An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

  

Наближава Часът на Милостта на Майка Мария

 

Веднъж в годината в началото на зимата настъпва знаменателният час на Божественото чудо, наречено Час на Милостта на Майка Мария. Милостта действа на 8 декември от 12 до 13 часа местно време.

По това време можем да молим Пречистата Дева за всичко, което не противоречи на Волята на Бог. Това е време, когато възможността за изпълнението на нашите желания се увеличава многократно.

Началото на тази диспенсация е положено на 8 декември 1947 г. по обяд, когато Богородица се явява на милосърдната сестра Пиерина Джили и съобщава, че всяка година по това време ще има Час на Милостта, когато „ще бъдат дадени много духовни милости и физически благословения на онези, които се молят в продължение на един час“.

Точно след 60 години Майка Мария напомни за своя Час на Милостта чрез Посланика Т.Н. Микушина.  На 8 декември 2007 г. Татяна Николаевна прие Посланието: Аз дойдох днес, за да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка“.

всяка година на 8 декември от 12 до 13 ч. местно време можете да се посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Аз ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта.

Вие можете да общувате с мен, можете да ме видите.

Ще бъде така, като че ли се намирам до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по-чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно ще можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желания, отнасящи се до вас или до вашите близки.

Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в сърцето си и ще моля Бог за изпълнение на молбите ви.

За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви.

Необходимо е само да отделите един час в годината за мен...

Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, посветени на мен...

Импулсът на вашите сърца, насочен към мен, ще ме подтикне да ви чуя и аз ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Не винаги даваната от вас енергия на молитвите и Любовта е достатъчна, за да изпълня това, за което молите“.

 

 

  

За какво можем да молим Майка Мария?

 Можем да молим за всичко – за помощ за своята страна, за помощ за себе си, роднините, приятелите, познатите.

Татяна Николаевна пояснява, че  Часът на Милостта е даден от Майка Мария преди всичко за изпълнение на нашите лични молби. За мнозина на първо място ще бъдат световните проблеми, свързани с ваксинацията, епидемиите, войните, катастрофите. За други на първо място ще бъде здравето на близките хора.

Майка Мария обещава да изпълни само онези молби, които не противоречат на Волята на Бог. Затова можем да молим за всичко“.

Голяма е силата на молитвата. Владиците на Мъдростта могат да насочат енергията на молитвата, която отдаваме безкористно, към онези места на Земята, където най-много е нужна помощ.

В Посланието от 27 декември 2009 г. Майка Мария казва:

 „Аз бях поразена от проявата на Вяра от хората в Часа на Милостта тази година. Толкова много хора се обръщаха към мен не само за помощ, но те искрено ми отдаваха енергията на своите молитви, за да мога да се разпоредя с тази енергия по свое усмотрение.

Благодаря ви, възлюбени. Благодарение на вашите молитви и прилежание ми се удаде да окажа помощ на твърде много душѝ. Мнозина, мнозина получиха изцеление“.

Още през юни 2013 г. Майка Мария съобщава, че ситуацията е толкова тежка, че е трудно да се повярва в това“. Изминаха 10 години, и ние виждаме, че ситуацията в света се усложни многократно. Засили се противопоставянето между държавите, възникнаха военни конфликти, увеличи се броят на катаклизмите, появиха се нови болести, пада нивото на културата, образованието и т.н.

В тази ситуация е необходимо да умножим молитвените си усилия, да допълним молитвата с визуализация.

 

 

 

Да си спомним молбата на Майка Мария:

Единственото, за което ви моля сега, е да ми дадете енергията на вашата молитва, за да мога да я използвам по свое усмотрение.

Поверете ми вашите молитвени усилия. Молете ме за помощ и аз ще изпратя моите ангели на помощ в онези ситуации, които изглеждат неразрешими.

Представете си, че аз и моите ангели влизаме в сградите на органите на вашите власти. Със своето присъствие ние ще променим ситуацията и ще създадем превес на силите, при вземането на всяко решение.

Представете си ме по време на всякакви преговори, които се водят на държавно ниво, все едно, че аз също седя на масата на преговорите, и аз ще контролирам вземането на всякакви решения във вашия свят, отнасящи се до политиката и икономиката, образованието и здравеопазването, културата и социалното осигуряване. Вашите визуализации и молитви ще дадат възможност на мен и на другите Възнесени Владици да се включат във вземането на решения на всяко държавно ниво. Благодарение на тази толкова проста практика ние ще можем да променим всяка ситуация и да насочим нейното разрешаване по Божествен начин“.

 

Помощта на Майка Мария е необичайно разнообразна. Много вдъхновяващи са многобройните отзиви във вид на писма и видеоклипове на хората, които са се възползвали от Часа на Милостта.

 

 

Как да се подготвим и проведем Часа на Милостта?

 

Ще изброим необходимите условия:

1.  Ден и час на Часа на Милостта – 8 декември от 12 до 13 часа. Един час прекаран в единение с Бог.

2.  Преди Часа на Милостта е необходимо да се погрижите за обстановката във физическия план. Например 15 – 30 минути преди диспенсацията трябва да се погрижите нищо да не ви отвлича по време на този Час: да се уговорите с близките си, да изключи телефона си, телевизора, радиото.

Не трябва да влизате в интернет, да проверявате пощата си, да разговаряте по скайп, да посещавате социалните мрежи.

 3.  Освен съответната обстановка във физическия план, необходимо е и вие самите да се подготвите. Препоръки за вътрешната подготовка дава Татяна Микушина:

„По време на Часа на Милостта трябва да се намирате в много хармонично състояние, изпълнени с Любов и вътрешно спокойствие. Затова отделете 15 – 20 минути преди Часа на Милостта за сънастройване с Бог, който е във вас. За тази цел можете да четете любимите си молитви, да гледате Лика на Майка Мария под звуците на спокойна хармонична музика, да прочетете или изслушате аудиозапис на Нейно Послание.

Преди началото на Часа на Милостта останете няколко минути в тишина със затворени очи и се съсредоточете върху сърцето си. Представете си, че дишате със сърцето си. Дишайте бавно и дълбоко“.

Господ Сурия казва: „Трябва да влезете в състояние на пълна хармония и единство с Бог (13 декември 2005 г).

4. В диктовката от 2007 г. Майка Мария не моли да се чете 3 пъти 50-ти Псалом на Давид преди началото на Часа на Милостта. Все пак за тези, които желаят строго да следват първоначално дадената диспенсация могат да го прочетат.

  

50-ти Псалом на Давид

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми.

Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.

Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

Ето, Ти обикна истината в сърцето, вътре в мене ми яви мъдростта (Си).

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.

Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

Стори добро (Господи) на Сион по Твоето Благоволение; въздигни стените иерусалимски;

тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

5.  След това можете да прекарате този час в мълчаливо общуване с Бог, като медитирате върху изпитанията, през които е преминал Иисус. Можете да възхвалявате Бог, като четете любимите си молитви, повели, Розарии. Можете също така да пеете песни, химни (например песни за Иисус, за Майка Мария[1]).

„Можете да слушате или пеете песни, посветени на мен, да четете Розарии и молитви посветени на мен“ – казва в своето Послание Майка Мария.

Предварително можете да си направите план на своя Час на Милостта – какво ще правите по време на този час.

 Подробна информация за това, как да се подготвите и проведете тази диспенсация е поместена на специалната страница «К Часу Милости Матери Марии»: https://sirius-centers.net/mmariya/.

 

 

 

 Тук също така са събрани филмимузика, посветени на Майка Мария, РозарииПосланията на Майка Мария и други материали за използване по време на подготовката и участието в тази Велика Милост на Небесата.

 

За онези от вас, които по силата на непреодолими обстоятелства нямат възможност да проведат Часа на Милостта на Майка Мария на 8 декември от 12 до 13 часа, Татяна Николаевна дава следната препоръка:

„Ако нямах възможност да участвам в Часа на Милостта от 12 до 13 часа, аз бих постъпила така:

1.  Предварително бих написала писмо до Майка Мария, като обясня причината, поради която не мога да участвам в Часа на Милостта, бих помолила да приеме моята молитва, например, вечерта. Бих изгорила писмото и помолила Ангелите на Защитата да занесат ефирното копие на това писмо на Майка Мария.

2.  В Часа на Милостта обезателно бих си спомнила за Майка Мария и Нейния Час на Милостта, мислено бих си представила Нейния образ или прочела молитвата „Богородица“.

3.  В указаното в писмото до Майка Мария време бих се подготвила за молитва и бих провела Часа на Милостта в пълно отдаване на душевните си сили“.

 

Видео за Часа на Милостта: https://www.youtube.com/watch?v=jz4Mv69Zb94

;

 https://www.youtube.com/watch?v=jz4Mv69Zb94

Моля, напомнете за тази милост на своите приятели и познати

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

Сириус №4(1847), ноябрь 2023 год (sirius-ru.net)