Махамритюмджая мантра

Махамритюмджая мантра – мантра, побеждаваща смъртта!

Махамритюмджая мантра - мантра, побеждаваща смъртта! Има много мантри за предпазване от зло, като смъртта или друго страдание, които са дадени в свещенните писания. Това са различни видове мантри, но Махамритюнджая мантра е превъзнесена в светите писания като най-добрата.

Това е Махамритюмджая мантра - от Риг-Веда (7-ма Книга или Мандала, 59 Глава). Някой може да прочете тази мантра и да постигне добро здраве, освободил се от оковите на своите проблеми. Тя е най-великата панацея за всяко зло и може да се чете по всяко време, подобно на всяка друга Маха-мантра.

АУМ ТРИЙЯМБАКАМ ЙАДЖАМАХЕ

 

СУГАНДХИМ ПУШТИ ВАРДХАНАМ

 

УРВАРУКАМИВА БАНДХАНАН

 

МРИТЙОР МУКШИЙЯ МАМРИТАТ

 

Превод и разбиране на Махамритюнджая мантра

"Ом! Покланям се на троичния господ Шива, Благоуханния, Носещия Благо! Разрушаващия възлите на раждането и смъртта. Нека Той ни освободи от смъртта заради безсмъртието!"

Дословен превод:

ТРИЙАМБАКАМ се отнася до трите очи на Господ Шива. Трийа означава три, Амбакам означава очи. Това са три очи или три източника на просветление. - Тримурти или трите първични божества, а именно: Брахма, Вишну и Шива и трите АМБА (също означаващи Майка или Шакти), - Сарасвати, Лакшми и Гоури. По този начин, с тези думи ние се осланяме на Бога, като Всезнащия (Брахма), Вездесъщия (Вишну) и Всемогъщия (Шива). Това е мъдростта на Брихаспати и указанията на Шри Дататрея, имащи три глави, Брахма, Вишну и Шива.

ЙАДЖАМАХЕ означава „Ние пеем за Теб възхвала“.

СУГАНДХИМ се отнася до Неговия аромат ( знание, присъствие и сила, т.е. три аспекта), като най-добрия и винаги разпространяващ се наоколо. Аромата има отношение към насладата, която получаваме от знания, видения или усещания за Неговите добродетелни дела.

ПУШТИВАРДХАНАМ: Пушан - се отнася до - Той, пазителят на този свят, и в този смисъл, Той е Отец на всичко. Пушан - също вътрешен стимул на всичкото знание и по този начин, Савитур или Слънце, и също символизира Брахма, всезнаещия Създател. В този смисъл Той е и Отец, Родител на всичко.

УРВААРОКАМИВА: УРВА означава съкровен или голям и мощен, или изключително. ААРООКАМ означава болест. По този начин УРВАРООКА означава тежка болест. Заболяванията също са три вида, - причинени от влиянието (отрицателно) на трите Гуни, и са - невежество (Авидйа и т.п.), неистиност (Асат и т.н. например, въпреки че Вишну е навсякъде, ние не Го възприемаме, ръководени от нашето виждане и други сетива) и слабост (Шадрип или шестте слабости са същността на ограниченията на това физическо тяло, за разлика от фокуса на всички сили на Шива).

БАНДАНААН означава свързан, по този начин, четено заедно с УРВААРОКАМИВА, това означава „Свързан съм с невежество и незнание“.

МРИТИЙОРМООКШЕЙА означава освобождаване от смъртта, както от преждевременна смърт в този физически свят, така и от повтарящия се цикъл на смърт-прераждане.

МАМРИТААТ означава „дай ми, моля те, Амрита - нектара на безсмъртието“. Четено с предходните думи, това означава: ние молим за Амрита, за да се освободим от смърт, болест, страдание, а също така от цикъла на преражданията.

 

История на Махамритюмджая мантра

Махамритюмджая мантра – побеждаваща смъртта – една от най-древните и най-мощни мантри на Ведическата епоха, достигна до нас през хилядолетията…

В индийските легенди и митове Махамритюмджая е свързана с името на Маркандей - неговото учение е заложено в Маркандейя Пурана. Легендата гласи, че на Маркандей било предначертано да умре, когато навърши 16 години, но със своето искрено обръщение към Шива, при помощта на тази мантра, той одържал победа над Ямарадж – Богът на смъртта. Историята обаче, започнала още преди неговото раждане...
Живеещите в гората свят Мриканду и неговата жена Марудвати нямали деца, те дълго време практикували аскетизъм с надежда да придобият добродетелност и да им се роди дете. Те били възнаградени чрез Господ Шива - Господ Шива изслушвайки тяхната молба, им предложил избор: да станат родители на дете, което ще стане изключителна духовна светлина, но животът му ще приключи на 16 години, или дете с дълъг живот, но глупаво и егоистично. Те избрали дете с духовни достойнства, и с течение на времето Марудвати родила момче, което нарекли Маркандей. Родителите решили да не му казват за продължителността на живота му, но приближавайки се към 16-та година, родителската печал все повече растяла. Когато момчето помолило да му обяснят причината за тъгата си, те не издържали и разказали това, което им казал Господ Шива. Вече достигнал съвършенство в йога, Маркандей решил да се посвети на своята практика. В деня на шестнадесетгодишнината, Маркандей отишъл в храма за да се поклони на символа на божественото съзнание — Шива лингам. Когато посланиците на господ Ямарадж, бога на смъртта, дошли да го вземат, те го намерили дотолкова погълнат от молитви, че не посмели да довършат мисията си. Връщайки се при Ямарадж, те разказали за дилемата си. Тогава Ямарадж сам тръглал към храма за да завърши започнатото, той убеждавал Маркандей да последва естествения закон на живота и смъртта и да тръгне с охота, но Маркандей търсейки защита, обгърнал с ръце лингама на Шива. Ямарадж запратил примката си за да хване Маркандей, но примката обвила лингама и веднага Шива, живеещ там, разцепил лингама на две и се появил разярен. Ямарадж прекалено далеч хвърлил своята примка, той нямал властта да хване самия Шива. Ударът от кракът на Шива го убил. Останалите богове гледали смаяни. Опасявайки се, че смъртта на Ямарадж ще наруши порядъка във вселената, боговете умолявали Шива да го върне към живота, което Шива в края на краищата и направил. Но той уточнил, че предаността на Маркандей станала негова защита, и затова той го благославя на вечна младост — Маркандей завинаги останал шестнадесет годишен светия.

Душата на Маркандей все еще присъства някъде във вселената… А Махамритюмджая мантра се превърнала в проводник, откриващ на търсещия вратите към велико духовно наследство.

В легендата централното място е отредено на Шива. Шива притежава двойнствена природа. Той пази вселенския порядък с беспощадна решителност, разрушава привързаността и освобождава егото на преданите от невежество. Той е вътрешният контрольор и цензор, носещ непреодолима страст и водещ самия живот към неговия естествен край. Този аспект на Шива се отразява в древното му име Рудра - „онзи, който крещи“. Друго, по-познато име - Шива - означава „благосклонен“, „милосърден“, „добър“. В него се изразява състрадателната природа на Шива. Той е обителта на добротата, той удовлетворява молбите, с нежност и грижа води тези, които се стремят към самореализация и ги освобождава от страданието. Шива въплъщава чистото съзнание. Той остава равнодушен към очарованието на света и неговите изкушения, той безмълвно удържа всички движения заедно с неподвижността. Шива е повелител на йогите. Той има много имена. На Маркандей той се явил като Мритюнджайя – Победител на Смъртта, защото в деня на шестнадесетия си рожден ден Маркандей се покланя точно на този аспект на Шива.

 

Полза от Махамритюмджая мантра

Има много причини за практикуване на Махамритюмджая мантра: за да подобрите живота си или помощ при прехода към смъртта, но преди всичко, тази мантра е средство човек да постигне себе си. Съзнанието, което тя пробужда - това не е нищо друго, освен дълбинното, безкрайно съзнание пребиваващо в нас. В това отношение историята на Маркандей е алегорична, припомняйки, че храмът на човешкия живот е тялото, че молитвите и мантрите достигат кулминацията си в медитацията, и вътрешния лингам, благославящ човека с безсмъртие - това е енергия, течаща от основата на гръбначния стълб към короната на главата...

И до днес в съвременна Индия, когато бебето навършва една година, за да се придаде святост на събитието, тази мантра се пее много пъти, като символ на духовно благополучие - това е равнозначно на пожелание за дълголетие и здраве на детето. Много индуси повтарят Махамритюмджая мантра на всеки свой рожден ден. Особено внимание и отделят възрастните хора: възрастта 60-80 години се разглежда като специално преходно време и много усърдно се медитира използвайки именно нея... Мантрата може да се чете за хора, които се нуждаят от помощ, за болни, за деца, тя дава защита.

 

Шива – благият Господ