An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

  

 

Честита Новата 2024 година!

 Поздравление от Т.Н.Микушина

 

 

Скъпи Приятели!

Идва Нова, високосна година – година на Дракона!

В Древността Владиците на Мъдростта са били асоциирани с Дракон.

Затова можем да приемем, че настъпва Годината на Владиците на Мъдростта.

Владика Моисей казва: Силата на Духа управлява света“.

Не силите на злото са силни, а ние сме слаби: поради малодушие, страх, неверие в това, че живеем вечно, и поради избора който правим, когато избирайки мимолетни цели и увлечения, губим вечните ценности: вярата, любовта към ближния, достойнството, честта, семейството, държавато, образователнато система, здравеопазването, науката, истинското изкуство.

Ние сами избираме сурогати вместо истинските ценности.

Когато Злото в света надделее над силите на Доброто, започват войни, катаклизми, епидемии.

Злото взема връх, защото ние му позволяваме да направи това.

Владиците много пъти са сравнявали светлоносците с воини. Това не означава, че трябва да вземем оръжие и да отидем да воюваме. Това означава, че всеки от нас трябва да се противопостави на Злото от мястото, на което се намира.

И не само с молитва, но и с дела, постъпки, с думи и дори с мотива, с който действаме.

В нито една война не може да има победител.

Войната винаги е поражение на човечността, на Божественото начало в човека.

Нека през следващата година в сърцата ни да растат Милосърдието, Състраданието, Дружелюбието, Любовта, Творчеството и, разбира се, Силата на Духа!!!

Както хората трябва да изграждат своите отношения върху основата на сътрудничеството и взаимопомощта, така и държавите трябва да се договарят помежду си на масата за преговори.

Ние, хората, сами се отказахме от Божествените принципи. Отказахме се от Бог и получихме общество от роби-потребители.

Трябва да се върнем при Бог. И всичко ще се промени!

Всичко зависи от всеки един светлоносец в света!

Необходими са осъзнатост и повишаване нивото на съзнанието!

 

Честита Нова Година!

Татяна Микушина

Светлина и Любов!

 

P.S. Огромна благодарност на всички, които през цялата година подкрепяха моята Мисия и мен лично: физически, духовно и материално.

 

Поздравление на Татяна Микушина

 

Честита Нова 2024 Година! Поздравление на Татяна Микушина. (youtube.com)

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

Сириус №2(1849), декабрь 2023 год (sirius-ru.net)