За духовната работа
Призиви, Розарии, мантри

Въпрос на наш читател:
Бих искал да знам какви молитви, мантри или повели са необходими за ежедневна духовна практика?
Аз около две години повтарям мантрата Харе Кришна по 1,5 – 2 часа на ден.
Иска ми се да знам Вашият съвет за духовната практика.

С уважение Олег.
Днепропетровск.

Отговор на Т.Н.Микушина:

В много диктовки Владиците говорят за необходимостта от духовна практика: четене на молитви, повели, Розарии, мантри, медитации.

Многократно се подчертава, че не е важно четенето на молитви и мантри самó по себе си, важно е състоянието, в което се намирате при четенето на молитвите. Целта на молитвената практика е възвишаване на съзнанието, достигане на молитвено състояние на съзнанието, максимално приближено до Бога. Когато се намирате в това състояние на съзнанието, всички обстоятелства от вашия живот се виждат от друга гледна точка. По-лесно се вземат Божествени решения и по-лесно се преодоляват житейските трудности.

Аз мога с увереност да препоръчам само това, което Владиците дават чрез мен:

● Това са призивите, дадени по различно време в диктовките на самите Владици. Направена е подборка и можете да се запознаете с тези призиви на адрес:
http://sirius-ru.net/dictations/prizyvy.htm
(С Призивите преведени на български език можете да се запознаете на адрес:
(http://sirius1-bg.org/index.php/duhovna-rabota-s-prizivi) -бел.пр.)

● Също така досега са написани вече 13 Розария по диктовките на Владиците:

- Розарий „Път” http://sirius-ru.net/articles/path.htm
- Розарий „Придвижване по Пътя” http://sirius-ru.net/articles/movingonpath.htm
- Розарий „Цел” http://sirius-ru.net/articles/zelrosary.htm
- Розарий на Отговорността http://sirius-ru.net/articles/otvetstvennosti.htm
- Розарий „Вътрешен Път” http://sirius-ru.net/articles/vn_puth.htm
- Розарий „Работа с кармата” http://sirius-ru.net/articles/rabota_s_karm.htm
- Розарий „За Изцелението” http://sirius-ru.net/articles/iszeleni.htm
- Розарий на Мира http://sirius-ru.net/articles/mira.htm
- Розарий на Любовта http://sirius-ru.net/articles/lubvi.htm
- Розарий „Община” http://sirius-ru.net/articles/obschina.htm
- Розарий на Истината http://sirius-ru.net/articles/rosary_istiny.htm
- Розарий на Различаването http://sirius-ru.net/articles/rosary_razlichenia.htm
- Розарий на Вярата http://sirius-ru.net/articles/rosary_very.htm
В Розария на Вярата се използват мантри на санскрит, в останалите Розарии се използват православни молитви. Отчитайки това, че сред читателите на „Сириус” има много хора исторически изповядващи исляма, по тяхна инициатива на сайта са публикувани Розарии с използване на молитви от Корана:
- Розарий „Път” http://sirius-ru.net/articles/path_koran.htm
- Розарий „Придвижване по Пътя” http://sirius-ru.net/articles/movingonpath_koran.htm
- Розарий „Цел” http://sirius-ru.net/articles/zelrosary_koran.htm
- Розарий на Отговорността http://sirius-ru.net/articles/otvetstvennosti_koran.htm
- Розарий „Вътрешен Път” http://sirius-ru.net/articles/vn_puth_koran.htm
- Розарий „Работа с кармата” http://sirius-ru.net/articles/rabota_s_karm_koran.htm
- Розарий „За Изцелението” http://sirius-ru.net/articles/iszeleni_koran.htm
- Розарий на Мира http://sirius-ru.net/articles/mira_koran.htm
- Розарий на Любовта http://sirius-ru.net/articles/lubvi_koran.htm
- Розарий „Община” http://sirius-ru.net/articles/obschina_koran.htm
- Розарий на Истината http://sirius-ru.net/articles/rosary_istiny_koran.htm
- Розарий на Различаването http://sirius-ru.net/articles/rosary_razlichenia_koran.htm

● В момента са достъпни 7 Розария, написани по книгата Агни-Йога „Община”, в тях се използват индуски мантри:

● Съставен е Розарий по Учението на Бабаджи, с него можете да се запознаете на адрес http://sirius-ru.net/articles/karma.htm

Главното при четенето на Розариите, както и на всякакви молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигане на това молитвено състояние, което позволява да забравим за себе си, да се разтворим в Бога. Ако са ви по-близки други варианти на молитвите „Отче наш” и „Богородица”, използвайте онзи вариант на тези молитви, който е най-приемлив за вашето съзнание.

Много Розарии са преведени на други езици и в тях се използват традиционните молитви за тези страни

(Розариите, преведени на български език, се намират на адрес:
http://sirius1-bg.org/index.php/2016-09-14-14-54-02 – бел.пр.)

● В своите диктовки някои Владици препоръчват четенето на мантри. Например:

1. Мантра

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

„Практиката на възхваляване името на Бога не изисква специални условия за изпълнение. Вие нямате нужда да посещавате служби и всякакви църковни церемонии, не е нужно да принадлежите към някаква религиозна група или някаква религиозна организация. Всичко, което ви е необходимо, е да се научите правилно да произнасяте имената на Бога и да произнасяте тези имена в правилно състояние на ума. По време на произнасяне на мантрите трябва да сте напълно съсредоточени върху Божественото. Вашият ум трябва да престане да блуждае по предмети и образи, които ви обкръжават във физическия свят.
Вие трябва да мислите за Бога и само за Бога...

... Винаги помнете, че произнасяте тези мантри за Бога, а не за да правите впечатление на хората около вас.

Някои предани прекалено много произнасят имената на Бога. Те по цели дни прекарват в четене на мантри. Особено обичат да произнасят мантри в присъствието на много хора, за да видят всички колко усърдно служат на Бог.

Ефектът от такова четене на мантри ще е точно обратен, защото енергията, Божествената енергия, в този случай ще бъде загубена за укрепване на егото, а не за укрепване на връзката с Бога.” Господ Кришна, 9 април 2005 година.

2. Мантра „ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ

„Ще ви дам моята мантра. Аз влагам в тази мантра своята енергия, своите достижения. Затова, ако решите да четете тази мантра сега, ще получите максимален ефект от това четене. Тази мантра ще ви помогне да се избавите не само от излишната подвижност на вашия ум, но и ще ви позволи да се избавите от много ваши несъвършенства.
И така, произнесете със смирение:

ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ

Повтаряйте тази мантра толкова много и толкова често, колкото ви се иска. Тази мантра ще ви помогне да се избавите от вашето его толкова бързо, колкото бързо в своя ум допускате да се избавите от вашето его”. Падма Самбхава, 23 април 2005 г.

3. Мантра „ОМ НАМАХ ШИВАЯ”.

„Престанете да се суетите, престанете да бързате и да се щурате. Състоянието на вашето съзнание ще определи вашето бъдеще. Състоянието на вашето съзнание, което ще успеете да запазите в покой независимо от това какво се случва и какво ще се случва около вас.

Аз бих помолил моите предани да четат мантрата „ОМ НАМАХ ШИВАЯ”, но доколкото малко останаха от моите истинни и предани в света, то най-добрият изход за вас ще бъде запазването на най-възвишеното състояние на съзнание, на което сте способни. Вие можете да постигнете своето безсмъртие и преход в Новия свят само като съхранявате вътрешна преданост към Бога и към Висшия Закон”. Господ Шива, 24 май 2009 г.

Сложността при използването на мантри се състои в това, че е необходимо мантрите да се произнасят правилно. Само в този случай те имат правилно действие. Затова се препоръчва мантрата да се получава от истински духовен Учител. Иначе тя може да оказва нежелателно действие.

Всичко посочено по-горе не означава, че сте длъжни да се ограничавате само в предлаганите от Владиците, чрез мен, практики. Казаното означава, че за другите практики аз не мога да нося отговорност.

Самата аз в различни периоди от моя живот съм използвала различни молитви. В началото на 90-те години почувствах потребност от четене на молитви. Ставах в 6 часа сутринта и започвах деня с четене на православни молитви. Това ми позволи да обновя вътрешната потребност от търсене на Бога.

Например през 1995 година срещнах хора от Обществото за Кришна Съзнание и те ме вдъхновиха да премина към вегетарианство и четене на мантрата „ХАРЕ КРИШНА...”
Аз четох тази мантра в продължение на половин година около един час на ден.

През 1996 година намирам книги дадени от Възнесените Владици чрез Марк и Елизабет Профет и започвам да чета повелите на виолетовия пламък и други повели, дадени чрез тези посланици. Няколко години аз четох тези повели от един до 6 часа на ден. Чувствах потребност да чета тези повели и благодарение на тях успях да преодолея много вътрешни негативни качества и да получа способност за общуване с моето Висше Аз.

Обаче това е мой личен път и мой личен опит. Това не означава, че вие трябва да повтаряте същото или, още по-лошо, да четете православни молитви смесени с повелите на виолетовия пламък. Смесването на молитви, принадлежащи на различни учения трябва да се прави много внимателно. При избора на молитви е най-добре да се ръководите от усещанията в сърцето. Сърцето само ще ви подскаже какво ви е необходимо в дадения момент.

В заключение искам да приведа цитати от диктовки на Владиците, в които се говори за това, колко внимателно и сериозно трябва да е отношението към молитвената работа.

Падма Самбхава, 23 април 2005 г.

„...Вашата молитвена практика трябва да има устременост. Ако се молите без необходимата устременост, напразно губите време. И ако, докато се молите или медитирате, ви посещават мисли за това, каква голяма работа вършите за човечеството, вашата молитва става безсмислена.

По време на молитва вие трябва напълно да изоставите своето човешко съзнание. Как можете да разговаряте с Бога, ако не сте се издигнали на онази висота в съзнанието си, когато Бог ще бъде способен да ви чуе?

Ако разговаряте помежду си, вие се стараете да подходите по-близо и човекът към когото се обръщате, може да ви чуе. А защо когато разговаряте с Бога не се погрижите Бог да ви чуе?

Бог разговаря с вас на езика на сърцето и Той разговаря с вас във вашето сърце. Затова по време на вашата молитва нищо не бива да отвлича вниманието ви. Вие трябва да бъдете напълно съсредоточени върху сърцето си, върху усещанията в сърцето си.

При това дори не е задължително да произнасяте думите на молитвата. Вие просто обединявате своето съзнание със съзнанието на Бога. Издигате съзнанието си до нивото на вашето Висше АЗ. И вие сте в Бога.

Целият смисъл на молитвената практика е във възвисяването на вашето съзнание. Ако устните и езикът ви произнасят думите на молитвата, а умът ви в това време блуждае наоколо, наблюдавайки с какво се занимават другите хора, то по-добре за вас е да се откажете от молитвата. Занимавате се с безсмислена работа. Молитвата е общуване с Бога, а не упражнение за езика...”

Възлюбеният Заратустра, 2 януари 2006 г.

„...Молете се даже не с думи, молете се със своите сърца, с порива на вашите сърца. И ние винаги ви забелязваме, когато искрено творите вашата молитва. В този момент вие пламвате подобно на огромно светлинно изригване и това пламване служи като сигнал за нас и ангелите и ние се устремяваме към вас на помощ.

Вие знаете, че най-добре действат молитвите, които произнасяте искрено и безкористно в своето сърцето. Затова, когато Иисус говореше, че трябва да се уедините и да затворите вратата на стаята, в която творите молитва, това е напълно правилен съвет.[1] Защото всяка публична молитва носи върху себе си печата на лицемерието.

И много от онези, които ежедневно посещават църкви или молитвени домове правят това повече от двуличие и лицемерие, отколкото от истинска вяра и преданост.

Умейте да различавате в себе си тези състояния. Не лукавствайте и не бъдете лицемерни пред себе си. Няма във вашия свят друг съдия освен вас самите. И вие трябва да се научите сами да оценявате своите постъпки, своите мисли и да се освобождавате от всичко онова суетно и човешко, което пречи на придвижването ви по Пътя...”

 

 


 

[1]А ти кога се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се спират по синагоги и по кръстовища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочие не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае от какво имате нужда още преди да поискате от Него. (Матей 6:5-8)