Господ Шива

 


Шива – благият Господ[1]

Шива е един от най-известните богове в Индия. Заедно с Брахма и Вишна той представлява част от индуистката Троица – Тримурти. Брахма, Вишна и Шива се считат за трите проявления на Единното Висше Същество. Те представляват „три в едно“ и съответстват на трите ипостаса на западната Троица: Отец, Син и Свети Дух. Брахма олицетворява аспекта на Бога – творец, Вишну - на пазителя и защитника, а Шива – на разрушителя и унищожителя.

За индусите, които го избират за свое върховно божество, Шива въплъщава всички тези аспекти. Привържениците на Шива го почитат като висша Реалност, като абсолютното Богоначало. Те виждат в него Гуруто на всички Гуру, разрушителя на светската суета, невежеството, злото и злодеите, ненавистта и болестите. Той надарява с мъдрост и дълголетие, въплъщава самоотричането и състраданието.

Името на Шива произлиза от санскритска дума, която означава: „благ“, „добър“ или „дружелюбен“. Многообразието на аспектите на Шива е представено в много от неговите имена. Така например, индуисткият свещен текст, който се нарича „Шива Пурана“, ни показва 1008 имена на Шива. Едно от тях е Шамбху, което означава „великодушен“ или „донасящ щастие“. Друго от имената му – Шанкара, означава „даряващ радост“ или „благотворен“. Като Махадева той е „велик Бог“. „Ишвара“ (Владика) е име на Шива, което означава, че Той притежава всичката слава, присъща на Божественото.

Пашупати – още едно име, което означава „Владика на добитъка“. Като Владика на добитъка Шива е пастир, или пастир на душите. Изобразяват Шива, яздещ бял бик, чието име Нанди означава „радостен“. Според индуистките традиции Нанди е човек, един от привържениците на Шива, който приел форма на бик, тъй като човешкото тяло не било достатъчно здраво, за да побере религиозния му екстаз, който възниквал в присъствието на Шива.

Бикът Нанди е изобразен в повечето от храмовете на Шива. Обикновено той е седнал и гледа към Шива. Нанди символизира човешката душа, която се стреми към Бога. Също така той представлява душата, потънала в дълбоко съзерцаване на Шива като абсолютна Реалност. Шива ни помага да проявим абсолютната си Реалност.

Планината Кайлас е трона на Шива, а също и мястото, където е разположена неговата райска страна. Тази величествена планина е най- високия връх на Планинския Хребет Кайлас в тибетските Хималаи. Индусите почитат Кайлас като най-святата планина в света и извършват там поклонничество.

Шива е пълен с контрасти. Той символизира и съзерцанието, и действието. Често Го изобразяват като беден йога, потънал в дълбока медитация.

Легендите гласят, че Шива ходи по земята с чаша за подаяния. Той учи, че отричането, отказът от привързаности, безразличието към успеха и несполуката – това са пътищата към Него.

Шива е известен също като Мритюнджая – Този, който побеждава смъртта. Той е и Камари – Разрушителят на желанията. Тези две имена показват, че този, който унищожава желанията, може да победи смъртта, тъй като желанията раждат действия, действията раждат последствия, последствията раждат зависимост и липса на свобода, резултата от което е ново раждане, водещо към смърт.

Като Маха Йога или Великият Йога, Шива се явява Цар на всички йоги, висше въплъщение на духа на аскетизма. Шива също така олицетворява движещата се Вселена. В индуисткия свещен текст „Курма Пурана“ Шива казва: „Аз съм Създателят, Бога, който пребивава в състояние на висше блаженство. Аз съм вечно танцуващият йога“.

Според вярванията на индусите Шива изпълнява множество разнообразни танци. Един от тях се нарича Тандава. Това е танцът на творението и на разрушението. Шива, танцувайки, привежда Вселената в проявление, поддържа я, а след това, също танцувайки, я извежда от проявление в края на епохата. Шива е въплъщение на Ананда (висшето блаженство) оттук е произлязъл танцът Тандава, на който Той се наслаждава, използвайки целия Космос като сцена.

Най-знаменитото изображение на Шива - това е образът на Натараджи, Царят на Танцьорите или Господа на Танца. Натараджи танцува в златен дворец в центъра на Вселената. Този златен дворец символизира сърцето на човека. В един от индуистките химни, възпяващи танца на Шива, се говори, че „танцувайки, той се появява в непорочния лотос на сърцето“.

Отношенията между Шива и неговите привърженици имат много личен характер. Независимо, че той живее в планината Кайлас, любимото му място, в което обитава - това са сърцата на преданите му хора.

Съгласно индуистката традиция, когато боговете решили да позволят на река Ганг да се спусне от Небесата, Шива поел целия удар от огромната тежест на падащата вода върху главата си, за да не може този гигантски поток да разцепи Земята. Сплетените коси на Шива отнели силата на сгромолясващия се водопад. Той се разделил на седем свещени реки и водите меко се спуснали на Земята.

За индусите Ганг е освежаващата река на духовната мъдрост. Според индуистката традиция, когато Боговете решили да позволят на река Ганг да се спусне от Небесата, Шива, намирайки се в центъра на водовъртежа от светлина – въртяща се около него енергия, фактически се явил балансиращ фактор между небето и земята за сгромолясващата се река, която била река от светлина, а станала земна река. Затова индусите считат водата в река Ганг за свята, вълшебна, всепречистваща. Възнесените Владици учат, че тези седем святи реки представляват също така седемте лъча на Светия Дух, изходящи от бялата светлина.

Ролята на Шива съответства на ролята на Светия Дух в западната Троица.

В един древен текст се казва: „Осмислете значението на образа, който е приел Шива, за да Го почитат хората. В гърлото Му има смъртоносна отрова, халахала, способна мигновено да унищожи всичко живо. На главата Му - свещената река, Ганг, водите на която могат да изцелят всички болести навсякъде и във всичко (течението на Ганг символизира нектара на безсмъртието). На челото Му - огнено око (окото на мъдростта). На главата Му – прохладна и успокояваща Луна (полумесецът означава, че Той напълно контролира Своя ум). На китките, плещите и шията Той носи смъртоносни кобри, които се хранят със животворен въздух(прана)". Обикновените хора се плашат дори когато видят змия, а Шива украсява със змии цялото си тяло. Това означава, че Господ Шива е безстрашен и безсмъртен. Змиите обикновено живеят стотици години. Змиите, около тялото на Шива показват, че Той е Вечен.

Шива е пример за велико търпение и издържливост. Той задържа в гърлото си отрова, която според легендата, е изпил, за да не може тя да отрови всичко живо на земята. А на главата си Той носи благословената Луна, която всички посрещат с радост. Човек трябва да извлече поука от този урок: той не трябва да излива върху другите своите лоши качества и склонности, а всичко полезно и добро, което има, следва да използва за благото на останалите.

На челото на Шива има три ивици бхасма или вибхути[2] . Смисълът на това безмълвно напомняне е, че човек трябва да унищожи три неща, които го замърсяват: анава (егоизма), кармата (разултата от предишни действия) и майя (илюзията), а също така и три васани (фини желания):

- светски („лока васани“) - желания да има приятели, семейство, власт, богатство, почит, уважение;

- свещени писания („шастра-васани“) - духовна гордост, безсмислено натрупване на знания, умуване;

- Телесни („веха-васани“) - желание да има прекрасно телосложение, здраве, красиво лице, желание да удължи живота си чрез употреба на лечебни билки

Изчиствайки се от тези замърсявания, той може да се приближи към Господ Шива с чисто сърце.

Шива символично е изобразяван и във формата на лингам – символ, който в повечето случаи представлява вертикално поставен цилиндър със закръглен или полусферичен връх. Думата „лингам“ идва от санскритския корен „ли“, който означава „сливане“, „разтваряне“. Това е форма, в която се разтварят всички останали форми. Шива - това е Бог, който благославя всички същества чрез най-желания дар на сливане с Абсолюта.

Шива се явява пазител на всичко, което е необходимо за процъфтяването. Той награждава с богатството на мъдростта. Шива пребивава във всяка мисъл, слово или действие, защото енергията, силата и разума, които стоят зад него, това е все Той. Бог, който се проявява като време, пространство, причинност, се намира в нас.

Възклицанието „ Шивохам“ (Аз съм Шива) било произнасяно от тези души, които са познали истината в момента на просветление след дълги години очистване на ума с подвижничество. „Шивохам“ означава „Аз съм божествен“.

Привържениците на Шива смятат, че Името на Господ Шива, възпято по какъвто и да е начин, правилно или неправилно, съзнателно или неосъзнато, обезателно дава желания резултат. Величието на името на Господ Шива не може да се постигне чрез ума. То може да бъде изпитано или постигнато чрез преданост, вяра и постоянно повторение на името му и пеене на неговите химни.

Известният индуистки учител от 20-ти век Шри Свами Шивананда (1887 – 1963) в знаменития си труд „Господ Шива и Неговото почитане“ говори за въздействието на постоянното повтаряне на името на Шива и посветените на него химни:

„Постоянното повтаряне на Шива-стотр[3] и на Имената на Господ Шива изчиства ума. Повторението на химните на Шива укрепва благите самскари (безсъзнателни впечатления). „Каквото човек мисли, в това се и превръща“ – това е психологически закон. В ума на човек, който укрепва себе си в благо, извисено мислене, се появява склонност към добри мисли. Добрите мисли омекотяват и преобразяват неговия характер. Когато по време на пеене на химни към Господа умът е съсредоточен върху неговия образ, менталната субстанция действително приема форма на образа на Господ. Впечатлението от обекта, върху който човек разсъждава, остава в ума му. Това се нарича „самаскара“. Когато това действие се повтаря достатъчно често, повторението укрепва самаскара и спомага за създаването на траен навик. Този, който се укрепва с мисли за Божеството, сам се превръща в Божество. Неговият бхава (устрем) се пречиства и осветява. Пеещият химни към Господ Шива е в съзвучие с Господа. Личностния ум се разтваря в космическото съзнание. Пеещият химни става единен с Господ Шива.

Огънят притежава естествената способност да изгаря хвърлените в него неща; по същия начин Името на Господ Шива притежава силата да изгаря греховете, самскарите и васаните и да надарява с вечно блаженство и нескончаем покой тези, които повтарят Името Господне“.

 

Източници:
1. Марк Л. Профет, Элизабет Клэр Профет. Владыки и их обители. – М: М-Аква, 2006. – 592 с.
2. Шри Свами Шивананда. Господь Шива и Его почитание. / Библиотека ведической литературы. – Пенза: Золотое Сечение, 1999 г. – 384

 

Мантра на Шива
Джая Шива Шамбо

"Само повтарянето на името на Бог ще бъде полезно за вас – всичко друго е безнадеждно. Името на Бог е по-силно от хиляди атомни бомби. Спасете себе си, като повтаряте името на Бог. Вие всички трябва да знаете, че името на Бог е над всичко".
ХЕЙРАКХАН БАБАДЖИ – Аватар на Господ Шива (1970 – 1984).

 

 


 

[1]Статия от книгата: ШИВА. Владыки Мудрости. Т.Н.Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2014. – 208 с.

[2]Бхасма и вибхути – свещена пепел, използвана в индуистките ритуали(Уикипедия).

[3]Стотра (санскр. хвала) – древноиндийски химн-възхвала (Уикипедия).