Розарий
"Карма-Йога"[1]

ОМ НАМАХ ШИВАЯ![2]

 

Обичайте цялото човечество и му служете.
Помагайте на всички.
Бъдете щастливи.
Бъдете вежливи.
Бъдете източник на неугасваща радост.
Познайте Бога и добродетелта във всяко лице.
Няма светец без минало и грешник без бъдеще.
Почитайте всички хора. Ако не можете да почитате някого...нека той или тя
излезе от живота ви.
Бъдете оригинални.
Бъдете изобретателни.
Бъдете мъжествени.
Събирайте своето мъжество отново и отново.
Не подражавайте.
Бъдете силни. Бъдете упорити.
Не се подпирайте на чужди патерици.
Мислете със собствената си глава.
Бъдете себе си.
Цялото съвършенство и всички Божествени добродетели
са скрити вътре във вас – покажете ги на света.
Мъдростта също е заложена във вас – нека тя да засияе по-ярко.
Нека Божията милост ви направи свободни.
Нека животът ви да е като живота на розата –
в тишината тя говори с езика на благоуханието.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ![3]
ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!
ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

 

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

Карма Йога – духовният Път

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Работата, която ще вършим има не само материлна цел. Тя ще бъде с вас, където и да се намирате, дори след като напуснете това тяло и попаднете в друг свят, тази работа ще остане с вас, вие ще имате от нея полза. Каквато градина засадите и каквито зърна посеете тук, ще ги получите също и там.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

2. Това е духовна работа, не е материална. Това не е моя работа и не е ваша, това е работа на цялата вселена, дори на цялото мироздание. Отделете за тази работа толкова време, колкото можете, това ще бъде полезно за вас в бъдеще. Колкото повече време и енергия изразходвате тук, толкова по-голяма полза ще имате. Благодарение на това здравето ви също ще се подобрява, ще имате добро храносмилане и здрав сън, умът ви ще се изчисти.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

3. Дълг на всеки е да бъде внимателен и да не се занимава с безполезни неща. Изпълнявайте своя дълг! Не мързелувайте. Това е епоха на Действието. Изпълнявайте Карма Йога. Покажете на света идеална действеност. Служението на човечеството е Служение и поклонение на Бога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

4. Затова не трябва никога да се боите от трудна работа. Според необходимостта, трябва да вършим всичко, което е угодно. Няма в този свят лоша или унизителна работа, ако тя се прави с правилно отношение към нея.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

5. Само с помощта на Карма можете да се усъвършенствате. Ето защо човек не трябва да се колебае пред никаква работа – достойна ли е тя или недостойна, голяма ли е или малка. Няма лоша работа, работата си е работа.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

6. Учете се да говорите по-малко и да работите повече. Това е поле за духовна практика. Карма е висш път за усъвършенстване.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

7. Да имате човешко тяло е велико нещо. Който дойде на земята, трябва да работи. Мързеливият, дори и да живее, е като мъртъв. Всички, които са се родили, трябва да работят, за да бъдат щастливи.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

8. Трябва да бъдете прилежни, упорити и трудолюбиви. Бездействието и мързелът са погубващи. Безделникът е като труп. Само онези, които работят активно, действително живеят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

9. Да работи, е дълг на всеки, независимо дали е беден или богат, стар или млад, мъж или жена. Ако нещо трябва да се направи, не трябва да има съмнения достойна ли е тази работа или не, тя трябва да се свърши. Ако някой, който заема висока длъжност е готов да свърши каквато и да е работа, дори най-неблаговидната, от него трябва да се взема пример.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

10. Като работи упорито, човек постига мир в себе си и в атмосферата около себе си. Ако всеки работи прилежно и с любов, на Земята ще има мир.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Истина, Простота и Любов

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Тези, които са дошли тук не трябва да мързелуват. Всички трябва да са готови да работят. Много искам всеки да бъде храбър, енергичен и трудолюбив. Никога не губете кураж.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

2. Тъй като сте се появили на света, вие трябва да търсите достижения и за да постигнете успех, трябва упорито да работите. Работата изисква издържливост. Станете отговорни и учете другите на отговорност.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

3. На мен не са ми нужни хиляди или милиони последователи. Дори един е достатъчен. Едно съвършено същество е достатъчно, за да промени света. Рама, Кришна, Христос – те не са били много. Имало е само един Рама, само един Кришна, само един Христос и те промениха света.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

4. Буда също е бил само един и промени света. Казвам ви тези неща, за да разберете, че количеството не е главното. Една искра Светлина е достатъчна да освети цялата вселена.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

5. Времената ще се променят, затова трябва да решите да бъдете усърдни и мъжествени. Тези, които като стомана са твърди духом, са близо да разсъмването. Да бъдеш твърд духом съвсем не означава да бъдеш суров и безсърдечен. Да станеш силен означава да израстваш без да се отдаваш на болката и наслаждението, да не се плашиш от жегата и студа.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

6. Творението е обширно и съществуват много учения. Придържайте се винаги към едно – Истина, Простота и Любов. Живейте в Истина, Простота и Любов и практикувайте Карма Йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

7. Тази епоха(юга), повече отколкото другите, е епоха на разрушението. Човекът стана роб на своята нисша природа. Аз дойдох, за да изведа човечеството на светлия път.
Аз не принадлежа към определена религия, но уважавам всички религии. Стремя се към възраждане на цялото човечество.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

8. Висшето Аз в човека трябва да бъде развито и възкачено на престола, а низшето аз трябва да бъде унищожено. То ще бъде унищожено във всички страни на света, и сърцата на хората ще се изменят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

9. Сега вие трябва да разберете, че е необходимо да живеете в Истина, Простота и Любов и да разпространявате това послание по целия свят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

10. Да следвате себе си и със своя пример да показвате пътя на Истината, Простотата и Любовта е висш човешки дълг и висша Йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Карма Йога е ваш първостепенен дълг.

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Искам още веднъж да ви обясня колко усърдни трябва да бъдете в работата. На света е нужен упорит и съзидателен труд, така че вие изцяло трябва да се посветите на работата. Не отстъпвайте, а напротив, вървете напред. Всяка ваша стъпка е нужна на целия свят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

2. Да изпълнявате своя дълг е най-високото достижение, по-високо от всяка садхана. На първо място стои вашият дълг. Резултатът от упоритата работа е щастието, резултатът от мързела е страданието.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

3. Проблемите в света са породени от бездействието. Още веднъж ви напомням – бъдете усъдни и ще ви се въздаде за това.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

4. Искам да станете храбри бойци и да се отнасяте внимателно към своите задължения. Това е добро за вас. Аз искам да видя света пълен с храбри и самоотвержени хора. В действителност, усърдно работещият скептик сега е дори по-добър, отколкото мързеливият вярващ лицемер. Искам да видя освободени всички хора, зависими от илюзиите на материалния свят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

5. Силата на проницателност на човека и неговата истинска природа са изродени заради преследването на лъжливи цели. Онези, които злоупотребяват с отдиха, губят целта на живота, уподобявайки се на глупави магарета със самар на гърба.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

6. Всеки от вас трябва да възпита в себе си огромно мъжество, за да преодолее негативните сили. В света не е имало стотици Рама, Кришна, Христос, Моисей. Но Те оказаха огромно влияние на целия свят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

7. Неуморната работа е едно от качествата на този път. Мързелът на Земята е смърт. Само когато се работи, може да бъде удържана победа над кармата. Всички трябва да се стремят да изпълняват своя дълг по най-добрия начин, без да се отклоняват от курса.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

8. Служението на човечеството е първостепенен дълг. През тези времена силно нарастна безчовечието и мързела, затова е важно да работите неуморно и да не падате духом. Бъдете мъжествени, трудолюбиви – работете усърдно и бъдете храбри

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

9. Аз търся общото благо за всички хора в света. Всичко, което правите трябва да носи полза на човечеството. Спасявайки човечеството, всеки ще спаси сам себе си.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

10. Отново и отново ви казвам, че бездействието, както смъртта, ще ви унижощи. Безделникът е бреме за земята, затова всеки трябва да работи усърдно. Прекарвайте времето си в работа. Работата е живот. Работата е Служение на Бога. Човек, който прекарва своето време в празнота, е като мъртъв. Настъпва време, когато за да се спасиш ще трябва да работиш.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Вашата работа е Служението

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Карма Йога е най-висшата духовна практика на това време, тя ви освобождава. Свещените писания гласят, че в края на всяка юга[4] само Карма Йога може да ви помогне.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

2. Всички трябва да се закълнат винаги да работят и служат, да имат добри мисли и да вършат добри дела. Дръжте добри мисли в ума си.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

3. Ако сте заети с вършенето на добри дела, вие ще имате здрав сън, добър апетит и в ума ви няма да идват лоши мисли. Иначе вие винаги ще критикувате другите. В безделието вашите умове винаги ще бъдат заети с критични мисли за другите. Карма, действеност – това е единственото, което може да отклони всичкото зло.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

4. Всеки трябва да забрави своята националност, ние тук сме едно цяло. Ние сме всемирно семейство. Не слагайте в главата си мисли за разделение, за утвърждаване на личността – избавете се от чувството за обособеност. Служете на хората с душа, тяло, ум – с това, с което можете. Тук няма нито касти, нито определено вероизповедание. Няма никакви препятствия.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

5. Да работите, да имате добри намерения и да посветите своя живот в Служение на Човечеството – това е най-доброто. Единственото изискване на този път към Бога – това е Карма Йога чрез Служение.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

6. Всички трябва да разпространяват това послание. Все повече и повече хора трябва да се запознаят с тези мисли и наставления. Всяко кътче на света трябва да се събуди от тези думи.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

7. Моето желание е да има хармония във вселената. Моят план е плана на Любовта, когато лъвът и козата ще могат да пият от една локва.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

8. Първата работа, която ви давам, е Карма Йога. Вие ще можете да се усъвършенствате само благодарение на Карма Йога, с помощта на Карма Йога ще можете да носите полза на другите. Безделникът не извършва дейност, затова той е като мъртъв. Придавайте на Карма Йога огромно значение и се развивайте. Когато безделието бъде изгонено от този свят, всичката мирска печал и безпокойство ще се разсеят.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

9. Само усърдният труд може да направи човека силен и енергичен. Карма е първа и основна по важност във вашия живот. Много пъти съм ви казвал, че само благодарение на Карма Йога може да се постигне освобождение. В сегашния век това е единственият вид йога, с който можете да се занимавате, това е единственият път към прогрес и самореализация.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

10. Карма Йога е единствената, която носи успех. Тя е толкова могъща, че дори и малко прилагана, облегчава човека от печал и болести. Само тази работа, която носи полза на голяма част от хората има право да се нарича Карма Йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Карма Йога е висша йога

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Научният прогрес също се постига само чрез карма(действие), чрез усърдна работа. Тези, които откриха атома и изобретиха водородните бомби също работиха безкористно, без да мислят за храна и сън, без да се плашат от горещина и студ. Само по такъв начин са можели да постигнат своите цели. Те също са прилагали йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

2. С помощта на Карма Йога могат да се постигнат огромни резултати. Можете да съберете небето и земята. Можете да промените цялото творение.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

3. Само посредством Карма Йога можете да преуспеете в живота си, вашето сърце ще се изчисти, ще имате чисти мисли. Карма Йога е благоприятна за вашето здраве: ще спите добре и ще имате добър апетит. Човек с добър апетит и здрав сън винаги е здрав. А здравият човек може да постигне в живота всичко.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

4. Казвал съм ви преди, че има много видове йога, но Карма Йога е най-важната. Карма Йога трябва да е преди всички, едва след това могат да се добавят други видове Йоги. В името на Рама усъвършенствайте се, развивайте се посредством Карма Йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

5. От времето на Рама и Кришна са написани много свещени писания. Всички те описват значимостта на Карма Йога и учат на нейното величие. Христос е бил Карма Йога, и пророкът Мохамед е следвал пътя на Карма Йога.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

6. Имайте кураж! Това е всичко! В името на Рама, Карма Йога ви учи на правилен живот. Само Карма Йога е способна да промени света. Бездействието е причина за страданията и безпокойството.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

7. Работата, това е Махайога, Висша Йога. Да не вървите по този път, означава само да си създавате неприятности.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

8. Деятелността е източник на всяка радост. Продължавайте да работите! Напредвайте прогресивно, работете да последен дъх.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

9. Светът е мимолетен. Ще намерите постоянство само по пътя на Карма Йога. Само действието може да доведе човека до Бога и да му даде освобождение. Законът за карма е толкова дълбок, че няма думи, с които да се опише. Денят, в който кармата на планетата се прекрати, ще бъде ден на нейното разрушаване(пралайя).

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

10. Хей вие, силните духом! Продължавайте да работите! Само единствено чрез карма ще можете да промените света. Това е единственият път.

ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Обичайте цялото човечество и му служете.
Помагайте на всички.
Бъдете щастливи.
Бъдете вежливи.
Бъдете източник на неугасваща радост.
Познайте Бога и добродетелта във всяко лице.
Няма светец без минало и грешник без бъдеще.
Почитайте всички хора. Ако не можете да почитате някого...нека той или тя
излезе от живота ви.
Бъдете оригинални.
Бъдете изобретателни.
Бъдете мъжествени.
Събирайте своето мъжество отново и отново.
Не подражавайте.
Бъдете силни. Бъдете упорити.
Не се подпирайте на чужди патерици.
Мислете със собствената си глава.
Бъдете себе си.
Цялото съвършенство и всички Божествени добродетели
са скрити вътре във вас – покажете ги на света.
Мъдростта също е заложена във вас – нека тя да засияе по-ярко.
Нека Божията милост ви направи свободни.
Нека животът ви да е като живота на розата –
в тишината тя говори с езика на благоуханието.

 

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Този Розарий е съставен по изказвания на Бабаджи направени по време на Неговия живот в Ашрама Хайракхан и публикувани в книгата “Учението на Бабаджи”. На руски език книгата се намира на сайта http://babaji.ru/

[2]Древната мантра ОМ НАМАХ ШИВАЯ на санкрит означава “Аз се покорявам на Бога, търсейки в Него убежище” или “Да бъде Твоята Воля”. Повтарянето на ОМ НАМАХ ШИВАЯ” е път към единство с Висшия Бог.(Името на Бога, използвано в тази мантра е Шива, който в индуизма олицетворява Всевишния)

[3] "Джей Махамая Ки!” означава “Слава на Божествената сила!” или “Слава на Великата Първична Съзидателна Енергия!”, или “Победа на Висшата Майка, Божествената Сила!”. Махамайя е огромната енергия на мирозданието. При четенето на “ДЖЕЙ МАХАМАЙЯ КИ ДЖЕЙ!” в група, първите три думи “Джей Махамайя Ки” може да чете водещият Розария, а последната дума “джей” да се чете от всички заедно.
Бабаджи учеше да се произнася джейкарата(прославата на великите Учители и Богове) така: “Когато казвате “Джей”, правете го така, че земята да трепери и небето да падне! Не трябва да се произнася умряло, неохотно и безжизнено. Ще имате време да бъдете безжизнени когато умрете. Произнасяйте джейкарата с любов и ентусиазъм, за да разберат хората, че има някой жив. Докато сте живи, бъдете ярки, бъдете ентусиасти, бъдете смели”

[4] Юга е епоха. Съществуват общо 4 юги: Крита Юга или Сатья Юга – “златният век”, Трета Юга –“сребърният век”, Двапара Юга – “медният век”, Кали Юга – “железният век”. С всяка юга отслабват устоите на Дхарма(вселенския Закон) и се увеличава страданието.