Пророчества от Междугорие[1]

 

МЕЖДУГОРИЕ (славянско наименование, което означава „място между планините“) през последното десетилетие е станало уникално място на Земята, където идват хора от цял свят – с различен цвят на кожата, богати и бедни, млади и стари. Няма ден от годината или сезон, в който тук да не се чува реч на различни езици.

Всичко започва на 24 юни 1981 г., когато в Подбърдо, което е част от населеното място Бяковичи, съгласно свидетелствата на шест деца, се явила Пресвета Богородица.

От този ден, според думите на „визионерите“, т.е. тези, които виждат, Богородица се явява ежедневно, приканвайки всички към мир и обръщане към Бог.

Като се има предвид количеството поклонници, които са посетили това място (за последните двадесет години са повече от двадесет милиона), може да се каже, че това е световен молитвен център, столица на молитвата.

Междугорие заедно с населените места Бяковичи, Милетина, Шурманци и Вионица съставлява католическа енория, която наброява към днешна дата около 4 хиляди души.

На 24 юни 1981 г., на четири деца от малкото хърватско село Междугорие (Босна) се явила Богородица, както по-късно те разказали вкъщи. На следващия ден са Я видели още двама техни приятели. Оттогава, по свидетелства на шестимата (четири момичета и две момчета), Богородица им се явява и когато са заедно, и поотделно, вече повече от 20 години. Тя ги напътства в молитения им живот и чрез тях предава кратки послания на всички вярващи и на останалия свят с призиви за обръщане към Бог.

Първия ден очевидците били изплашени и избягали. На втория ден те отговорили на призива за общуване и се молили заедно с Пресвета Дева Мария. Затова, датата 25 юни се отбелязва като годишнина от явяването на Царицата на Света.

Събитията в Междугорие бързо получили широко разпространение по света и естествено предизвикали голям интерес. Очевидците (наричат ги по различен начин – ясновидци, визионери и т.н.) били подложени на множество щателни научно-медицински експертизи, както в обичайния им живот, така и по време на видения. Изследванията единствено потвърдили, че с тези абсолютно обикновени, нормални хора в определен момент се случва нещо наистина необикновено и че, не може и дума да става за лъжа или имитация. Междугорие се е превърнало в място, накъдето всяка година се устремяват около милион и половина поклонници. По този въпрос има преведена литература на всички основни световни езици. За събитията, които се случват в далечното хърватско селце се знае по всички краища на света.

Скоро след началото на явленията, Пресвета Богородица започнала да дава послания на очевидците. На третия ден Тя казала: „Мир, мир, мир – и само мир. Мирът трябва да се установи не само между Бога и човека, но и между хората!“

Основното, за което говори с нас Богородица в своите послания – това са Мирът, Вярата, Обръщането към Бог, Молитвата и Постът.

От 1 март 1984 г. Пресвета Богородица, Царицата на Света, както тя се представила на визионерите, давала послания на поклонниците всеки четвъртък. От 25 януари 1987 г. Царицата на света предава своите послания на всяко 25 число от месеца чрез визионерката Мария Павлович-Лунетти. Тези послания могат да се намерят в книгата „Послания от Царицата на Света‘‘.

 

Ето някои от посланията на Майка Мария, записани от младите ясновидци в Междугорие:

„Западът развива цивилизация, която е без Бог – ...“ (15.10.81)...

„Вие сами сте се разделили на земята. Мюсюлманите и православните са същите като католиците – равни са всички пред Моя Син и пред Мен“.
„Всички са мои деца. Разбира се, не всички религии са равни помежду си, но всички хора са равни пред Бог. Не е достатъчно просто да принадлежи човек към католическата църква, за да се спаси; трябва да се следват Божиите Заповеди и съвестта“.
„Тези, които не принадлежат към католическата конфесия не стават от това по-малко създания, сътворени по образ Божи и призвани да се върнат един ден в дома на Отца“.
„Спасението е дадено на всички без изключение. Осъдени са единствено онези, които съзнателно отричат Бог“.

На руския читател ще му бъде интересно да разбере, че през октомври 1981 г. Богородица, отговаряйки на въпросите, които й задавали децата от името на свещеник от Мостара, дала отговор и относно съдбите на Изтока и Запада. В този отговор, даващ характеристика на западната цивилизация, че е „без Бог“, което вече бе цитирано, се съдържат и следните думи: „Русия ще стане страна, където ще бъде най-голяма Божията слава“.

 

 

Русия ще стане страна,
където ще бъде най-голяма Божията слава

(Из пророчествата на Майка Мария в Междугорие)

 

 

Назад към странничката на Майка Мария

 

 


 

[1] Материалът е публикуван в книгата Благословена Русия.

Използвани са материали от следните електронни ресурси:

Русский журнал: рабочие тетради. Журнальный зал. [Электронный ресурс] / О явлениях Богородицы в Междугорье. – Электрон. дан. – «Континент», 2003, № 115. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/continent/2003/115/iadai.html, свободный. – Загл. с экрана.