Розарий на Господ Майтрейя - 2

maitreia5

 

Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя съм дошъл при вас в образа на вашето дете

Кратък Розарий по диктовката на Господ Майтрейя от 6 декември 2009 г.

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

1. АЗ СЪМ Майтрейя. Колко е радостно, че отново имам възможност да идвам във вашия свят. Аз се радвам като дете, защото да надникна във вашия свят за мен е голяма мечта. Аз винаги имам желание да дойда. Но Космическият Закон не ми позволява да направя това. Защото от нивото на вашето съзнание няма да можете да ме разпознае, когато дойда. Вие очаквате да видите всесилен Бог, а аз съм само едно малко дете, което притежава Велика Мъдрост.

Богородица

2. Погледнете вашите деца. Лицата на много от тях напомнят лицата на велики мъдреци. Погледнете в техните очи. Току-що роденото малко дете идва от нашия свят. То помни нашия свят. И какво вижда около себе си? Вижда суета. Вижда бъркотия. Много шум. Но то не вижда, че вие желаете да приемете Бога в него, че желаете да узнаете онази тайна, която то е дошло да съобщи на света.

Богородица

3. Първите месеци от своя живот детето наполовина или почти изцяло се намира в нашия свят. В това време вие има на какво да се поучите от него. Разбира се, то не може да ви учи с думи или действия. Но може да ви предаде състоянието на нашия свят. Това състояние се намира в неговата аура. И твърде много хора интуитивно се стараят да се докоснат до детето, да го вземат на ръце, да го погалят по главата. Разбира се, тези непроизволни действия позволяват и на вас чрез детето да се докоснете до нашия свят.

Богородица

4. Но ето вие сте забравили, че вашето дете – това е посланик от нашия свят, вие сте се отдали на своите обичайни занимания. Гледате телевизия, разговаряте по телефона, слушате музика. Учудвате се, защо вашето дете е неспокойно, защо плаче, капризничи. Но нали това, което правите вие, толкова много се отличава от нашия свят, че детето просто се намира в непрекъснат стрес. То не може да ви каже да изключите музиката или да изключите телевизора, то не може да ви каже да спрете разговорите по телефона. То изразява своето недоволство, плачейки и показвайки ви по този начин, че не иска всичко това. Но вие мислите, че детето иска да яде или да пие, или просто е уморено и иска да спи. 

Богородица

5. Отношението ви към вашите деца изисква преразглеждане. Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя, съм дошъл при вас в образа на вашето дете. Ще правите ли вие в мое присъствие всички тези неща, които правите в присъствието на вашето дете, мислейки, че то нищо не разбира? Ще се държите ли така, както се държите? Аз ще дойда във въплъщение, аз желая това, но не мога да дойда дотогава, докато вие не измените отношението си към вашите деца.

Богородица

6. През първите месеци от живота аурата на детето може да бъде толкова голяма, колкото цял град. Вие наистина посрещате посланик на Небесата. Но правите ли това, което е необходимо, за да посрещнете посланика на Небесата? Вие мислите, че вашите деца нищо не разбират. Мислите, че те са глупави и не могат да възприемат действителността така, както я виждате вие. Децата идват във вашия свят, носейки образа на другия свят. И твърде много от тях са мъдри душѝ, преминали земната школа на посвещения. И какво виждат? Те виждат лигавещи се родители и роднини. И никой в целия свят не се отнася към тях като към мъдри душѝ, още по рождение знаещи всичко.

Богородица

7. Постепенно аурата на детето попива в себе си обкръжаващата обстановка на семейството, града, страната, в която то се ражда и още към третата година у него изчезва паметта за нашия свят. То попива вашите навици, вашите привързаности, стереотипите на вашето поведение. Към третата година детето има в своята аура всички ваши негативни състояния, в които вие сте пребивавали и пребивавате. И ако то има възможност да гледа телевизия или да слуша радио тогава, когато вие мислите, че спи или нищо не разбира, детето поема целия този кошмар, който тече като река от вашите средства за масова информация. И към третата година вие вече виждате пред себе си не ангел, дошъл във вашия свят, а душа, обременена от всички грехове на света, която до края на този земен живот ще бъде принудена да отработва кармата на семейството, кармата на рода, кармата на страната и кармата на света.

Богородица

8. Аз не мога да дойда във вашия свят дотогава, докато светът не бъде готов да ме приеме. И ако вие смятате, че това, което ви говоря не съответства на действителността, че аз сгъстявам краските или преувеличавам, по този начин вие още повече отлагате времето на моето идване във вашия свят. Докато невежеството управлява вашия свят, докато простите истини се възприемат от вас като приказки, аз няма какво да правя във вашия свят.

Богородица

9. Аз много се стремя по-скоро да дойда във въплъщение. И единствено вие самите можете да ускорите моето идване. Нужно е да имате внимателно отношение не само към децата. Всеки човек, живеещ във физическия свят, има право да бъде любим. „Възлюби ближния като самия себе си” – колко отдавна беше дадена тази заповед от възлюбения Иисус. Колко много събития се случиха на земното кълбо от времето на тази заповед. Колко сте заети в своя живот. Вие постоянно сте заети с нещо. И не настана ли време да се спрете и да чуете словата на Иисус, казани за вас?

Богородица

10. Колко пъти е нужно да се повтарят заповедите, за да бъдат изпълнени? Колко пъти е нужно да идваме с послания, за да се научите не само да ги четете или слушате, но и да следвате получаваното Учение в своя живот. Много се надявам, че ще се открият поне сто човека на земното кълбо, намиращи се във въплъщение, които не само ще четат моите послания, но и ще ги прилагат в живота. АЗ СЪМ Майтрейя.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Назад към Розарии

 


[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.