Розарий на Атина Палада

Учение за справедливите и несправедливите войни

Кратък Розарий по Диктовката на Атина Палада от 22 декември 2015 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Атина Палада. АЗ съм член на Кармичното Ръководство. Известна съм също така и като Богиня на Истината. И някога, много отдавна, хората ми се покланяха в храмовете, създадени специално в моя чест. Това беше отдавна, в моята любима Елада. Сега искам да ви напомня и това, че АЗ съм също така покровителка на справедливите войни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Всичко във вашия свят носи двойствен характер. Затова, колкото и да ви се струва странно да чуете това от мен, освен несправедливите войни има още и войни, които имат справедлив характер. Затова, преди да вземете участие в една или друга война, е необходимо да разберете много добре мотивите, които движат вас и хората, които са облечени във власт и вземат решение за започването на война.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Преди всичко трябва да разберете дали в хода на тази война ще отстоявате користни интереси, или ще отбранявате своята земя, своите жилища и семействата си от външен враг, който ви заплашва и напада вашата земя. Много е важен мотивът на всеки воин, който участва във войната. И ако човек отива на война с някакъв користен мотив, то неговото участие в нея ще го натовари с карма от неправилно действие. Користен мотив може да бъде получаването на пари, слава, власт, длъжност или чин, а също и военна плячка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Законът за Кармата е много сложен Закон в тази Вселена. Затова нека да разберем как участието в една несправедлива война ще се отрази върху държавата и хората, живеещи в нея, които участват във войната. Разбира се, в хода на всяка война се прилага насилие и загиват хора. Затова е важно да се разбере каква карма ще носи страната, която участва в несправедлива война.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Всеки, който участва в несправедлива война носи своята част от кармата. Обаче всеки участник във войната има майка, роднини. И цялото семейство, дори и далечните роднини на човека, който участва в несправедлива война, споделят кармата създадена от убийствата и разрушенията. По такъв начин се отслабва семейството и целият род, което може да стане причина за физическо и умствено израждане на рода.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Така кармата от една несправедлива война засяга дори онези хора, които не вземат непосредствено участие във военния конфликт. Освен това съществува карма на страната, която участва в една несправедлива война. Тази карма пада върху цялото население на страната и се разпределя между всички членове на обществото. Като правило това води до прекъсване на потока от Божествена енергия, който е отпуснат за тази страна. Недостигът на Божествена енергия се проявява като недоимък, глад, психични разстройства на значителна част от населението на страната – шизофрения, лудост, депресия, склонност към самоубийство, агресия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Разбира се, голяма част от кармата от една несправедлива война пада върху хората, които вземат решение за започването на такава война. Обаче, както Казах по-горе, кармичното бреме пада и върху всеки човек, който живее в тази страна. Защото нито една война не може да се случи, ако няма хора, които са съгласни да участват в нея поради лична корист, стремеж към лесна печалба или с цел да усъвършенстват своите навици да убиват върху живи мишени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Здравото общество никога няма да позволи да бъде въвлечено в несправедлива война, тъй като осъзнава много добре отговорността си за тази война, следствията от която лягат върху много поколения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Сега по въпроса за воденето на справедливи войни. В този случай, ако воинът участва в битката с цел да защити своята страна, земята и семейството си и няма при това стремеж към лично забогатяване или корист, ако воинът е готов да пожертва живота си безкористно за общото благо на своята страна, то такива действия се считат за правилни и дори в случай на смърт на воина не отслабват неговото семейство, а напротив, усилват го енергийно.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Саможертвата за спасяване на ближните може да се разглежда като ненасилие в случай, когато човекът е готов да бъде жив щит между нападащите и своите близки. Този висш акт на саможертва създава блага карма за целия род и за страната. Целта на моето днешно Послание беше да изясня въпроса за справедливите и несправедливите войни. Мисля, че при създалите се в днешно време условия моето Учение ще бъде полезно за вас и ще можете да го приложите на практика в живота си. АЗ СЪМ Атина Палада.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.