OM

Тази мантра оказва пречистващо въздействие и помага на съзнанието да се издигне на по-високо равнище. Мантрата "ОМ" отвежда вниманието ни от всичко рационално, емоционално и физическо, от всичко онова, което може да отвлече съзнанието от свръхсетивното ниво на възприемане. Съсредоточеността при произнасянето на тази мантра отстранява всички препятствия по духовния път, разумът се усмирява и успокоява.

Така, произнасяйки мантрата "ОМ", извисяваме съзнанието си и ставаме източник на Светлина в нашия свят.
Там, където е Светлината, там няма място за тъмнина!