Сайт Сириус

 

Скъпи приятели,

продължаваме да публикуваме глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“.
В това издание на „Сириус“ представяме Част 11 „Трите кита на Мирозданието. Висшият нравствен закон“.

 

Предишните глави на книгата:

Част 1. Новата Епоха настъпи!

Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!

Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

Част 5. Напред към Мечтата!

Част 6. Новото мислене преминава в действие.

Част 7. Краят на Стария Свят е предопределен.

Част 8. Истинската и лъжливата свобода.

Част 9. Истинската и лъжливата вяра.

Част 10. Безусловната Любов и егоистичната любов.

 

 

 

 

 

Трите кита на Мирозданието

 

 

Трите основополагащи Божествени Закона, на които се крепи нашата Вселена са:

– Висшият Нравствен Закон,

– Законът за Кармата, или Законът за причините и следствията

– и Законът за прераждането, или Законът за развитие на душите.

 

 

 

 

Осъзнаването на тези Закони ни позволява да направим крачка напред в своето еволюционно развитие, буквално да влетим в Новата Епоха. Мъчителното търсене на смисъла на живота ще се превърне в разбиране на нашата истинска природа, в осмисляне на това, откъде и за какво сме дошли в този свят и към какво трябва да се стремим, за да станем творци на съдбата си и да възстановим нашето единство с Бога вътре в нас.

 

 

 

 

Без осъзнаването на тези основополагащи Закони ние няма да напреднем в развитието си, а постепенно ще деградираме от прераждане в прераждане, докато Висшите сили не сметнат, че нашите души не са годни за развитие и не ги изпратят за „претопяване“. Но защо да губим всич-ки постижения на душата си, които с такъв труд сме събирали в продължение на милиони години? За да започнем отново от нулата? А след това още милиони години да преминаваме същите тези кръгове на еволюцията? Не, наистина! По-добре да вървим в крак с правилата на Новата Епоха и да научим в дълбочина Божествените Закони.

 

 

 

 

Висшият Нравствен Закон

 

 

Владиците бият тревога. Казват, че нашето време е критична повратна точка в развитието на човечеството. Или ще продължим да удовлетворяваме своите животински инстинкти и ще загинем в поредния катаклизъм, или ще насочим съзнанието си към вечните ценности и ще продължим нашия път в Новия Свят.

Сега изборът на всеки от нас е важен както никога преди. Но за да разберем, какъв трябва да е изборът ни във всяка една ситуация в нашия живот, ни е нужно да различаваме. Ние вече разполагаме със средство за разграничаване, защото Богът вътре в нас, нашата съвест, живее в нашето сърдце.

 

„…вашият избор… определя хода на вашето индивидуално развитие и хода на еволюцията, която протича на Земята.

Вие не получавате забрани, но нравственият закон, който е във вас, сам ще определи какво ви е полезно и какво не. И дарбата за различаване, която излиза сега на първо място, ви е необходима като въздуха, като храната. Вие трябва да се научите да различавате. Заратустра Този ваш живот е ключов за хода на еволюцията на вашата душа. Защото от вашия избор в този живот зависи целият по-нататъшен ход на еволюцията на вашата душа. Вие или ще тръгнете напред с големи темпове, или ще бъдете принудени да се влачите на опашката на еволюцията. И аз няма да се учудя, ако в някое от най-близките въплъщения жи-вотът ви напомня живота на папуасите някъде в Нова Гвинея, защото предпочитанията, които имате в този живот, не са далеч от нивото на развитие на папуасите. И ще продължите по задъ-нената улица на вашата еволюцията, седнали до огъня и дъвчещи порцията месо“ (Възлюбеният Заратустра, 20 юли 2006 г.).

 

Незавидна перспектива… Спешно трябва да се направи нещо, за да задействаме дарбата си за различаване с пълна сила. Владиците съветват да започнем … с тишина.

 

Кутхуми“Настъпи времето, когато сте длъжни да отделяте зърното от плевелите във всичко, което ви об-кръжава и да се отказвате от всичко, което не е божествено. Аз разбирам, че когато се намирате в ситуацията на постоянен натиск от страна на всички съвременни водещи технологии, които на пълна мощност 24 часа в денонощието по стотици телевизионни и радио канали дълбаят вашето съзнание, на вас ви е трудно да се ориентирате и да разберете как да постъпите в тази ситуация.

Ние ви учим на различаване и на правилни избори, които можете да направите. И първото и най-разумното – това е да ограничите влиянието на всички средства за масова информация върху вашето съзнание и подсъзнание. Когато този натиск утихне, вие ще придобиете способност да се ориентирате и да различа-вате. Вашето Висше Аз, Богът вътре във вас не може да разговаря с вас, Възнесените Владици не могат да разговарят с вас дотогава, докато вие се намирате в плътния обръч от информационен боклук, който с тонове се изсипва и се излива върху вас през деня от екраните на телевизорите, от радиоприемниците, от вестниците, от Интернет. Във вас възниква усещането, че сте в течение на всички последни събития по света, вие получавате информация за всички новости във всички области. Обаче най-важните новини, които не се излъчват по нито един от вашите радио или телевизионни канали, са недостъпни за по-голямата част от населението на Земята. И най-важната новина – това e сигналът „SOS”, който ви изпраща планетата и всичко живо на планетата.

Вие приличате на безумен капитан, който управлява кораба по време на ураган. Колективното съзнание и колективното безсъзнателно на човечеството прилича на този безумен капитан. И корабът, вашата планета, всеки момент може да налети на остри рифове и да претърпи корабо-крушение.“ (Възлюбеният Кутхуми, 2 юли 2009 г.).

 

Само след като сме пречистили своето съзнание, ще се научим да отделяме зърното от пля-вата и да преминаваме от заобикалящата ни илюзия в Божествената реалност. Когато придобием верни ориентири вътре в себе си, те, като звука на камертон, ще ни водят в живота. И онова, което не е съзвучно със звука на камертона на сърцето ни, ще премине покрай нашето външно съзнание и няма да изцапа душата ни. Както казва Санат Кумара, „Будда преминава през живота тихо, незабелязан от никого, и никаква мръсотия от живота не полепва по златната одежда на неговата аура“ (27 декември 2011 г.).

 

Висшият Нравствен Закон отдавна е известен на човечеството. Всички нравствени ориен-тири са дадени преди хилядолетия. Владиците ни припомнят Божествените Истини, допълвайки ги с особените условия, характерни за нашето време.

 

 

 

 

„Напомням ви как трябва да се държите.

На първо място в живота ви трябва да бъде Бог и спазването на Неговия Закон.

Не трябва да имате в живота си повече никакви други кумири, на които да се кланяте пове-че, отколкото на Бога.

Не трябва да постъпвате с другите така, както не искате те да постъпват с вас.

Не трябва да извършвате никакви постъпки, които са в разрез с Божествения Закон, съще-ствуващ в тази вселена.

И първата, най-важната заповед – това е Любовта към ближния и не само към хората, които са ви близки, но и Любов към цялото Творение, към всичко, което е създадено от Бога: към камъка, растението, всякакви зверове и животни. Не трябва да причинявате вреда на природата. Не трябва да причинявате вреда на Земята.

Трябва да Обичате цялото Творение.

И най-много от всичко трябва да пазите в сърцата си нравствения Закон: да не допускате прелюбодеяние, да не пожелавате нищо, което е на ближния ви[1], да не лъжете, да не завиждате, да бъдете искрени и правдиви.

Забранявам ви завинаги да вършите такива грехове като убийство на хора или животни. Не трябва да се убива нищо живо, под какъвто и да е предлог.

Помнете за кармата, която от този ден, след моето предупреждение, ще нарасне десето-кратно.

Обаче и вашата блага карма, благите ви дела, ще бъдат умножени десетократно.

Аз дойдох да ви напомня за Завета, който дадох на Мойсей и на всички пророци от миналото.

Сега ви казвам Моето Слово, за да можете по-добре да разберете онова, което е писано и преписвано в писанието и изкривявано от преписвачите.

Сега е ново време и вашите задължения пред Бога и пред цялото Творение нарастват многократно.“ (АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ, 8 януари 2008 г.).

 

Това, за което говорят Владиците, вече ни е познато. Новото е в това, че нашата отговорност нараства десетократно. Но в същото време десетократно нарастват и нашите възможности, нашата енергия на правилните ни избори и добри дела.

За това са нужни само нашите вътрешни усилия. Също както спортистите тренират мускулите на телата си, ние трябва да тренираме мускулите на своята душа.

 

Ако не поставим в главата на ъгъла Бога, спазването на Нравствения Закон, за нас няма да последва никакво развитие.

Същото се отнася и за държавата.

Ако в основния закон на държавата липсва Бог, то постепенно в обществото се извършва нравствена деградация, всички най-висши понятия се размиват, превръщайки се в своите противоположности. Без нравствения елемент, семейството престава да изпълнява своята функция за продължаване на рода, съпрузите допускат изневери и разврат, семйствата се разпадат. Без нравствения елемент патриотизмът се превръща в национализъм, а след това и във фашизъм. Без нравствения елемент процъфтяват корупцията и кражбата – парите не отиват за подобряване на живота на народа, а в джоба на отделни личности. Хората, ориентирани изключително към материалните блага и забравили за Бога, няма да защитават своята страна, и такава държава ще загине.

Само следването на Висшия Нравствен Закон може да спаси нашата цивилизация от уни-щожение.

 

„Единственото, което може да спаси съществуващата цивилизация от унищожение, това е издигане на новото ниво на съзнание на колкото е възможно повече индивиди.

Десет праведника са способни да спасят един град. Хиляда праведника са способни да спасят света“ (Възлюбеният Серапис Бей, 31 декември 2008 г.).

 

 

Татяна Микушина,

Елена Илина

 

 

 

Други видеа по глави от книгата „Пътешествие в бъдещето“

 

 

 

 

 

----------------------- * * * -----------------------

 

 

Книга «Путешествие в будущее»

 

Книга. Путешествие в будущееКнига создана для того, чтобы поднять настроение на фоне нерадостных современных событий, внушить оптимизм и помечтать вместе!

Авторами книги являются писатель Елена Ильина и философ-мистик Татьяна Микушина.

В течение первых двух десятилетий 21 века Татьяна Микушина совершенно чудесным, мистическим образом записала Послания, пришедшие в наш мир из Высшего, Божественного мира. Целью книги было выбрать из сотен Посланий те ключевые моменты, которые необходимы именно сейчас, когда планета совершает Переход в Новую Эпоху – Эпоху Водолея!

 

Путешествие в будущее.

авт.: Т.Н. Микушина, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2020. – 136 с.

 

Цена книги (без учёта доставки).

 

 

 

Книгу можно заказать

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/journey_to_future

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!

 [1] Имеется в виду: не желать ничего из того, что принадлежит другому человеку, включая всё, чем он владеет по праву собственности, его личные вещи, имущество, а также какие-либо достоинства человека, например, удачливость в делах и прочее.