня, че всички вие в най-скоро време непременно трябва да направите своя окончателен избор. И този избор се отнася до вашето желание да продължите да вървите по пътя на еволюцията или ще предпочетете да останете в миналото и да вървите по пътя на неуспешните цивилизации от миналото. Да, възлюбени, в миналите векове имаше много цивилизации, които пожелаха да вървят по свой път. И не само на вашата планета, но и на други планетни системи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Целият еволюционен процес се състои в изборите, които вие правите сами, защото притежавате свободна воля. Ако нямахте свободна воля, тогава бихте действали по волята на Владиците. И тогава не бихте могли да се развивате. Защото щяхте да бъдете обречени да се подчинявате на чужда воля. Когато се роди дете, известно време то се намира в пълна зависимост от своите родители. То не може да се движи само, да се храни. Но след това идва етап, когато детето, израствайки, напуска бащиния дом и действа самостоятелно, като поема цялата отговорност за живота си. Обаче мъдрите деца поддържат връзка с рода си и със своите родители. Приемат съвети и помощ. Вие в някаква степен сте наши деца, деца на Възнесените Владици. Във всеки от вас присъства наша частица, като зародиш на вашата бъдеща Божественост.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Има някои непослушни деца, които са забравили за своя род, за своите небесни покровители и така са се заиграли в илюзията, че е много трудно, намирайки се в тяхното положение, да си спомнят кои са те всъщност, как са се оказали в своето плачевно положение на сираци и какво трябва да направят, за да се върнат в Бащиния Дом. За разлика от многото осиротели души, заблудили се във вашия свят, има известно количество души, които помнят за своето Божествено предназначение, за своя Божествен произход. Именно към тези души се обръщам днес и именно над тях аз поемам ръководството по техния Път на Посвещенията. Вие сте твърде малко и аз познавам много добре всеки един от вас и работя с вас в продължение на многобройните ви въплъщения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Сегашното положение в света създава допълнителни трудности за нашето общуване и за нашата връзка с вас. Много от вас забравиха за мен. Но аз ви помня. Помня всеки един от вас. Затова идвам понякога, за да възобновя нашето общуване и нашата връзка, която не прекъсва в продължение на хиляди години. И дори тогава, когато дотолкова се потапяте в илюзията, че забравяте за Бога, за Владиците, нашата връзка продължава на по-фините планове на битието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Много от вас отново преминават своите тестове по Пътя. Много от вас дори може да не разбират, че всичко, което се случва с тях в живота, представлява само тестове, които те преминават отново и отново от въплъщение във въплъщение. И основният тест – това е тестът за непривързаност към нищо материално. Ако сте твърде привързани към вашите деца, към родителите си, към любимите си, към вещите, то обстоятелствата в живота ще ви лишат от предмета на вашата привързаност. Главният избор, който правите в живота си и от живот в живот – това е изборът в полза на Божествения свят или изборът в полза на илюзорния свят. Когато избирате илюзорния свят, вие се привързвате към този свят и продължавате да се въплъщавате в него. Ако изберете Висшия свят, тогава вие преминавате във Висшия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Свойството на нашата вселена е такова, че всеки човек заема онова място на стълбата на еволюцията, което съответства на нивото на развитие на неговото съзнание. Ето защо това, че сте се оказали във вашия свят, говори, че поради привързаността си към него, вие постоянно правите избор в полза на този свят. Моята задача като ваш Посветител е да ви обясня вашите привързаности и препятствията по вашия Път. И само когато преодолеете вътре в себе си всякакви привързаности и несъвършенства на вашето същество, само в този случай вие имате възможност да преминете в друг, по-съвършен свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Енергийната граница между световете може да се преодолее единствено благодарение на повишаването на вашите вибрации. Обаче вашият свят прави всичко, за да ви привърже към себе си. И вие вярвате във вашата илюзия, и илюзията става за вас реалност. С всяко ваше ново въплъщение играта се усложнява и вие сте принудени да пребивавате във все по-лоши условия, за да демонстрирате устрема и решимостта си и да се измъкнете най-после от капана на илюзията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вашата илюзия сега ви предоставя най-изтънчени начини, за да държи постоянно съзнанието ви на ниско вибрационно ниво. Всичко във вашето житейско обкръжение ви създава препятствия по Пътя към по-възвишените светове. Всяка съвременна индустрия ви принуждава да занижавате вибрациите си и буквално насила ви откъсва от Висшите светове. Затова вашата задача е да не се поддавате на уловките на илюзията и така да тренирате духовните си мускули чрез духовни практики и методики, че да съхранявате своята независимост от илюзорните сили в най-трудните житейски ситуации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вие се намирате в пирамидата на посвещенията. И аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията. Много ли са тези, които са способни да ме чуят? Аз зная, че моите предани бодхисатви са способни да ме чуят и да ме следват, в каквато и илюзия да се намират. Там, където премине един, ще преминат милиони души. АЗ СЪМ Майтрейя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.