II

Ролята на Учителя и на Учението в Общината

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Много може да бъде простено на този, който в мрака е успял да съхрани понятието за Учителя. Учителят издига достойнството на духа. За Нас понятието за Учителя е като светилник в тъмнината. Затова Учителят може да бъде наречен маяк на отговорността. Връзките на Учението са като спасително въже в планината. Учителят се появява от момента, в който духът се разпали. От този момент Учителят е неразривно свързан с ученика. (60)[2]

АУМ

2. Безкрайна е веригата от Учители и съзнанието, изпълнено от Учителя извисява успехите на ученика подобно на скъпоценен, всепроникващ аромат. Връзката на ученика с Учителя образува защитно звено в свързващата верига. Дори пустините процъфтяват в такава защита. (60)

АУМ

3. Учителят носи пламъка на неугасващия подвиг. Учението не се прекратява нито от умората, нито от огорченията. Сърцето на Учителя живее с подвига. В Него няма страх и думата „страхувам се” не съществува в Неговия речник(65)

АУМ

4. Във всяка книга трябва да има глава за раздразнителността. Необходимо е този звяр да се премахне от дома. Приветствам суровостта, решимостта – също. Посочвам как да се изкоренят подигравателните шеги. Нужно е да се помага на всеки да излезе от затруднение. Трябва да се спре всеки кълн на пошлостта. Необходимо е да се даде възможност на всеки да се изкаже и да се намери търпение за това. Да се пресекат празните слухове и да се намерят десет думи срещу всяка дума оскърбяваща Учителя. Именно да не се премълчава на стрелата срещу Учителя. Майка и Учител – тези две понятия трябва да бъдат защитени във всяка книга. Светлината на величието е неугасима. (78)

АУМ

5. Нека всяка община чака своя Учител, защото общината и Учителят съставляват двата края на една колона. Дори в суетата на ежедневието е необходимо да се помни за основата, изграждаща дома. Отново стигаме до необходимостта да се измени качеството на съзнанието, тогава преходът ще е по-лек. (91)

АУМ

6. За отровеното съзнание не е възможно да различи момента на свободата от момента на зависимостта. Човек, потънал в догадки кое е робство и кое е свобода, не може да мисли за община. Човек, подтискащ съзнанието на ближния, не може да мисли за община. Човек, извращаващ Учението, не може да мисли за община. Основата на общината е в свободата на мисълта и в уважението към Учителя.(98)

АУМ

7. Да се признае Учителя, означава да се застане в редицата на потушаващите пожара. Ако всеки, без ред, се втурне от извора към пожара, тогава изворът ще стане неизползваем. Колкото може по-добре трябва да се разберат вниманието и грижата в съзнанието, това ще опази и защити понятието за Учителя. Нали Учителят, нали знанието, нали еволюцията на света са пътища към далечните светове!(98)

АУМ

8. Как може човек да се чувства възможно най-защитен? Само като се установи най-близка връзка с Учителя. Само в действеното сътрудничество и в уважението е скрита най-добрата възможност за преминаване през опасните сфери. Връзката с Учителя е живата проникновеност в бъдещето. (187)

АУМ

9. Почитта към Учителя и постигането на устременост към далечните светове са свързани помежду си така, както дъгата е съединена със същността на светлината. Научете се да разбирате колко възвишено е понятието Учител. Прокарайте тази линия от единия край до другия край, от идването чак до заминаването. Знайте как ви е разкрито Учението на Светлината и помнете свързващата сребърна нишка. Връзката с Учителя е лека като орлово крило и орловото око гледа напред. Какво ще предпочетете, ако съзнанието ви е отворено? Изграждането на община може да ви помогне да съберете мислите си. Та нали не товарни магарета, а орли бяха посочени в сравнението. Ръката на Учителя зове към прага на общината. И от високото Ние виждаме накъде лети колелото на необходимостта.(187)

АУМ

10. Чуждото учение настоява да има подчинение, но общината е дотолкова наситена с възможности, че единствената Йерархия там ще бъде степента на знание. Никой не назначава Йерарх, но слушащият и познаващият, му признават тази степен. Учителят ще бъде естествен вожд. В Азия Учител е законно понятие. Според завета на Буда всеки бъдещ Учител е на особена почит. В откриването на тази възможност е целия залог за бъдещето. Наситеността на атмосферата ще издигне бъдещото решение за света.(215)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"