Осми кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Целият механизъм за щастлив живот

е заложен вътре във вас[1]

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Много от вас, особено онези, които изпитват особена близост с мен и четат моите Розарии, идват при мен в моята обител по време на нощния си сън. И аз имам възможност да беседвам с вас. И въпреки че забравяте след събуждането си тези наши беседи, все пак те оказват осезаема подкрепа на вашите души в това трудно време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Душите на много от вас не издържат това, което се случва около вас във вашия живот. И когато идвате при мен, вие обикновено се оплаквате от своя живот и ме молите да ви взема обратно от въплъщението. Твърде много души, най-светлите и най-чистите, не могат по никакъв начин да се приспособят към обкръжаващата ги действителност на физическия план и душите им напомнят стъпкани в калта рози. И всяка нощ, когато имам възможност да се срещна с вас, аз изглаждам вашите венчелистчета и ги измивам със своите сълзи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз много добре разбирам вашето състояние. Обаче, възлюбени, състоянието на света сега е такова, че най-добрите души се чувстват потиснати в него и не искат да живеят. Докато в същото време хората, които не са обременени с големи добродетели, се чувстват прекрасно в тази обстановка, която ги обкръжава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня за това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и невежеството около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога да се явя до вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вашето Служение е да слушате насмешките на околните, да понасяте цялата грубост, която цари около вас. Обаче, възлюбени, не си струва да изпадате в осъждане. Аз, както и моята сестра Гуан Ин, ви уча на състрадание към душите на онези хора, които са попаднали под властта на илюзията. Жаждата за прекрасното, която присъства в душите на много хора и не намира прекрасните образци в обкръжаващия свят, води до вътрешно разногласие и се излива в бунт, който се проявява като вредни навици, което не е нищо друго, освен стремеж към самоунищожение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. На всички вас не ви достига любов и хармония. Някога със своите постъпки вие сте си създали лоша карма и сега жънете нейните плодове. Възлюбени, ако ме чувате сега, ако вашата душа откликва на моите слова, моля, разберете, че цялата тежест на това, което ви се случва, е била създадена от вас самите, от вашите неправилни постъпки в миналото. Затова аз не се уморявам да ви говоря за покаяние и за осъзнаване на своите минали грехове и неправилни постъпки.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Щом успеете да приемете вътре в себе си, че всичко, което се случва с вас, е било създадено от вас самите, вие ще застанете на онзи път, който е единствено правилен и ако твърдо следвате този път, то той ще ви изведе от задънената улица на неудовлетвореността от живота, от нежеланието да живеете. Вие ще почувствате разликата между живота, който ви обкръжава и този живот, който Бог е заповядал за вас. Ще можете да намирате в обкръжаващия ви живот онова истинско и прекрасно, което съществува, но не се забелязва от вас, защото постоянно се устремявате натам, накъдето ви насочват вашите средства за масова информация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Ние не можем да бъдем чак толкова гръмогласни, колкото са вашите средства за масова информация. Нашите гласове приличат на шумоленето на тревите и на тихото ромолене на ручеите, затова е необходимо да преустроите вашето вътрешно възприятие на нашата вълна. И тогава ние ще можем да бъдем по-близо едни до други. И вие отново ще намерите радостта от живота и смисъла на своето съществуване. Тогава, когато вашето същество е изпълнено с Божествена енергия, вие сте щастливи, защото Божествената енергия, изпълвайки ви, е способна да издигне вашите вибрации до най-прекрасните, достъпни за вас състояния: радост, любов, вътрешна хармония и покой.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Разбира се, вашето съзвучие с Божествения свят се проявява вътре във вас, във вашите сърца. Обаче вие трябва да се погрижите това съзвучие да не се прекъсва поради некачествените проявления на вашия свят. Аз разбирам, че е много трудно да се живее в света и да не се изпитва неговото въздействие. Но тогава, когато правите в сърцата си избор да съхранявате съзвучието с Божествения свят, вие сте способни постепенно да измените обкръжаващата ви действителност. Стъпка по стъпка, отстранявайки едно некачествено проявление след друго. Необходимо е да се придържате към нашите препоръки, тогава няма да ви се налага да леете толкова сълзи в моята обител и да се оплаквате от живота. Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас. Защо не го използвате?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

 

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 11 юни 2010 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009