Молба на Санат Кумара

На 20 септември 2005 година, по време на медитация, Санат Кумара ми изпрати мисъл за необходимостта да се напише нов Розарий, който да се състои не от евангелски текст, редуващ с молитвата „Богородица“ (това е принципът, на който са съставени католическите Розарии), а да се състои от фрагменти на Диктовки, дадени от Владиците на Мъдростта чрез мен през тази година.

И първият Розарий трябваше да бъде съставен от първите три Диктовки, дадени от Санат Кумара.

На следващия ден, преди да пристъпя към написването на Розария, по време на медитация аз попитах: "Трябва ли това да бъде Розарий на Санат Кумара?"

Отговорът беше: "Не, това трябва да бъде обичаен Розарий на Майка Мария."

Тогава попитах: "Как това може да бъде Розарий на Майка Мария, когато Ти го даваш?"

В отговор Санат Кумара ме помоли да взема молив и да запиша неголяма Диктовка.

По-долу прилагам текста на тази Диктовка.

Татяна Микушина

 

Санат Кумара
21 септември 2005 г

 

Независимо от това, че аз дадох мисълта за създаване на Розария все пак няма да излизаме от традиционната му форма, използвана от много християни. Трябва да кажа, че няма противоречие между мен и Майка Мария. Ние заедно служим на човечеството на Земята и енергията на вашите Розарии, независимо дали е насочена към Майка Мария или към мен, ще бъде използвана за целите, на които посвещавате четенето на Розариите.

С тези Розарии Аз залагам фундамента, основата и част от тяхната енергия, независимо от целите на които посвещавате четенето на Розарии, ще бъде използвана за осъществяване на нашите планове за вашата физическа октава.

И колкото по-искрено изпълнявате служенето си с четенето на Розарии, толкова по-бързо ние ще можем да осъществим нашите цели.

И Златният Век ще дойде в Русия и след нея във всички останали страни, където се намерят достатъчно Христосъщества.

Искам да насоча вниманието ви към това, че когато четете молитвата Богородица, трябва да държите в съзнанието си не само образа на Майка Мария. Всеки от вас трябва да стане Богородица и да роди Христа, вашето Христосъзнание. Опитайте да се отъжествите с Богородица независимо от това дали сте мъж или жена. Независимо от вашия пол вие сте майки и всички вие трябва да родите Христос, вашият Христоразум, вашата Божественост.

Бог Отец, Майката, Сина и Светия дух се намират във всеки от вас.

Аз ви моля да въведете в своята ежедневна духовна работа четенето на Розариите, които даваме чрез нашия Посланик Татяна.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

АЗ СЪМ ваш Баща и ваша Майка на Небесата.

 

 

Назад към Розарии