Пътят към Новия Свят

                                                                                               

 

 

Какво ще спаси Русия и света?

 

Като орел ще се извиси Русия над Земята и ще я засенчи с крилата си. Духовното й първенство ще признаят всички…

Ванга

Надеждата за света ще дойде от Русия.

Кейси

 

… на тази страна е отредена голяма мисия – да води след себе си народите по духовния Път. И ето, най-после пътят сега е отворен и Русия излезе на тази точка от своя път, откъдето вече се вижда бъдещата мисия…

Слово на Мъдростта, юни 2007 г.

                                                                                        

Пророчества и реалност

 

Ние сме чували много пророчества за това, че на Русия е отредена мисията да стане духовен водач на света в новия век. За това неведнъж е говорила българската ясновидка Ванга, чиито пророчества са се сбъднали на 80%(останалите 20% са били обикновено неразбрани). Същото е твърдял и американският „спящ“ пророк Едгар Кейси. За това се говори в пророчеството от Фатима, когато Майка Мария се явила на децата(три деца – бел.пр.) и помолила да посветят Русия в Нейното Непорочно Сърце. В пророчествата на преподобните старци и свещенослужители – Серафим Саровски, монахът Авел, Теофан Полтавски, Серафим Вироцки, Йоан Кронщатски и други – се говори за високото предназначение на Русия. Също така и много други пророци, ясновидци, посланици са говорили за високата роля на Русия за съдбата на света, която ще бъде изпълнена от нея в определеното време. Тези времена, според предсказанията, вече настъпват – 21-ви век започна.

Какво виждаме всъщност? Икономическата война е вече реалност. Срещу Русия буквално се е опълчил целият „цивилизован“ свят и е наложил икономически санкции. Извършва се натиск върху банковата система, забранява се дългосрочно кредитиране на руската икономика от чуждестранните банки. Въздейства се върху работата на най-големите предприятия в страната. Изкуствено се задържат цените на нефта, от които зависи благосъстоянието на Русия. Какво я очаква Русия по-нататък? Какъв може да бъде сценарият на по-нататъшното развитие на Русия?

Русия се намира в исторически момент на избор на своя по-нататъшен път, при който дори малки въздействия, вътрешни промени, могат да доведат до резки промени в посоката на развитие на страната. Една древна мъдрост казва, че слабото побеждава силното, а тихото побеждава гръмкото. Затова по-нататъшния път на Русия може да бъде в различни посоки, в зависимост не само от плановете и действията на силите, които се стремят да разрушат Русия, но и от избора на всеки един от нас – онова „слабо“ въздействие, което може да промени историческия ход на събитията и независимо от всякакви външни въздействия, да насочи развитието на Русия в руслото на разцвета, духовното възраждане и еволюцията.

Нека да разгледаме възможните варианти за развитие на Русия в зависимост от свободния избор на всеки от нас, опирайки се на анализа на подобни избори и техните последствия в недалечното минало на Русия. Един от възможните варианти - този, на който разчитат силите, дестабилизиращи ситуацията в Русия и в света, е свързан с нашия негативен избор. В резултат на целенасочени и премислени действия на управниците на редица западни страни и тези, които стоят зад кулисите на световната история, цените на стоките ще растат, но пенсиите и заплатите няма да могат да растат толкова бързо, тъй като няма попълнения в бюджета, поради ниските цени на петрола на световния пазар. Централната банка ще продължава да повишава процентната ставка по кредитите. Следователно предприемачите няма да могат да вземат кредити за започване и развитие на бизнес. Ще се получи спад в производството, закриване на предприятия и като следствие, ниски доходи и безработица. А след това ще последват бунтове, сваляне на държавния ръководител… Ето към какво се стремят противоположните сили.

Но нима всички ясновидци и пророци, в един глас предричащи велико духовно бъдеще на Русия, са сгрешили?! С примери от многовековната история може еднозначно да се твърди, че винаги когато трябва да се случи нещо светло, противоположните сили се активизират и предприемат отчаяни опити за съпротива. Така Ирод избивал новородените, за да се избави от Иисус, бъдещият „цар юдейски“. Така инквизицията е изгорила водещия за времето си учен Джордано Бруно, който опровергал старите представи за строежа на Слънчевата система и твърдял, че множеството от светове във Вселената е безкрайно. Така зимата се съпротивлява на необратимото идване на пролетта. Така нощта е най-тъмна преди разсъмване.

И това тъмно време трябва да се преживее! Да не се поддаваме на паниката и страха. Да не изпадаме в обвинения и очерняне на управника. Да не заприличаме на древните римляни, искащи „хляб и зрелища“. Да не изгубим онова свято нещо, което носим и което винаги сме носили в душите си – нравственото начало и дълбокото разбиране, че не само с единия хляб живее човек, а със състраданието и милосърдието, благородството и взаимопомощта, честта и съвестта.

Русия вече се настрада и в първата, и във втората световни войни. Сега искат да я въвлекат в трета световна война. Да решат за сметка на Русия икономическите си проблеми. Защото войната – това са големи пари, огромни печалби. Печалби за кого? За управляващия елит. Но никога, за нито един народ войната не е донесла благосъстояние, а само болка и мъка, бедност и лишения.

Всичко това вече го имаше в Русия, ние вече направихме тези грешки! Нима ще ги повторим?!

 

Да не повтаряме грешките от миналото!

 

Днешната ситуация е повторение на ситуацията от началото на миналия век. Тогава Германия, Австро-Унгария, България и Турция, а заедно с тях САЩ и Япония се опълчиха срещу Русия, възглавявана от Император Николай II. Първо чрез бунтове и революции отслабиха държаватa отвътре, а след това, унищожавайки управника, я потопиха в разруха за много години.

По време на управлението на Николай Александрович Романов Русия вдига глава и изправя рамене. В страната се наблюдава бързо развитие на промишелността и икономиката. За периода 1885 г. – 1913 г. промишлената продукция нараства 5 пъти, националния доход – 3 пъти, разходите за образование и култура – 8 пъти, което превишава темпа на развитие по тези показатели на най-развитите страни в света. По производство на най-важните селскостопански култури Русия излиза на 1-во място в света. Активно върви строителството на железопътни линии, на речния флот, развива се самолетостроенето. Рублата измества франка и марката, изпреварва долара, котировката й се доближава до фунта стерлинга. По инициатива на Николай II се прави опит за ограничаване на въоръженията(Хагските международни мирни конференции през 1899 и 1907 гг.).

Русия можеше да бъде спряна само по един начин : чрез унищожаване на нейната основа – вярата в Бога, царя и Отечеството. Русия винаги е била управлява от цар – Божи помазаник. Това е Божествен принцип на управление, когато царят е въплъщение на Волята на Бог на земята. Като се компроментира царя и царското семейство Русия лесно би могла да бъде поставена на колене. Започва преследване на царското семейство чрез средствата за масова информация(по онова време съществуват около 1000 издания със широка свобода на словото, по-голямата част от които считат за свой дълг да поместят карикатури на Разпутин, като приближен на царското семейство, а също и на императора с императрицата).

Всяка ситуация, към която царят дори не е имал никакво отношение, веднага се обръщала срещу него.

Така, на Ходинка, /Ходинското поле до Москва - бел.пр.), по време на празнуването на коронацията някой пуснал слух, че подаръците няма да стигнат за всички, и половин милионната тълпа се нахвърлила върху подаръците за раздаване, блъскайки се и мачкайки се един друг; хиляди били осакатени, мнозина били смачкани до смърт. И веднага върху името на царя бил лепнат етикет – „кървавия“. И многобройните добри дела на царя вече са заличени в съзнанието на хората – всички обсъждат единствено пропуските и грешките му.

Друг пример е провокацията на 9 януари. В този ден към Зимния Дворец се отправя многохилядно работническо шествие, оглавено от младия свещеник Гапон. Той водел работниците на среща с царя, прекрасно знаейки, че императорът и семейството му дори не са в Петербург.

Поводът за началото на стачката бил обикновен – уволнението на 4-ма работника, които, както станало ясно по-късно, били уволнени за лоша работа и заради отсъствия от работа. Но от искрата се разгорял пламък. Под умелата пропаганда на Гапон и неговите помощници, работниците се подписвали под петиция, в текста на която в крайна сметка били добавени и политически искания, освен икономическите. Съзнателно били включени неизпълними искания. Работниците тръгнали към двореца, имайки съвсем различни представи и мотиви от тези на есеровските провокатори-революционери, насочващи Гапон. Провокаторите искали да дискредитират и унизят царя в очите на народа. И целта била постигната.

Днес ние знаем, че провокацията на 9 януари 1905 г. е била осъществена с пари от Япония и Америка. Изтощена в руско-японската война, Япония насочила усилията си за подклаждане на вътрешно недоволство в Русия, за да отслаби противника. И тя успява да направи това.

В 1914 г. Русия била въвлечена в Първата световна война. За да спрат Русия, която уверено крачела към победата, отново били предприети опити за разрушаване на страната отвътре. Престъпни намерения станали повод за февруарската революция през 1917 г. - в Петербург не доставяли хляб и преднамерено не го продавали в магазините. Започнал народен бунт. Правителството било принудено да изтегли войски от фронта и да ги насочи за потушаване на бунта.

Най-близкото обкръжение на царя, голяма част от командващите войски и дори някои членове на семейство Романови предали царя. Той бил изолиран и принуден да подпише Отричане от престола. Последвало изгнание и разстрел на цялото царско семейство. И Русия останала без Божие ръководство – без пожизнен помазаник, без Бог в душата – за цели 70 години.

 Студената война продължи политиката на подкопаване на Русия отвътре. И ето през 1991 г. се разпадна СССР (сработва принципа „разделяй и владей!“). И в Русия като буен поток започват да се вливат западните „ценности“: стремеж към ситост и комфорт, красиви вещи и опаковки, а едновременно с това и наркотици, свободен секс, разрушаваща музика… Меркантилните интереси на физическия план започват да възпират духовността, от съзнанието на народа се изтласква всичко свято. Наистина, страна, която е загрижена за потреблението си, едва ли ще мисли за духовно водачество.

Но Бог обича Русия, Той и даде нов ръководител. Сега това е Путин. И какво виждаме? Отново всичко се повтаря. Много разпореждания на Президента се игнорират от разни чиновници от „петата колона“. Развитите страни по всякакъв начин нападат руския ръководител, предизвиквайки към него омраза в хората от различни държави. Наричат Русия агресор. Притискат я със санкции, целейки сриване на рублата и снижаване на жизненото равнище на руснаците. Подгряват недоволство в страната.

Какво ще изберем? Трета световна? Втори Майдан?

Не напомнят ли събитията на Майдана провокацията от 9 януари 1905 г. През 1905 г. масовото шествие на работниците прерастна в кърваво стълкновение с властите. Масовият протест в Украйна през 2013 г. срещу временното спиране на подписването на договора с Евросъюза прерастна в гражданска война.

Пред очите ни в Украйна много умело беше осъществена същата технология на разгръщане на управляеми цветни революции както и в Тунис, Либия, Сирия. Имаше и неуспешни опити за разпалване на революции във Венецуела, Египет, Турция и Китай(в Хонконг). През декември 2011 г., когато в Русия бяха открити нарушения по време на парламентарните избори, провокаторите бързо събраха на Блатния площад митинг „За честни избори“. Присъстваха повече от 70 хиляди човека и посланиците  на „цивилизованите“ страни в Русия. Подготвени екстремисти устройваха провокации с ОМОН. В други градове също бяха организирани митинги. Тогава не успяха.

Всички цветни революции се правят по същия сценарий, по който беше направена червената революция през 1917 г. в Русия.

Това ли искаме за Русия сега?

В съвсем скоро време ще се изправим пред най-важния избор: материален комфорт или духовни идеали, а по същество, избор на еволюционния път на развитие върху основата на духовните ценности, исторически близки на руснаците, или хаос и деградация.

В най-близко време Русия я чака ръст на цените, влошаване на материалното състояние, някои може да ги очаква бедност и глад. Отново по нечие престъпно указание ще престанат да доставят хляб, както в Петербург през 1917… Тогава народът на Русия направи безнравствен избор, избор срещу своята съвест, против Бог, като се отрече и уби своя Цар.  Нима ще повторим същата грешка?

Тогава, през 1917-та, 80% от народа беше за царя. Сега 80% от руснаците подкрепят своя Президент. Но революцията не се прави от целия народ, а само от няколко процента предатели, умело направляващи народните тълпи за осъществяването на своите лични планове – получаване на власт и печалби. Народът винаги се оказва губещ, ако се оставя да бъде подведен от заплатените от елитите средства за масова информация, поддавайки се на пропагандата, провокациите, паниката и страха.

Русия трябва със силата на Духа да се пребори със ситуацията, да съхрани достойнство и разбиране за това, което се случва! Става дума не просто за противопоставяне на държави. Става дума за битка между Доброто и Злото, Светлината и Мрака.

Тъмните сили се опитват да надделеят, унищожавайки основата – нашите отношения с Бог. В Русия сега тази основа е подкопана. И ако руснаците не осъзнаят грешките от миналото, не се разкаят за тях, нас ни очаква повторение на това, което се случи в началото на миналия век, само че под формата на по-тежки изпитания.

Русия беше изправена пред избор, когато убиваше своя цар. И ние отново сме изправени пред избор.

Във всеки от нас има и Добро, и Зло. От нас зависи в каква посока ще насочим нашето съзнание. Ако култивираме злоба и агресия, тогава ще тръгнем по пътя на 1917-та година.

Изборът се прави първо в съзнанието, а след това се реализира под формата на различни събития. И ако народът има достатъчно високо ниво на съзнание, ако такива ценности като чест и съвест стоят на първо място, никакво сваляне(от власт), никакви войни и други катаклизми няма да има. Цялата ситуация ще се разгърне и потече в друго, позитивно и светло русло.

 

 

Божията ръка за Помощ

 

Бог наистина обича Русия. Той винаги „работи с изпреварване“ и изпраща в света талантливи държавници, а също така пророци и посланици, които подготвят почвата за възприемането на Божественото ръководство и предават на хората Божественото Учение.

Има достатъчно примери от близкото минало. Така беше в навечерието на Първата световна война, когато Великите Предводители на човечеството дадоха съкровени знания чрез Елена Блаватска. Така беше в навечерието на Втората световна война, когато чрез семейство Рьорих се даваше Учението Агни Йога. Сега в земния свят дойде Ново Учение – Учението на Владиците на мъдростта[1].

Това Учение е много древно, като самия Свят, и то е универсално, защото обяснява причините за проблемите в обществото, на какъвто и етап на развитие да се намира то – както преди хиляди години, така и в началото на 21 век. Обяснявайки достъпно съвременната ситуация и възможностите за изход от глобалната криза, то придобива особена актуалност.

Учението е дадено на руски език и затова преди всичко е предназначено за руснаците. Посланията – това наистина е Божията Ръка за Помощ, позволяваща на хората, които ги четат да запазват високо ниво на съзнание и от това ниво да възприемат действителността.

Учението е построено върху три кита – върху 3-те Закона на Мирозданието:

- Законът за Кармата.

- Законът за Реинкарнацията и

- Висшият Нравствен Закон.

Ако преведем тези закони на най-обикновен език, тогава се получава следната взаимовръзка.

Човек не е само физическо, т.е. смъртно тяло. Освен смъртната си част той има и безсмъртна част, която еволюира в продължение на много въплъщения или инкарнации. Съгласно Закона за Реинкарнацията човек се завръща в този свят живот след живот само с една цел – да изживее всички заблуждения и да познае Истината. Във всеки живот той извършва едни или други действия, които произтичат от неговата вяра в заблужденията или тъй наречената илюзия. Резултатът от тези действия, ако те не са съгласувани с Висшия Нравствен Закон, е кармата. Злото, което творим в един живот ни се връща, съгласно Закона за Кармата, като нещастия в друг живот. И така ще продължава въплъщение след въплъщение, докато човек не престане да твори зло и не придобие мъдрост.

Ако се замислим ще видим, че Мирозданието е много мъдро устроено! Та за един живот не е възможно да станеш съвършен. И ако живеем само един живот, тогава няма да има смисъл да се стремим към висока нравственост, а може да изживеем единствения си живот като се наслаждаваме на всичките му блага, без да се грижим за недостойното си поведение към другите хора.

Ето затова и действа във Вселената безпристрастният Закон за Кармата, който гласи:

„Всяка причина има своето следствие” или „Каквото посееш, това ще пожънеш”. Всеки човек трябва да носи отговорност за избора, който прави. И рано или късно, в текущия или в следващия живот, тази кармична отговорност ще го застигне.

Да приложим Учението към живота. Сега в Русия е въплътено онова поколение, което преди един век свали царя. Техните души – нашите души, сега са въплътени, за да се изправят отново пред същия избор. Тогава беше направен неверен избор – отричане от Бог, предателство и убийство на царя и цялото му семейство. Последствията във вид на разруха, глад, падение на нравите, репресии, войни, лагери, безбожие не закъсняха да се проявят.

Какъв избор ще направи това поколение сега?

Именно да помогне за правилния избор беше дадено Учението на Владиците на Мъдростта. То съдържа в себе си различни Учения, в това число и главното - Учението за промяна на съзнанието. Защото само в правилно, високо състояние на съзнанието, може да се направи правилен избор.

На по-съвършеното съзнание съответства и по-съвършен свят.

И ако тази Ръка за Помощ беше поета от руснаците, тогава поредната война щеше да бъде преодоляна. Обаче в основната си маса страната не се възползва от предлаганата възможност. И е трудно да се каже какво ни очаква в близко бъдеще.

 

 

Покаянието ще спаси Русия

 

 КнигатаПокаянието ще спаси Русия. За Царското семейство[2]” беше издадена от Издателска Къща „СириуС” през 2013 г. по случай 400 годишнината на Династията Романови. Тя е посветена на Император Николай II Александрович Романов и неговото семейство. В нея е показан по съвсем друг начин облика на всеки един от членовете на Царското семейство, различен от този, който показваха училищните учебници по история в продължение на целия изминал век.

С качването на Николай II на престола  Русия получи уникалния шанс - постепенно да преустрои обществото върху основите на висшите духовни  и нравствени принципи. Русия вече е имала всички предпоставки да стане духовен водач на света, да осъществи и да покаже на другите народи възможността за Божие ръководство на страната чрез истински Божи избраник. Но й попречиха! Ловко манипулирайки съзнанието на работниците и интелигенцията в двата най-големи града – Москва и Петербург, въвличайки страната във външна световна и вътрешна гражданска война, противоположните сили блокираха за дълго тази възможност за Русия.

По-вярно, сами я блокирахме, като се поддадахме на долни инстинкти и като избрахме неправилния път. Сега пред нас отново стои въпросът, кой път да изберем.

Така че може би трябва да спрем да повтаряме грешките си?!

В книгата се подчертава:

„Всичко може да се промени. Ние вярваме, че Русия я очаква велико бъдеще. Но, за да се отвори нов светъл Път за Русия, всеки член на обществото трябва да мине през разкаяние в сърцето си.  За това разкаяние не са необходими тълпи от народ, митинги и манифестации. Тихото сърдечно разкаяние дори на един човек се възприема за целия народ. Успехите по духовния път дори само на един човек се вливат в хранилището на духовните успехи на целия народ. <…>

Като променяме в съзнанието си своето отношението към събитията преди един век, като преразгледаме вътрешната си ценностна система, ние ще променим хода на историческото развитие на Русия и на целия свят, като го насочим в Божественото русло.

Ние трябва да се върнем към Бог.”

И първата крачка, това е осъзнаването на извършената грешка и разкаянието. Само след като се разкаем за извършеното – за убийството на невинните, народът на Русия ще може да направи следващата крачка.

Втората крачка е приемането на твърдо решение да не повтаряме грешките от миналото.

Третата – да пазим вътрешно спокойствие и достойнство, да не се поддаваме на провокации, да направим избор в полза на Бога, в полза на Висшия нравствен Закон – да имаме нравствен подход и да действаме нравствено във всички ситуации.

И тук ще ни помогне Учението на Владиците на Мъдростта.

 

Какво ще спаси света?

 

Сега Западът и Изтока се виждат като врагове. Трябва да се освободим от този стереотип. Ако Русия вижда страните на Европа и САЩ като свои врагове и обратно, ако тези страни виждат в лицето на Русия агресор, тогава това ще доведе до война. Защото рано или късно онова, което се намира в съзнанието на критичната маса от хора, се проявява на физичен план.

В Европа сега се опитват да развият антиислямски настроения и винаги се намират такива, които финансират разпалването на междунационални вражди. Винаги е имало сили, които са се стремяли да дестабилизират ситуацията в света под всякакъв предлог и на всяка цена.

Но също така съществуват и светли сили, които хармонизират и стабилизират обстановката в света. И тази граница между светлината и тъмнината минава през съзнанието на всеки човек.

Всеки човек независимо от своята националност, вяра, социално положение и местоживеене постоянно прави избор дали да постъпва в съответствие със своята съвест, с Бог, който е в него или да постъпва безскрупулно; дали да постъпва нравствено или безнравствено. Тези избори се сумират с изборите направени от другите хора и създават или светло, или тъжно бъдеще за цялото човечество. Изборът, който прави всеки един от нас има значение!

Днешната ситуация в света не е проблем на Русия. Това е проблем на цялата световна система - какво ще избере човечеството? Ще следва материалните цели или ще се обърне към Бог?

Русия само трябва да започне този процес. Имайки предвид предсказанията, тя трябва да стане носител на мирогледа на Новия Свят. Но Русия сега няма какво да сподели със света. И Русия се нуждае от помощта на всички светлоносци от цялото земно кълбо. Именно сега!

Процесът на покаяние се отнася не само до Русия. По време на управлението на Николай II в състава на Руската Империя са влизали много територии на страни, които по-късно са се отделили от нея: Украйна, Белорусия, Източна Полша, Финландия, Прибалтийските страни, страните на Задкавказието и Средна Азия. Тези страни също носят отговорност за онези събития, които са станали преди един век в Руската Империя. Носят отговорност САЩ, Япония и Германия, с чийто пари са били осъществени провокацията през 1905 година и революцията през 1917 г., а също така страните, воювали с нея в Първата световна война – Германия, Австро-Унгария, България, Турция. И затова всички тези държави също не бива да остават встрани, тяхната задача е да помогнат на Русия. Всяка една от тези държави е допринесла в Русия да бъде свален Бог. Изолирайки се от Русия, хората се изолират от Бог. Защото в съответствие с пророчествата, от Русия трябва да дойде Новото Устройство на Света, което да бъде основано върху Божиите принципи.

В интервенцията в Русия през 1918 – 1920 гг. са участвали и други държави - Великобритания, Франция, Гърция, Румъния… Общо 14 държави. Както се вижда, много държави така или иначе са били против Русия.

Ако искаме всичко в света да се промени към по-добро, тогава всички трябва да помогнат на Русия. Помагайки на Русия, държавите ще помогнат и на себе си и на цялото световно общество да започне движението към Новия Свят – свят без войни, без убийства, без корупция, без множеството от проблеми, които съществуват най-вече защото липсва приоритетът на висшите духовни и нравствени ценности, защото отсъства Божествената идеология.

В съвременното общество има 4 вида власт: законодателна, изпълнителна, съдебна и власт на медиите. Но всички срамежливо премълчават за най-главната, върховната власт – Властта на Бог, на Висшия Закон. И ако всичките тези четири вида власти и обществото като цяло не се ръководят от Божествения Закон, то такова общество е обречено на деградация и измиране.

Водеща идеология на съвременното общество е идеологията на потреблението. В противовес на нея на преден  план трябва да излезе идеологията на Високата Нравственост или Божествената идеология[3].

Така, ако в потребителското общество съществува расово, имуществено, религиозно и друг вид неравенство, то в нравственото общество човечеството ще се разглежда като братство на всички народи.

Ако в потребителското общество съществува слободия, злоупотреба със свободата за удовлетворяване на желанията и получаване на удоволствия, то свободата в обществото с висока нравственост представлява осъзната необходимост да се следва Висшия Нравствен Закон, който съществува във Вселената. И човекът с ново мислене получава неограничена свобода на действие в рамките на този Закон.

Ако в потребителското общество властите по всякакъв начин се стараят да държат народните маси в подчинение, следват политическата конюнктура, борят се за власт, купуват длъжности и пораждат корупция, то в новото общество ръководните длъжности ще се заемат от най-добрите представители на народа, притежаващи високи морални качества.

Ако в потребителското общество към Бог се отнасят потребителски, молейки за някаква лична изгода, като се спазват само външните ритуали, то във високо нравственото общество Бог се разглежда като източник на абсолютните ценности, които определят целия живот на човека, като Висш Закон, чието доброволно следване е най-важния приоритет в живота.

И докато човечеството не признае и не вземе за основа на живота си трите главни Закона на Мирозданието – Закона за Кармата, Закона за Реинкарнацията и Висшия Нравствен Закон, докато живее с понятията за смъртното съществуване само на един единствен живот, докато не се научи на отговорност за своите мисли, слова и постъпки, докато не разбере, че главната цел на неговото съществуване е издигането му към Бог по стъпалата на еволюцията, то няма да придобие покой и смисъл на живота. То отново и отново ще жъне „ада” на своите заблуждения, обръщайки против себе си последствията от собствените си действия.

Осъзнаването на тези истини ще ни позволи да приемем протегната ни Ръка за Помощ - Учението, което съдържа всичко необходимо по Пътя към Новия Свят – Свят, в който приоритет ще бъдат висшите духовни и нравствени ценности.

И когато, благодарение на Учението, новата идеология прорасне от умовете и сърцата на хората, тогава светът ще бъде спасен!

 

Татяна Микушина

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!


 

[1] За 10 години, от  2005 до 2014 г. , Татяна Николаевна Микушина сведе на физическия план философско-етическо Учение във вид на Послания, или беседи. За това време тя написана 50 книги, съдържащи това Учение. С Учението на Владиците на Мудростта можете да се запознаете на авторския сайт на Т.Н. Микушина http://sirius-ru.net, а с книгите – на сайта на Издателската Къща «СириуС» http://id.sirius-ru.net (бел. на  редакцията).

[2] Покаяние спасёт Россию. О Царской семье / авт.-сост.: Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с.

[3] Нравствената концепция е изложена в Доктрината на Високата Нравственост, издадена от Международното Обществено Движение «ЗА НРАВСТВЕННОСТ!». С Доктрината можете да се запознаете на сайта на Движението: http://www.z-n.center.