СКАЗАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО

                                             

Бъдещето се формира във всяка минута и във всяка секунда на настоящето.

Затова, ако достатъчно количество хора вложат с цялата си вяра и сила на душата своята енергия, за да си представят бъдещето, тогава този вариант непременно ще се изпълни!

И така. Да се пренесем в 2024 г.

 

Огромно събрание на народа. На трибуната – уважаваният от всички Владимир Владимирович Путин, управник на Русия.

В залата цари пълна тишина, независимо, че присъстват хиляди хора. Присъстват и гости от цял свят.

 

Владимир Владимирович произнася слово:

„Скъпи приятели!

Съратници по Дух!

Днес настъпи времето да обобщя резултатите от моето управление на Русия.

Всички помните как започна всичко. Разбира се, имаше много грешки. Защо да крием греховете си – ние грешихме поради собственото си невежество. Но сега бих искал да говоря не за грешките от миналото, а за онзи преломен момент, който ми позволи да видя по-доброто бъдеще на Русия.

Това се случи през 2016 г., когато посетих Атон в Гърция, където се намира центъра на православието.

Именно там аз усетих върху себе си Божественото присъствие.

Това беше слизане на Светия Дух. Трудно е да предам с думи това, което изпитах…

Посети ме мигновено озарение. И аз изведнъж разбрах, че през цялото това време ние сме се лутали в мрака.

Аз използвах това, че почти 90 процента от руснаците подкрепяха мен и моето управление.

И реших да започна промени.

Мнозина по това време, когато започвах да говоря за Бог, кършеха пръсти. Обаче Иисус ни учеше да съдим по плодовете.

Да си спомним как започна всичко. На първо място трябваше да се използват държавните средства за масова информация за просвещаване на населението.

Това беше трудна крачка, но с подкрепата на населението успяхме да премахнем от екраните на телевизорите всичко, което дразни, разрушава съзнанието, всичко, което е лъжа. Запълнихме информационното пространство с позитивни образци, носещи истински духовни и културни ценности.

Постепенно съзнанието на хората започна да се променя под въздействието на правилните образци.

 

Сега ключовите постове в държавата се заемат от хора, които посвещават на духовни практики не по-малко от два часа на ден. Вие знаете, че аз самият се придържам към православните възгледи. Но истинската вяра ражда веротърпимост към всяка истинска проява на вяра в Бога.

Мнозина от нашите министри, както и аз, се придържат към православните заповеди.

Някои изповядват мистичното течение на исляма – суфизма.

Много голяма част от тях се занимават с индийска йога. За тази цел от Индия бяха поканени най-добрите духовни Учители.

Има последователи на будизма и на други религии.

Нашата религиозна принадлежност не ни пречи да работим сплотено.

Излишно е да казвам, че никой от държавните служители не пристъпва към изпълнение на служебните си задължения преди да се помоли.

 

Известно време след началото на преобразуванията нашите бивши олигарси започнаха един след друг да осъзнават, че щом Бог им е дал богатство, то е необходимо да го използват правилно, за да се освободят от старата си карма и да не създават нова.

Наложи им се в срочен порядък да връщат паричните средства, вложени в чуждестранни банки. И вие знаете, че това не беше лесно. Не всички банки можеха да си позволят да се лишат от милиарди долари за кратко време. Наложи се да използваме дара на Божественото убеждаване.

Парите на олихарсите, вложени от тях преди това по неведение в задгранични банки, започнаха да работят за благото на Русия и нейния народ. Благотворителността стана основно качество на нашите олигарси. Вашият покорен слуга не прави изключение.

Народът беше благодарен. Най-после хората повярваха в разумното управление на Русия, в Богоръководството на страната.

В същото време руската банкова система дълго време не можеше да се справи с такъв голям приток на парични средства.

Наложи се да се раздават кредити на бизнеса и населението практически без лихва. Обаче колкото по-правилно се разпореждаха банките и държавата с паричните средства, толкова повече ставаха тези средства.

За всяко новородено дете в Русия се дава ежемесечна помощ от 1000 рубли до достигане на пълнолетие. За стойността на руската рубла ще кажа по-долу.

През последните няколко години раждаемостта се увеличи 10 пъти. Всяко трето семейство има по пет и повече деца.

За всяко младо семейство се строи отделно благоустроено жилище в екологично чисти селища от нов тип за сметка на държавата.

 

 

На всички етапи при възпитанието на подрастващото поколение бяха въведени специални програми, които допринесоха за хармоничното развитие на съзнанието. Целта на всички програми беше усъвършенстване на всеки индивид в Бога. Специално внимание се отделяше на нравственото възпитание. Нравствен човек е този, който е управляван от вътрешния управител – Съвестта, или Бог.

За един човек, който е приел управлението на Бог не са нужни много закони.

Много граждански закони бяха премахнати. Независимо от това престъпност практически няма. Затворите опустяват с всеки изминал ден. Освобождават се огромни средства, които се пренасочват за образование и възпитание.

Всяка рубла, вложена за възпитание и образование, се възвръща многократно.

Задграничният бизнес потегли към Русия. Наложи се въвеждането на конкурс със строги правила за правото на връщане на бизнеса в Русия.

Срамно е да си спомним, че само преди няколко години всичко се изграждаше върху срамната търговия с природните богатства на Русия. Сега Русия изгражда своята икономика върху основата на водещи технологии, използвайки възобновяеми източници на суровини и ресурси.

Вие знаете, че за кратко време руската рубла стана най-силната валута в света. И сега една рубла се заменя за 100 долара и 90 евро.

Нашето здравеопазване е напълно безплатно за всички граждани на Русия и е на първо място в света.

Нашето образование е най-доброто в света.

В конкурсите за чуждестранни студенти в руските вузове се състезават 100 човека за едно място.

Обаче ние даваме предимство на младите граждани на Русия. За тях образованието на всички нива е напълно безплатно.

 

 

Необходимо е да кажа няколко думи и за нашите пенсионери. Всеки пенсионер има безлимитна сметка в държавната банка и те могат да използват неограничено средства за удовлетворяване на своите потребности от храна, жилище, лечение, а също и задоволяване на духовните си търсения, например, за поклоннически пътувания до святи места по целия свят.

 

Тук присъстват наши партньори от цял свят – САЩ, Канада, Южна и Централна Америка, Европа, Азия, Австралия и Африка.

Всички са заинтересовани да усвоят опита на Русия.

Ние сме в добри съседски отношения с всички, което ни позволи да сведем до минимум военните разходи.

И ще ви кажа – цялата работа е обикновено Божествено Чудо. Просто трябваше да допусна Бога в своето сърце и всеки жител на страната да допусне Бога в сърцето си. Останало правеше Бог.

Благодаря на Бога за извършеното чудо.

Благодаря на народа на Русия за оказаното ми доверие и помощ!

Благодаря за вниманието!

Слава на Бога!“

 

 

Автор на сказанието Татяна Микушина.

Свободното му разпространение се приветства.

Не забравяйте за укажете източника http://sirius-ru.net/skas-o-budutschem.htm

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2016/2016-06-04.htm