Пети кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Необходимa е повсеместна проява на Вяра и благочестие[1]

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите души. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. Зная, че страдат твърде много души, но едновременно с това страдание, те се пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вашите души се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава помощ на вашите души. Вие сами можете да си помогнете. Най-доброто лекарство за вашите души ще бъде искренното разкаяние за всички направени грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения свят, е способна да изцели много душевни рани.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към Господа. И вие следва да правите същото.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, позволява на вашата душата да вкуси от толкова необходимата й храна. Душата ви се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за общуване с мен в своето сърце? Познавам мнозина, които се стесняват да се молят, но слушат в къщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с мен в своето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И когато в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам възможността да знам този момент. И аз моментално проявявам своето присъствие до вас. Да, възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да проявявам своето присъствие едновременно на много места по земното кълбо.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитница на пространството. И там, на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват различни беди. И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да бъдат защитени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Искам да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо. Аз ви дарявам възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с вас. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем да умножим нашите усилия по очистване на пространството.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. До тогава, докато във вашите души съмнението не отстъпи място на Предаността и Вярата, до тогава, докато не съумеете да почитате моите служители, до тогава нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна. Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената възможност, а не показна вяра, която нищо не струва.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към Висшия Закон, към Божествения Закон. И когато това се случи, вие ще знаете, защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред очите ви. А сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето Служение сред пълно неразбиране и даже сред насмешките на своето обкръжение. Горко на народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не почита своите светци. Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне човечеството, докато се намират поне няколко светци, способни да запазват Божественото ниво на съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 27 декември 2009 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009