V

Избор на място за Община

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Правилно, правилно, правилно – хората трябва да се заселват на проверени места. Дори мечката избира по-грижливо мястото за своята бърлога. (182)[2]

АУМ

2. Разбира се, растенията ще покажат най-добрите възможности. Гледайте къде растат кедър и бор, къде има калуна и дъб, къде са по-ярки багрите на тревите и цветята. Необходимо е на мястото да има естествена електрификация. Едроиглолистните дървета са най-добрият кондензатор на електричество. По високите места, лишени от растителност, се създава полезна прана над единадесет хиляди фута височина. (182)

АУМ

3. Великите умове са имали усет за достиженията на знанието. Всеки член на Общината трябва да бъде отворен за всички нови възможности. Ако принципът на явлението е разкрит, широтата на приложението му зависи от съществуващата техника. Така пренасянето на чувствителността може да приема най-различни размери. (174)

АУМ

4. Да речем, че някъде трябва да бъде основана нова община. Мястото притежава всички необходими качества, но околните условия временно могат да крият сериозна опасност. Тогава избираме ново място и пренасяме върху него възможностите на първото. (174)

АУМ

5. Полагайки основите на бъдещия строеж, ние запазваме в съзнанието си възможностите на първото място и изживяваме резултата от първото решение. Независимо дали ще се строи нещо на петдесетия паралел или двадесет паралела по на юг, същественото е да запазим озарението на строителството. (174)

АУМ

6. Случва се така, че и при най-сигурния план могат да възникнат затруднения. Ще попитат: „Как да се намери решение без прекомерно изразходване на енергия?” Може би чрез промяна на същността на плана, или на неговите размери, или на мястото. (239)

АУМ

7. Промяната на същността на плана е равносилна на предателство. Намаляването на размерите на плана е късогледство. Нашето решение ще бъде да се промени мястото така, че новите условия да подсилят още повече основното значение. (239)

АУМ

8. Не одобряваме принципа - борба до смърт. По-мъжествено ще бъде да съхраним силите си и да победим. Но за това е необходимо цялото разбиране за правилността на устремлението и цялата непоколебимост на напрежението. (239)

АУМ

9. Обичаме стрелбата с лък. Постоянната напрегнатост на тетивата е предпоставка за полета на стрелата. Пространството пее и спиралата, въвлечена в действие, умножава полезността на частиците материя. Нова броня се кове. (239)

АУМ

10. Какво щастие е да се намери ново място, увеличаващо потенциала на предходното. Не ограничавайте плана само до избора на място – важна е същността на плана. (239)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"