An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

  Радостна новина от Америка!

На книгата на Татяна Николаевна Микушина

«КУТХУМИ» е присвоен рейтинг 5-звезди

 Това е най-високата оценка на най-големия и престижен международен конкурс за книги „Любима книга на читателите 2023“ (Readers Favorite 2023), който се провежда в САЩ

 

Знаменателно e, чe вече пет години книгите на писателя, философа и обществен деец Татяна Николаевна Микушина печелят награди – този път Бронзов медал и най-високата оценка 5 звезди на най-големия международен конкурса на книгата „Любима книга на читателите 2023“  (Readers Favorite 2023), който се провежда в САЩ.

Между хилядите книги, които ежегодно се представят на този конкурс, рецензентите избират книги с Учението на Владиците на Мъдростта и им дават най-високи оценки!

  

Признаването в англоезичния свят на важността и значимостта на титаничния, с нищо несравним труд на нашия Любим Учител в това сложно време е принос, макар и неголям, в Победата на Силите на Светлината!

 

 

 

  

Скъпа Татяна Николаевна!

Нисък поклон пред Вас и Безгранична Благодарност и Любов от нашите сърца за всичко, което направихте и продължавате да правите за Света и за всеки от нас!

Екипът на Международен Сириус-Център.

 

 

 

  

„Сокровища на Божествената Мъдрост“ -2019

 

 

 

  

 

„Санат Кумара“- 2020

 

 

 

„Майтрейя“-2021

 

 

 

„Мория“ - 2022    Бронзова награда

 

 

Книгата «Кутхуми» беше номинира в разделите «Духовно-мистичен» и «Нова Ера» и получи рейтинг 5 звезди във всеки от тях за: външен вид, сюжет, разработка, форматиране, продаваемост. Рейтингът 5 звезди е най-високата оценка за една книга.

Това дава право на получаване на блестящи сребристи релефни стикери, които означават, че книгата е с «Readers’ Favorite Five Stars» - рейтинг 5 звезди за «Любима книга на читателите».

 

Предлагаме на вниманието ви

рецензия от Винсента Дубладо на книгата «Кутхуми» за конкурса «Любима книга на читателите -23».

 

«Книгата на Татяна Николаевна Микушина «Кутхуми», от серията «Владици на Мъдростта» представлява съзерцателно четене на Посланията на Кутхуми, предадени чрез автора.

В тази книга Учителят Кутхуми, кашмирски брахман, получил образование в Оксфордския и Лайпцигския университети, разглежда нов аспект на Закона за карма, свързан с постоянния обмен на енергии, който се извършва между хиляди хора. Той също така обяснява, как да се освободим от личната си карма. Тези знания придобиват съвсем друго, разширено значение.

Нещо повече, Той дава друг поглед върху еволюцията на човешката душа, според който нашето Висше Аз ни е било дадено като еманация на Висши духовни същества, подарили ни частица от себе си. Тази книга ни помага да погледнем на себе си от съвсем друго ниво на съзнанието.

Интересът към книгата «Кутхуми» свидетелства за това, че независимо от техническите иновации и прогреса в науката и техника, хората продължавата да се обръщат към езотеричните знания, като към алтернативен източник на мъдрост, опит и общ поглед върху Вселената и нейното съществуване.

Татяна Николаевна Микушина предава Божествените Послания и прави всичко по силите си, за да даде възможност на читателя да улови същността на Ученията на Владика Кутхуми.

Знанията, съдържащи се в книгата «Кутхуми» са предназначени за всички, а не само за хората принадлежащи към определена вяра, и дори за тези, които не са вярващи.

Става дума за текущите исторически моменти, енергиите и вибрациите, които не забелязваме.

Ние жънем това, което сме посяли и тази книга се препоръчва за четене, за да ни помогне да се отворим за идеята за новото съзнание на новия етап на еволюционния път».

 

КУТХУМИ

Книга на Т.Н. Микушина от серията "Владици на Мъдростта"

                                                                                     

Книгата е  издадена на няколко езика:

руски,

английски,

български,

латвийски,

литовски,

чешки.

 

Кут Хуми, Махатма К.Х. е един от малцината, които през XIX век доброволно правят опит да просветят народите на Запада, да им дадат представа за древното Учение. Резултат от този опит става основаването на Теософското общество.

Известни са някои предишни въплъщения на Кутхуми: Той е бил Питагор, Франциск Асизки, Шах-Джахан – създателят на Тадж Махал.

Днес Владика Кутхуми се обръща към хората на Земята чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина. Темите в Посланията на Махатма Кут Хуми обхващат широк спектър от въпроси. Казани са много неща за строежа и еволюцията на човека и Вселената. Една от важните теми е взаимоотношенията в семейството. Кутхуми е Учител-психолог. Както Той самият казва: „Аз идвам отново и отново и в нашите беседи Аз, сякаш работейки с най-фини инструменти – пинсети и четчица – се опитвам да намеря и да ви покажа фините процеси, които протичат във вашето съзнание“.

Голяма част от Посланията на Владика Кутхуми е посветена на Закона за кармата и реинкарнацията. Кутхуми разказва много подробно и находчиво за действието на карма в рамките на семейството и рода, за кармата на бездействието, за благата карма и за много други неща.

Книгата съдържа вибрациите на Махатма Кут Хуми и, без съмнение, ще ви даде възможност да почувствате Неговата мъдрост, любов и грижа за хората на Земята.

Вие получавате само толкова, колкото изпращате в света. И ако за целия си живот и за всичките си предишни животи не сте направили нито една блага постъпка, защо смятате, че когато изпаднете в нужда, Господ ще отговори на вашата молба?

Затова, ако аз се намирах във въплъщение, ако бях на ваше място, бих се стремил да вложа всички свои сили, цялата си енергия и всичките си парични средства в помощ на тези живи същества, които имат нужда от нея. В този случай вашите благи дела ще се натрупват във вид на енергия във вашето каузално тяло. Това прилича на заделянето на бели пари за черни дни. Само че заделяте вашите пари във вид на енергия в друг свят. Няма във вашия свят по-надеждно място за съхранение на тази енергия и тези ваши спестявания.

Но тази ваша енергия може винаги да бъде поискана чрез призив към Бог в момент, когато се нуждаете от Божествена помощ.“ (Възлюбеният Кутхуми, 6 юни 2005 г.)

  

Други книги от серията «Владици на Мъдростта»

 

 

Серията включва сборници с Посланията на най-известните на съвременното човечество Учители. На всеки от Владиците на Мудростта са характерни свои вибрации. Всеки от тях се е стремил да даде на днешното поколение хора, това, което е смятал за най-важно в сегашния преходен период.

 

Книгите може да се поръчат

в интернет-магазина «СИРИУС»: 

https://poslanie-book.ru

или по тел.: (3812) 489-187, +7-908-114-2478, 

e-mail: sirius.book@gmail.com

 

Книгата "КУТХУМИ" из серията "Владици на Мъдростта"

на други езици:

английски, български, латвийски, литовски, чешки.

 

Благодаря на всички искрени Служители на Бог и Владиците!

Нека Светлината на всяко предано сърце да запали  милиони сърца с предано служение, вяра, надежда и любов.

 

Татяна Микушина

Светлина и Любов!

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартненко

Мир, Светлина и Любов!

 

Сириус №1(1840), сентябрь 2023 год (sirius-ru.net)