Розарий
"Изкачване"

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Замислете се за вашето съзнание

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Предмет на нашата днешна беседа ще бъде вашето съзнание. Сред суетата на ежедневието вие не се замисляте за най-главното – за своето съзнание. Мислите за вещи, за храна, за работа, за семейство, за развлечения. Мислите за маса неща, но рядко се замисляте за своето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Искам да ви кажа, че съзнанието ви е също толкова важен въпрос, колкото и въпросът за Бога. Защото вашето съзнание е това, което ви надживява, това, което съхранява целия ви житейски опит, натрупаното от цялата поредица ваши животи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И действително нивото на вашето съзнание определя всичко, което ви се случва в живота. Нивото на вашето съзнание е тясно свързано с вашата карма и с кармата на хората около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Колкото по-висок е процентът на отработване на вашата карма, толкова по-високо е нивото на вашето съзнание и толкова по-близо сте до Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Нивото на вашето съзнание е свързано също така с вашите вибрации. Колкото по-високо е нивото на вибрациите ви, толкова по-високо е нивото на съзнанието ви. И затова нивото на вашето съзнание ви притегля към едно или друго обкръжение. Подобното се привлича от подобно.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова, ако реално искате да промените нещо в своя живот, трябва по-често да се замисляте за своето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Към всяко нещо и към всяко събитие около вас във физическия свят, може да се подходи от две страни. За всичко съществуват две основни гледни точки. И цялото многообразие на живота и цялото многообразие от житейски избори се свежда до вашия избор: какъв свят избирате? Илюзорния свят ли избирате или избирате Реалния свят на Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Представете си, че се намирате в абсолютно хармонично състояние на съзнанието. Сигурно сте изпитвали такива състояния в своя живот. Чувствате дълбок вътрешен покой, равновесие, безпричинна радост и любов към всичко, което ви заобикаля.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Бог ви изпраща такива минути, за да можете в сложни житейски ситуации да се връщате към усещанията, които сте изпитвали в тези блажени минути от своя живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Препоръчвам ви да си спомните такива състояния. Или да се опитате надеждно да фиксирате това състояние в паметта си, когато то ви споходи в близкото бъдеще. Това е еталонът, с който ще сравнявате състоянията на съзнанието ви в други моменти на вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Откажете се да влагате своята енергия в несъвършенството

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Сега си представете, че се сблъсквате с каквато и да е нехармонична ситуация в живота ви. Това може да бъде гърмяща рок-музика, нехармонични хора. Много са небожествените прояви, с които се сблъсквате всеки ден.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. И при стълкновението ви с тези нехармонични житейски ситуации настъпва много важен момент. Вие можете да се включите в тази ситуация или можете да останете в равновесно състояние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ще приведа конкретен пример. Оскърбили са ви на работа, в семейството или на улицата. Оскърбили са ви, както ви се струва, съвсем незаслужено. Вие можете да реагирате по двата различни начина, за които говорих по-горе.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Можете да се включите в ситуацията и да започнете да доказвате, че сте прави и са ви оскърбили незаслужено, а можете и да не се включвате в ситуацията. Просто да отбележите тази ситуация в съзнанието си, но да не влагате в нея своите енергии.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Помнете, че целият този илюзорен свят се поддържа изключително от вашата енергия. И вие самите ежеминутно и ежесекундно правите избор накъде да насочите своята енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. И ако се включите в неприятната ситуация, в която сте попаднали, вие започвате да влагате в тази ситуация енергията, която постъпва във вашата аура от Божествения свят по кристалната струна. Какво се случва тогава? Вие влагате енергията си в несъвършенството и умножавате илюзията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Повечето от хората, живеещи на Земята, постъпват по подобен начин. Този свят се поддържа само от вашата енергия. И със своята енергия вие подхранвате цялото несъвършенство на този свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Другият избор, който можете да направите, когато попадате в нехармонична ситуация, е да се откажете да влагате своите енергии в несъвършенството. Да, вие отбелязвате, че тази ситуация е несправедлива, но разбирате, че всичко, което се случва във вашия физически свят, е илюзия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Затова просто изхвърляте тази ситуация от своето съзнание и не му позволявате да мисли за нея.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Това не означава, че сте безразлични към небожествените прояви във вашия свят. Вие давате своята оценка. Вие задължително давате оценката си, дори можете да я съобщите на достъпно за хората около вас ниво, но не влагате енергия в своята оценка. Спомняте си онези хармонични състояния, в които сте били, и на това ниво отвеждате съзнанието си от обкръжаващата ви нехармонична ситуация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Илюзията се поражда от несъвършеното съзнание

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Напълно си давам сметка, че това, за което говоря, може да го направи адепт от много високо ниво, а за повечето хора, четящи тези редове, такава реакция на житейските ситуации ще бъде недостъпна.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Но вие трябва да знаете към какво да се стремите. И трябва да предприемате опити за изменение на своето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Цялото Божествено съвършенство присъства вътре във вас. И единствено вие самите решавате да пребивавате в това съвършенство или да се предавате на илюзиите на този свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Искам да ви предам образа на Буда, седящ на брега на река. Буда седи в поза за медитация и наблюдава реката. Той вижда как по реката плава тресчица, после греда.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. След това вижда как покрай него плава лодка с хора. Буда вижда всичко това. И той дава оценка на всеки предмет или явление, с които се среща, но не влага енергиите си в нито един от тези предмети. Той просто назовава нещата с техните имена и толкова.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ако на мястото на Буда седи обикновен човек, мислите му ще се вкопчват във всеки предмет, който вижда.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Той ще мисли, гледайки треската, колко безотговорни са хората, как замърсяват реката. Ще мисли, гледайки гредата, как би я използвал в домакинството си. И ще обсъжда в съзнанието си всеки човек, седящ в минаващата лодка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Дадох ви този пример, за да ви изясня окончателно как със своето съзнание пораждате заобикалящата ви илюзия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Когато постоянно държите в главата си отрицателните ситуации, с които се сблъсквате в живота, и когато непрекъснато превъртате своята реакция на тези ситуации и реакциите на околните към вашите реакции, вие изпращате дадената ви от Бога енергия за умножаване на заобикалящата ви илюзия. Същото се отнася за всяко несъвършено чувство, което допускате в своето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Необходимо ви е постоянно да анализирате всички свои мисли и всички свои чувства и да ги сравнявате с еталона на съвършеното състояние, което сте задължени постоянно да държите в паметта си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Контрол над изразходването на Божествената енергия

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Необходимо е да се откажете в съзнанието си от едно такова чувство като борбата. Когато сте настроени за борба, вие привличате предмета на борбата в своя свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Това се отнася за така обичаната от вас борба с паднали ангели. Ако сте настроени за борба, винаги ще намерите предмета на борбата си в хората около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ако не изпитвате желание да се борите, няма да срещнете по пътя си хора, с които ще е нужно да се борите. Нещо повече, запазвайки постоянно съзнанието си на високо ниво, вие ще можете да заразите с това свое състояние всеки, с когото се срещате в своя живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Сега на първо място излиза въпросът за контрола над изразходването на Божествената Енергия. И лайтмотивът на почти всички тези диктовки, ако внимателно ги препрочетете, е точно контролът над изразходването на Божествената Енергия, който вие, възлюбени, трябва да осъществявате самостоятелно.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Всеки от вас представлява източник на Божествена Енергия за вашия физически свят. Вие сами, като същества, надарени със свободна воля, избирате за какво да изразходвате дарената ви от Бога Енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вие не можете да не изразходвате тази енергия. Божествената Енергия постъпва във вашата аура от Божествения свят в непрекъснат поток всяка минута и всяка секунда от пребиваването ви на Земята. И само от вас самите зависи как ще се разпоредите с вашата Божествена Енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Силите на тъмнината нямат достъп до Божествената Енергия, но те са много изкусни в начините за присвояване на вашата Божествена Енергия. Те вземат вашата енергия, която вие така лекомислено им давате чрез всяка небожествена дейност, която си позволявате да осъществявате във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. 90 % от работата на цялата съвременна индустрия е насочена за удовлетворяване на енергийните нужди на тъмните сили. Замисляли ли сте се някога за това, възлюбени? Струва ви се безобидно, когато отидете на рок-концерт или си позволявате да гледате филми на ужасите, сапунени сериали, филми, пропагандиращи насилие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Струва ви се безобидно, ако следвайки модата, купувате предмети, вещи, които изобщо не са ви необходими. Всяка вещ, придобита от вас, носи в себе си определени вибрации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10.Има вещи, които носят в себе си Светлина, а има вещи, които отнемат вашата Светлина. Замисляте ли се за това, когато харчите своите пари, другият еквивалент на вашата Божествена Енергия, за придобиване на небожествени вещи? Съветвате ли се със своето Христово АЗ, когато правите своите покупки?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие сте отговорни за всеки ерг Божествена енергия

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Всеки момент от своя живот вие правите избор и този ваш избор насочва вашата Божествена Енергия или към умножаване на илюзията в този свят, или за намаляване на тази илюзия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие оцветявате вашата Божествена Енергия с прекрасни чувства, изпълнени с Радост и Любов и повишавате вибрациите на този свят. А когато сте изпълнени с отрицателни мисли и чувства, вие пълните този свят с тежка енергия, с лепкавия петмез на вашите негативи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И само вие самите можете да осъществите контрол над всеки ерг изразходвана от вас Божествена Енергия. Ние не можем да направим това за вас. Много бихме искали всеки от вас да се превърне в проводник на Светлината, изпълващ обкръжаващия ви свят с вибрациите на хармонията, красотата, любовта, радостта. И ние поемаме задължението да помагаме на всеки от вас, който искрено поиска да ни помогне в нашата работа по изчистването на вашата октава от силите на тъмнината. Но ние не можем да ви заставим да направите този избор, възлюбени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Предлагаме ви много лесно решение, което няма да изисква от вас дори допълнителен разход на време, необходимо за четене на молитви. Макар че молитвите сега са необходими на света както никога, защото се явяват допълнителен източник на Светлина за физическата октава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Но ако вие постоянно се контролирате как изразходвате своята Божествена Енергия, това няма да изисква от вас никакви допълнителни разходи. Дори напротив, ще способства за икономия на паричните ви средства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ако се замислите къде харчите парите си, ще стане ясно, че 90 % от вещите и продуктите, които придобивате, въобще не са ви нужни за поддържане на физическото ви тяло. Обратното, те спомагат за разрушаването на вашето тяло и вие ставате зависими от цяла индустрия, която отначало ви въвлича в процеса на разрушаване на физическото тяло и психиката ви, а после услужливо ви предлага огромен набор от скъпо струващи средства, които уж подпомагат възстановяването на вашето здраве.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Контролирайте се в течение на целия ден. Следете вашите мисли, вашите чувства. Накъдето са насочени вашите мисли, натам тече вашата енергия. Обърнете внимание за какво мислите. Вие мислите за несправедливото правителство и изпращате енергията си на членовете на вашето правителство, мислите за това колко несправедливо се отнесе към вас вашият началник на работа и му изпращате енергията си, мислите за сюжета на току-що гледания сапунен сериал и изпращате енергията си за умножаване на цял егрегор от изкуствени мисли и чувства, който се намира на астралния план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Вие сте отговорни за всеки ерг енергия, който лекомислено изразходвате. И всеки път, когато изразходвате своята енергия не в съответствие с Божествените принципи, вие създавате карма. И когато сте осведомени за кармичния закон и въпреки това продължавате да нарушавате Божествените принципи в угода на вашето его, вашата карма е по-тежка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Днес аз се опитах да привлека вниманието ви върху вашето съзнание. Защото това е, с което сте длъжни винаги да работите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. А за да работите със съзнанието си, съгласете се, че не ви е нужно нищо, освен вашето желание и вашия стремеж да измените своето съзнание. Ще се радвам, ако днешната беседа бъде приета от вас не като абстрактно разсъждение, а като ръководство за действие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.