III

Признак на Общината – високата нравственост

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Главното неразбиране ще бъде в това, че всъщност трудът е отдих. Ще се наложи да се отменят много развлечения. Главното, което трябва да се разбере е, че произведенията на науката и изкуството са образование, а не развлечение. Редица развлечения трябва да бъдат премахнати като разсадник на пошлостта. Образователния фронт трябва да разчисти тълпите от глупаци, седящи пред чашите бира. Също така ругателството трябва да намери по-строго наказание. Тясната специализация също не се одобрява. (63)[2]

АУМ

2. Користолюбието е грубо невежество. Само истинското сътрудничество може да спаси от такава злокачествена корист. Користолюбецът носи печат на своето лице. Той не е съпричастен към сърцето, горчива е неговата чаша. И Финият Свят за користолюбеца е само източник на мъчения. (113)

АУМ

3. Не обичаме невежите, не обичаме страхливците погазващи, изпълнени с ужас, възможностите на еволюцията.
Тези, които гасите огъня, тези, които ненавиждате светлината, не е ли все едно от коя страна пълзите! Вие искате да угасите пламъка на знанието, но невежата община е тъмница, защото общината и невежеството са несъвместими. Необходимо е да се знае. Не вярвайте, но знайте! (119)

АУМ

4. Трупове не се ядат, но убити животни е прието да се ядат. Трябва да попитаме, каква е разликата, защото нима убитото животно не е труп? Ние съветваме да не се употребява месо от обикновена целесъобразност. Разбира се, на всеки е ясно, че е вредно да се употребяват разлагащи се клетки. Но кога започва това разложение? В момента на прекратяване на жизнените функции тялото губи защитното си излъчване и разложението започва незабавно. Затова житейската мъдрост за неядене на трупове е лицемерна. Затова препоръчваме тестена, млечна и растителна храна, в които разложението е по-малко. (148)

АУМ

5. Разбира се, жизненият процес на растенията прилича на животинския, но може да се види, че разлагането на растенията започва много по-късно. По-добре е да се използват пресни или сушени при висока ттемпература растения. По-добре е обикновен хляб без сол и без мазнини. Достатъчно са мазнините в кравето и в растителните масла.
Вашето наименование „вегетарианство” е неудачно; то подчертава разделението по принцип, а не по същество.
Храната в общината трябва да бъде растителна, защото членовете на общината трябва да се стремят към най-голяма целесъобразност.
Да не сме придирчиви по пътя. Да не забравяме полезността на всички видове смоли. Движейки се по пътя ще помним, че храненето два пъти на ден е достатъчно. Няма да стоим дълго на масата. (148)

АУМ

6. Напомняме за качествата, които са абсолютно недопустими в общината: невежество, страх, лъжа, лицемерие, корист, присвояване, пиянство, пушене и сквернословие. Някой ще каже: „Искате да съберете ангели”. Ние пък ще попитаме: „Нима по вашите земи всички са лъжци и пияници? Защото ние познаваме много мъжествени и правдиви хора”. Отново ще кажат: „Изискванията са твърде високи”. Ще отговорим: „Нима при вас всички са сквернословци и користолюбци? Всички тези условия са страшни само за еснафа, криещ богатството си под прага. При Нас, в Хималаите отдавна има хора, които не се плашат от тези условия”. (178)

АУМ

7. Съветвам ви да се вгледате в членовете на общината. И ако някой не отговаря на всички тези условия, нека да се лиши от всички възможности на кооперацията. Нека да се задоволява със животинското, докато не почувства влечение към човекоподобното.
Докато съзнанието не приеме общината и най-малкото препятствие ще изглежда непреодолимо. Човек може да се откаже от всяка слабост, ако е ясна задачата на бъдещето. Мислете как да се впишете в бъдещето и страхът от настоящето ще се разсее. Не приемайте казаното за надута фраза, но, каменари, одялайте вашите каменни сърца. След сърцето ще се вкамени мозъка.
Можем ли да се съмняваме, че вие ще поискате да победите вашите недостатъци? Като начало не лъжете, и не се страхувайте, и се учете всеки ден. Това не е необходимо да се казва на членовете на общината, но може да има лъжеобщинници: те трябва да се отстраняват като зараза от сифилис. (178)

АУМ

8. Можете да привличате млади сътрудници отвсякъде. Учителят би искал да види напрегнато търсене вместо дребни сплетни. Нощ е паднала над страхливите и те виждат сламката в чуждото око, а гредата в своето не виждат. Може ли да се мисли за община когато сме заети със сплетни? Но трудността намалява, когато знаем, че клеветниците може да останат извън стените на новите градове. (208)

АУМ

9. Нека клеветниците прегледат списъка на всичко, което са оклеветили. И не е ли това списъкът на човешките, еволюционни открития? Никаква клевета няма да повлияе на хода на еволюцията. Но клеветата поглъща жизнена енергия и от гледна точка на целесъобразността тя трябва да бъде унищожена. Нелепата, грубата реч често не е съпроводена от ясна мисъл, но клеветата узрява в тъмнина и мисълта я носи безшумно, като полет на бухал.
Някой пита – защо да обръщаме такова внимание на клеветата? Този, който пита, не знае за икономията на енергия.
Не трябва да тъжим за замърсения път, но горко на онези, които замърсяват!

АУМ

10. Осъждаме всяко насилие. Насилственото робство, насилственият брак, насилственият труд пораждат възмущение и осъждение. Но от всички насилия най-престъпното и уродливо зрелище е насилствената община. Всяко насилие е обречено на реакция, а най-лошото насилие е обречено на най-лошата реакция. (219)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"