An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

  

За Мантията на Посланика

По повод на 20 годишнината от даването на Мантия

 на Посланик Т.Н. Микушина

 

Какво представлява посланичеството?

 

Институцията на посланичеството съществува от древни времена.

Посланичеството – това е определен потенциал от достижения по пътя на искрено служение на Божествената Истина“ (Възлюбеният Сурия, 9 март 2005 г.)

Най-добрите представители на човечеството, натрупали в телата си мощен потенциал от достижения, са можели да се свързват с Божествени Същества и са ставали за хората на Земята проводници на Божествените енергии и Божественото слово под формата на Завети върху скрижали, тайни знания върху златни пластини или Учения, записани на хартия или съхраняващи се на интернет-сървъри.

На 14 март 2004 г. с честта да бъде представител на Бог на Земята беше удостоена Татяна Николаевна Микушина, за което съобщи Господ Сурия в Посланието си от 14 март 2005 г.:

„АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново чрез този Посланик. Точно преди една година на Великото Централно Слънце аз положих мантията на нейните плещи. И беше необходима една година за активирането на тази мантия.“

 Мисията на новия Посланик се състоеше преди всичко в приемането на диктовки от Владиците на Мъдростта.

Служението във вид на приемане на диктовки е най-отговорното. Това е онази възможност и помощ, която в днешно време се предоставя от Възнесените Същества на човечеството на Земята.

Диктовките съдържат нашите вибрации, нашата енергия“. (Възлюбения Сурия, 14 март 2005 г.)

 

 

По време на семинара в Алтай. Лятото на 2006 г. Татяна Николаевна прави призив: „Нека да отдадем почест на Господ Майтрейя, покровител на този семинар“. На снимката се вижда Мантията – синьото светене над главата и около Посланика.

 

На 11 май 2005 г. Санат Кумара даде допълнителни пояснения за длъжността и Мантията на Посланика:

освен информационната и енергийната съставляваща, тези диктовки изпълняват и функцията на енергиен обмен между октавите. Нашата цел е да получим фокус на Светлина между световете. И този фокус придобива за нас абсолютна важност. По този начин ние утвърждаваме присъствието си във вашия свят и предоставяме възможност на въплътения Посланик да достигне нашите октави. Това, което е по силите на един, рано или късно ще овладеят всички.

<…>

Да бъдете в точката между световете – това е, което трябва да постигнете, ако не в това въплъщение, то в едно от следващите.

Длъжността Посланик не е пост, изискващ почит и преклонение, длъжността Посланик, мантията на Посланик е само възможност по-качествено да се осъществява Служение в името на Бог.

Мантията на Посланик позволява да се променят вибрациите на пространството и ние имаме възможност да присъстваме и да предаваме нашите Послания в точката, където се съединяват световете.

 

    

 

 

Посланикът е точка между световете.

Той ту се издига до високите вибрирации на Божествения свят, ту се спуска в „грубия“ физически свят, за да предаде Послание на хората. Този начин на живот е необичайно труден – като че ли се спускаш от планински връх в дълбините на морето, а след това се насочваш обратно нагоре. И така – в продължение на много години.

 

  

Лесно ли се става Посланик?

 

„Да станем точка между световете“ – ето какво очакват от нас Възнесените Същества. И Господ Майтрейя твърди, че много хора в миналите си въплъщения са достигали това състояние.

Много от вас са имали мантии в предишни въплъщения. Душите ви знаят това. Вие имате огромен, натрупан от вас потенциал от достижения в миналото.

По различни причини сте изгубили мантиите си. Всеки път, идвайки във въплъщение, вие получавате възможност отново да преминете посвещения и да върнете своята мантия. (Господ Майтрейя, 28 март 2005 г.)

Получава се така, че във всяко ново въплъщение човек, който е имал мантия в миналото, е необходимо отново да „потвърждава своята квалификация“ за правото да служи на Бог и хората.

Мантията на Посланик не се дава просто така. Тя трябва да се заслужи. И тази заслуга не се постига за едно прераждане. Необходима е поредица от прераждания, в които индивидът трябва да покаже своята пълна преданост на Волята на Бог, за да заслужи тази мантия.

Миналите заслуги обаче непременно трябва да бъдат потвърдени в текущото въплъщение. Без това даряването с мантия е невъзможно.

Колкото и успешно да е било Служението ви в миналото, в крайна сметка всичко се определя от степента на вашите сегашни достижения.“ (Възлюбеният Сурия, 9 март 2005 г.)

 

„…нашите посланици преминават определени и доста тежки изпитания, доказвайки по този начин своето право на приемане на информация от Божествения Източник.“ (Санат Кумара, 13 март 2005 г.)

 

"Човек, който още преди своето въплъщение е поел върху себе си задължението да бъде наш Посланик, точно така, както всеки от вас, който желае да Служи на Братството, преминава изпитания и тестове в продължение на не по-малко от седем години. След това, той поема върхусебе си определни задължения под формата на клетва. И след това ние отново го подлагаме на изпитания, но вече по-сериозни. И когато индивидът издържи изпитанията за длъжността Посланик, ние му даваме възможност да Служи. Тази възможност се подкрепя с така наречената мантия на Посланика. С други думи ние изразходваме определено количество енергия, за да поддържаме постоянно енергийния потенциал на Посланика на определено ниво.“ (Възлюбеният Иисус, 6 януари 2020 г.).

 

Тежък товар

 

От една страна длъжността Посланик е изключително отговорна, а от друга страна, е свързана с огромни трудности. За това говори Възлюбеният Ланело в Посланието си от 16 май 2005 г.

„Независимо от това, кой как се отнася към посланичеството, аз съм длъжен да ви кажа с цялата отговорност и определеност, че тази длъжност е изключително отговорна и тя изисква пълно самоотричане и пълна и безусловна преданост на Братството.

Суровостта на наказанието за оттегляне от поетите върху себе си задължения не може да се сравни с обикновеното кармично наказание за обикновените хора, които нямат мантии на посланици. Отговорността на човека, поел върху себе си отговорността да служи на Братството на тази длъжност, наистина е огромна. Става дума за предоставяне на човечеството на информация от финия план и качеството на тази информация почти изцяло се определя от личните качества на Посланика. И кармата за отстъпление от кодекса на поведение на Посланика е значително по-тежка, отколкото кармата на обикновените хора за същите тези нарушения.

Обаче Посланикът, както и всеки друг човек, намиращ се във въплъщение, е подложен на въздействието на всички сили, присъщи на физическия свят. Вие знаете, че там, където става освобождаване на голямо количество Светлина, противодействащите сили, стремящи се да се възползват от тази Светлина и да сведат до нула нейното влияние, преобладават над силите на Светлината. Затова Посланикът винаги е човекът, който пръв среща всички удари и всички нападения от страна на силите на тъмата.

В това се състои една от най-главните опасности и една от основните трудности. Много е трудно да не изпаднеш в изкушение и да не влезеш в открита схватка или борба с тези враждебни сили, когато всеки ден се сблъскваш с техните нападения и противопоставяне. Ето тук е и най-главното изкушение. Защото веднага след като се поддадете на енергиите на борбата и влезете в схватка, вашите вибрации моментално падат и вече не можете да гарантирате вярно и безупречно провеждане на Божествените указания и Божествената Истина във вашата физическа октава. Така че една от основните задачи на Посланика е постоянно да пази такова ниво на своето съзнание, което няма да му позволи да влезе в открита схватка.“

Ярко образно пояснение дава Санат Кумара на 11 май 2005 г.

Трябва да засегна още един важен момент. Посланикът е човек, който стои на върха на планината. И всички мълнии, всички урагани удрят преди всичко по него.

Затова са много малко хората, способни да се удържат на върха на Божественото съзнание, намирайки се във вашия свят. И мнозина, преминали нашите тестове и заслужили своите мантии на посланици, впоследствие се оказаха неспособни да удържат съзнанието си на нужната висота и се лишиха от нашите мантии.

И така, всеки индивид, който има високи заслуги в миналото, отново достига определен потенциал от достижения в текущото си въплъщение, за да служи на хората. Какво следва по-нататък?

 

Взаимодействие с Посланика

 

По-нататък решението за встъпване на индивида в длъжността Посланик се взема на най-високо ниво, и Посланикът получава защита от Възнесените Същества.

„…въпросът за даряването с мантия на този или онзи индивид, намиращ се във въплъщение, се решава на най-високо ниво, на Великото Централно Слънце.

Затова ви моля да приемете с почит мантията Посланик, лежаща върху плещите на Татяна.

След публичното обявяване на нейното посланичество, показването на каквото и да е неуважение към нея от ваша страна автоматически ви носи карма, лежаща между вас и Бог. А това е този вид карма, която най-трудно подлежи на преобразуване.

Ние защитаваме посланиците си и не сте вие, които решавате кого да изберем.“ (Възлюбеният Сурия, 9 март 2005 г.)

 

Когато човек извършва недобра постъпка по отношение на Нашия Посланик, той създава карма, която ляга върху няколко поколения от неговия род.“ (Възлюбеният Бабаджи, 20 юни 2021 г.)

Но ако човек приема Посланика с цялото си сърце, без съмнения, той получава от Братството защита и подкрепа.

Именно благодарение на мантията, Посланикът е способен да запазва верните ориентири в условията на вашия свят. И онези от вас, които искрено възприемат нашия Посланик и са готови да му Служат и в негово лице да Служат на Братството, автоматично се включват към нашето защитно поле.

Но веднага щом ви посетят некачествени мисли и най-важното, критични мисли, насочени срещу нашия Посланик, извършвате действия или произнасяте слова, насочени срещу нашия Посланик, защитата губи своето действие и цялата енергия, която дотогава е поддържала вашето съзнание чрез нашия Посланик, се превръща в карма.

Много мъдро ще бъде да се отнасяте към нашия Посланик не като към съвършено проявление, а като към човек, облечен с доверието да представлява интересите на Братството на физическия план.

Както всичко във вашия свят, мантията на Посланика притежава двойствено действие. От една страна, тя помага да се държи на достатъчно високо ниво съзнанието на хората, които са искрено предани на Посланика и изпитват към него уважение и любов. От друга страна, всяко действие, критична мисъл или чувство, насочени срещу нашия Посланик, се обръщат срещу човека, който се изправя срещу нашия Посланик и създават карма, която е много сериозна и е равносилна на карма с Бог.“ (Възлюбеният Иисус, 6 януари 2010 г.)

 

 

Действие на Мантията на Посланика

 

Посланикът представлява Владиците на Мъдростта на физическия план. Затова всяко взамодействие с Посланика, като представител на Бог на Земята, непременно ще се отрази върху живота на онези, които влизат с него в непосредствен контакт или дори мислено. Механизмът на действие на Мантията на Посланика е обяснен от Бабаджи в диктовката от 30 юни 2007 г.

„Когато влизате във взаимодействие с нашия Посланик, вие получавате в своите тела и в аурите си допълнителна енергия от неговата аура и вибрациите ви се повишават толкова повече, колкото по-дълго е вашето общуване с Посланика и чрез него – с нас. И всеки път, когато получавате допълнителна порция енергия в аурата си, тази енергия започва да изтласква от вас цялото несъвършенство, всички негативни натрупвания през многобройните ви въплъщения. Затова може да ви изглежда, че трудностите в живота ви се увеличават, когато намерите това Учение и влизате във взаимоотношения с нашия Посланик. В действителност вие просто получавате ускорение по Пътя си и пред вас се изпречват негативните енергии, които сте създали в миналото, и се засилва проявата на негативните ви качества.

Това е свойство на нашия Посланик – да ускорява връщането на вашата карма и да повишава вибрациите ви. Затова ви казваме и ви предупреждаваме – преди да влезете в контакт и особено преди да поемете върху себе си задълженията на ученик, внимателно преценете ще можете ли да издържите на допълнителните трудности, които ще се появят в живота ви заедно с установяването на Гуру-чèла отношения с нашия Посланик и не упреквайте никого за това, което ще се случва. Защото всяка крачка по пътя към Дома се прави трудно.

Вие очаквате чудо и очаквате благодат. Чудото се случва. Придвижването ви по Пътя се ускорява и онова, което при естествено връщане на кармата би трябвало да преживеете за няколко десетки прераждания, ви се връща за няколко години, в срокове, зависещи от тежестта на вашата карма. Но на благодат, в смисъл на постоянно пребиваване в блаженство, не трябва да разчитате, поне докато не отработите лъвския пай от кармата си.

Без това обяснение на протичащите с вас процеси няма да можете да разберете действието на мантията на нашия Посланик и ще изпитвате неприятни усещания. Всичко трябва да ви е максимално ясно. Затова ние по достъпен начин обясняваме механизма на действие на мантията на нашия Посланик и механизма на действие на милостта.

Вие се доближавате и влизате в определени отношения с цялата Йерархия на съществата на Светлината, представител на която на Земята е нашият Посланик. И това е ваш избор и ваше желание. Без вашата свободна воля и изявяване на желание от ваша страна да вървите по Пътя вие не можете да застанете на стъпалата на нашата Йерархия. Затова внимателно ви обясняваме всички механизми на действие на Божествената възможност, ускоряваща движението ви по Пътя. Този Път на ускорено развитие се нарича Път на Посвещенията.“

Освен ускореното връщане на карма, Мантията на Посланика има и други функции. За една от тях разказва Възлюбената Порция в Посланието от 25 декември 2009 г.

В аурата на Посланика има нещо, което ни позволява понякога да присъстваме във вашата октава и да действаме. По такъв начин ние имаме възможност да узнаем някои неща. Също така има още едно свойство или качество, което е неразделна част от функциите на нашия Посланик. Когато нашето присъствие в аурата на Посланика се усилва, ние имаме възможност да притегляме от вашия свят онези индивиди, които буквално налитат на Светлината. Хората, които се доближават до нашия Посланик не винаги са светлоносци, които се привличат по вибрациите. Най-често на Светлината налитат онези индивиди, които искат да вкусят от Светлината, да се насладят на Светлината и насищайки се с нашата Светлина, да продължат да творят своите неблаговидни дела във вашата октава.

Понякога с хиляди години в нашето полезрение не могат да попаднат някои индивиди, които така са се изхитрили в своите уловки, че са се научили да избягват дори кармата, използвайки други хора за своите машинации и манипулиране.

Затова една от функциите на Посланика е привличането на подобни индивиди. А след това се включва действието на меча на Посланика на Великото Бяло Братство. И този меч смъква всички маскарадни одежди от тези индивиди и ги принуждава да покажат своята истинска същност. И ето тогава има възможност да се изпълни Божественото Правосъдие. Да, възлюбени, за съжаление в повечето случаи на Светлината налитат такива хора, които искат по някакъв начин да се възползват от тази Светлина за своите интереси. И когато разберат, че няма да успеят да използват нашия Посланик за своите користни цели, точно в този момент те разголват своята истинска същност. Точно тогава те се представят в цялото си безобразие и несъвършенство.

Когато Татяна получи мантията на Посланик, тя не се досещаше, че тази мантия притежава такова действие. Тя искрено и радушно посрещаше всеки човек, който се доближаваше до нея. Тя наистина искрено вярваше, че Светлината може да привлича само Светлина, без да знае, че Светлината също така е привлекателна и за тъмата, която иска да завладее тази Светлина и да я използва за своите цели.“

По този начин, взаимодейставайки с Посланика, непосредствено или косвено, хората проявяват своята истинска същност.

Винаги там, където се намира нашият Посланик, става реално отделяне на Светлината от мрака в обкръжаващата действителност и преди всичко в душите на хората. Това е свойство на мантията на Посланика на Великото Бяло Братство и то също е така неотменимо, както Словото на Бога и Владиците, което носи нашият Посланик.“ ( Владика Мория, 29 юни 2013 г.)

Свойството на мантията на Нашия Посланик е такова, че всяко действие, насочено против Нашия Посланик, се отразява от нейната мантия и се връща, усилено хилядократно, към онези, които са осъществили това действие. Това се отнася до отделни хора, изпълнители на зла воля, и до цели страни, които не оказаха дължимите почести на Нашия Посланик.“ (Възлюбеният Бабаджи, 20 юни 2021 г.)

 

Вместо заключение

 

В тази статия на вниманието на читателя бяха представени цитати от Учението на Владиците на Мъдростта, което Татяна Николаевна Микушина прие в периода от 2005 г. до 2021 г. Тази част от Учението дава представа за това, какво представлява длъжността Посланик и какво представлява Мантията на Посланика.

Господ Шива посочва главните признаци на Посланика – способност за саможертва и способност да положи себе си изцяло на олтара на служението“. Необходими са още и безгранична преданост на Братството, самодисциплина, мъжество, целеустременост, готовност за много трудни изпитания в продължение на много години, отказване от всички привързаности към този свят.

Човекът на когото е дадена Мантия ще познае много радости, но и много тъга. От едната страна на живота е радостта от общуването с Учителите, кратките усещания на Божествената благодат. От другата страна са тежкият труд, неразбирането, разочарованията, предателствата, гоненията, влошаването на здравето – пълният набор от „прелестите“ на подвижническия живот. Изпълнявайки своята мисия Татяна Николаевна позна всички тези неща. Както казва Санат Кумара, „ще се наложи да се пожертват много неща, за да се заслужи мантията на Посланик“.

Нито един Посланик не е живял в комфорт и спокойствие, наслаждавайки се на любовта и грижата на учениците. Напротив, такива хора са били преследвани, тормозени, изгаряни на клада, били са оклеветявани и подлагани на гонения. Но Ученията, които Посланиците са носели на хората, оставали във вековете. И по пътеките прокараните от такива подвижници са вървяли устремените към Истината последователи.

Благодарение на Татяна Николаевна светът получи Учение от Владиците на Мъдростта. Това Учение е представено най-пълно в „Книга на Мъдростта“. На нас ни провървя да живеем в едно и също време с Посланика и да бъдем първите, които се запознаха с Учението. Но не е достатъчно само да се запознаем – необходимо е да го изучаваме, да го познаваме в дълбочина, да се храним от енергията на Владиците, за да направим още няколко крачки по Пътя на Посвещенията, по който всички ние вървим към Дома.

Статията подготви Елена Илина

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

Сириус №2(1853), март 2024 год (sirius-ru.net)