Уран в Овен[1]

 

На 12 март 2011 г. Уран отново [влезе] в знака Овен и ще бъде там през следващите седем години, до 2018 година[2]

Нека да се запознаем с мнението на астролозите за тази космическа ситуация и да се опитаме да разберем какви възможности крие тя.

 

„Уран преминава през целия Зодиак за 84 години. Влизайки в Овен, той започва нов цикъл. Светът започва да се обновява, развитието стремително се ускорява. Овен – началото на Зодиака, е огнен и инициативен, действен, нетърпелив и войнствен знак. Уран е непредсказуема планета. И знакът, и планетата са свързани с индивидуалното самоутвърждаване. Тяхната ключова дума е Аз. Но в Зодиака срещу Овена са Везните. В действителност той се стреми към партньорство. Уран се управлява от Водолей, който е знак на колективизма.

Уран е свързан както с индивидуализма, така и с колективни проекти, насочени към бъдещето, в които индивидуалността е подчинена на обща цел. Тази цел може да бъде както абстрактна и фантастична, така и напълно реална. Уран е свързан с новите технологии, с индивидуалното и колективното творчество. Ако става дума за отделен човек, това рядко е свързано с художествено творчество(макар че се случва и така - кубисти, футуристи, по-голяма част от творенията на Пикасо), по-често е научно. С Уран са свързани научни открития и изобретения. Уран дава смелост на мисълта, оригиналност и независимост както на мислите, така и на постъпките. Под влиянието на Уран са летците-изпитатели, първопроходците, геолозите и футуролозите, астролозите и астрономите, правозащитниците и дисидентите. Всичко ново, необичайно, смело, оригинално, е свързано с тази планета.

От гледна точка на колективното, творчеството свързано с Уран се изразява в изграждане на нови форми на човешко общежитие, насочени към бъдещето (комуни, научно-изследователски колективи), изграждане на нови, технологично наситени научно-производствени, промишлени и енергийни комплекси(Комсомолск на Амур, БАМ, различни ГЕС, авиационни заводи). (В наше време това са навярно Сколково и нанотехнологиите – бел.на Т.Н.)

Но Уран има и друга страна. Той може да се прояви като планета на екстремизма, абстракцията, жестокост стигаща до безчовечност(„гората секат – трески хвърчат”). Абстрактната цел може дотолкова да завладее отделния човек или колектива, че реалността престава да има значение. Човек съзнателно и с прекомерен интусиазъм се подчинява на принципа, идеята, проекта. Той се чувства като платно, опънато от ледените ветрове на абстракцията. Кай изписва думата „Вечност, но сърцето му замръзва.

Добре е, ако това е наистина прогресивен, основан на реални разчети проект. Но случва се и така, че личността се отдава на демона, възстанал срещу Бога(също ураническо предприятие). Във въображението се появяват причудливи, странни, неочаквани и нереални картини. В митологията Уран е баща на ужасяващи, уродливи, зловещи, гигантски чудовища, сторъки великани, титани (но и дядото на Прометей е архетипов ураниански персонаж!). Неговата плодовитост е смайваща.

Под знака на Уран са уви, не само рекордьорите, но и екстремистите и терористите. Той е свързан с неочаквани крушения, катастрофи, резки и шокиращи събития.

Разбира се не всичко трябва да се приписва на Уран. Обикновено той се проявява в комбинация с други планети”.[3]

 

Както виждаме, Уран наистина е революционна планета, която неминуемо предизвиква изменения както в обществото, така и в науката. При това тези изменения могат да бъдат както глобално позитивни, така глобално негативни, всичко зависи от състоянието на съзнанието на обществото, което попада под въздействието на енергиите на тази планета.

Нека да видим какво въздействие върху обществото и науката са оказали последните два транзита на Уран през знака на Овен.

 

 

Малко история

 

Ако се разгледат последните два Урана в Овен, то може еднозначно да се види, че при тях възникват глобални метаморфози и тези революционни метаморфози могат да носят със себе си колосални енергии - както съзидателни, така и разрушителни. Но във всеки случай възниква ново общество.

Ще взема само няколко събития за всеки от тези Урани:

 

1843–1851 – Уран в Овен

 

в обществото

Най-важното събитие за тези години е Комунистическият манифест от 1848 г. и подготвените от него социални революции почти в цяла Европа, революциите през 1848 – 49 години. В отговор на това следва реакция на държавата и ограничаване на свободите на гражданите( което като правило се пада на Уран в Телец).

в науката

„В средата на 19-ти век Уйлям Томсон (лорд Келвин) и Клаузиус положиха основите на термодинамиката. Те формулираха двата закона на термодинамиката; впрочем, Херман Хелмхолц вече знаеше първия закон. Понятието за топлород беше окончателно погребано. Вместо това Ренкин и Томсон въведоха общо понятие за енергията(1852), вече не само кинетична; едновременно с това Майер и Джаул формулират всеобщия закон за съхранение на енергията”. (Уикипедия, История на физиката).

 

 

1927–1934 – Уран в Овен

 

в обществото

 

Най-важното събитие е световната икономическа криза през 1929 година. Колапс на икономиката, нова реорганизация на обществото. Политиката(като свободно действие на гражданите) отстъпва място на тоталитаризма. Начало на масовите репресии в Русия, подготовка за идването на власт на Хитлер през 1933 год. Засилване на държавната реакция, унищожаване свободите на гражданите.

 

в науката

 

Най-накрая, в 1920 година, бяха открити наведнъж няколко съществени квантови явления, необясними от класически позиции...

... Луи де Бройл прави предположение, че корпускулярно-вълновия дуализъм е свойствен не само за светлината, но и за веществото... Бор обобщи това до „принципа на допълнителността”; корпускулярното и вълновото описание на явленията взаимно се допълват; ако ни интересува причинната връзка, удобно е корпускулярно описание, а за получаване на пространствено-времева картина е удобно вълновото описание. Фактически един микрообект не е нито частица, нито вълна; тези класически понятия възникват само защото нашите прибори измерват класически величини. Школата на Бор смяташе, че всички атрибути на атома не съществуват обективно, а се появяват само при взаимодействие с наблюдателя. „Няма реалност независеща от начина на нейното наблюдение”(Бор)...

1928: Пол Дирак дава релативисткия вариант на квантовата механика(уравнението на Дирак) и предсказа съществуването на позитрона, полагайки началото на квантовата електродинамика”(Уикипедия, История на физиката).

 

 

 

И така, предишното влизане на Уран в Знака Овен беше на 31 март 1927 година. Почти седем години преди това събитие Владиците предприеха поредния опит да достигнат до сърцата на хората, намиращи се във въплъщение. И това е разбираемо, тъй като знаейки мощното въздействие на планетата Уран, беше необходимо да се укаже по-лек път на човечеството.

 

Спомняте ли си най-първата вест на Владиците от книгата „Агни Йога”?

 

 

Лондон, март 24, 1920

 

Аз съм твое благо.

Аз съм твоя усмивка.

Аз съм твоя радост.

Аз съм твоя покой.

Аз съм твоя крепост.

Аз съм твоя смелост.

Аз съм твое знание.

Драгоценния камък, единствения, с благост в живота запазете.

Аум Тат Сат, Аум.

Аз съм вие, вие сте Аз – частици от Божествения Аз.

Войнство Мое! Шуми животът – внимание!

Опасност! – душата чува шумене.

Горко на света – бързайте да се спасите.

Животът кърми душата.

Утвърждение на чистия Аз.

Работи за живота и за осъзнаването на чистотата.

Отхвърлете всички предразсъдъци – мислете свободно.

Не излизайте от живота, вървете по нагорния път.

 

Храмът е за всички. За всички е един.

Дом Божий е населен със светове и навсякъде витае Св. Дух.

 

През 1926 година Николай Константинович Рьорих пристига в Москва по поръчение на Махатмите. Николай Константинович, използвайки своите връзки, се срещнал с ръководителите на Съветския съюз. В частност знаем за срещата с Г.В. Чичерин и А.В. Луначарски. На срещата с наркомите Николай Константинович им връчва писмо на Махатмите до московските комунисти и малко сандъче със земя от Бурхан Булат.

Рьорих пристигнал в Москва като посланик на Махатмите от Изтока. Главната задача поставена от тях на преговорите, се състояла в това да се подготви правителството на страната чрез неговите конкретни представители Чичерин и Луначарски за приемане на Махатмите. В открит текст било предложено наставничеството на Хималайските ръководители, от името на които били подписани посланията.

За съжаление, ръководството на Съветския съюз не приело предложенията на Владиците за сътрудничество. А през март 1927 година Уран влезе в активния знак Овен. И тъй бил отхвърлен Пътят, предложен от Владиците, наложило се да се върви по друг път.

И в Съветския съюз започна насилствената колективизация, Майката Земя отговори, като не даде урожай в края на 20-те и началото на 30-те години, през 1932 – 1933 години от глад в Украйна умряха около 4 млн. човека( в различните източници данните се разминават), започна култът на Сталин и репресиите.

И тъй като цикълът на планетата Уран е 84 години, то и до сега Русия и бившите съветски републики жънат плодовете на кармата.

На 12 март 2011 година Уран отново [влезе] в Овен. Точно седем години преди това събитие, на 12 март 2004 година Господ Сурия възложи на моите плещи мантията на Посланик на Великото Бяло Братство. И ето вече повече от [осем] години аз нося тази мантия на плещите си и изпълнявам работата, която Владиците ме молят да върша за Тях.

За това време бяха приети и публикувани [повече от] 400 послания на Владиците. Този път Те избраха друга тактика: да действат не чрез ръководството на страната, а чрез интернет да влязат непосредствено във всеки дом, където чакат вест от Тях.

Разчиташе се на това, че съзнанието на хората ще се възвиси до необходимото ниво. Тогава въздействието на планетата Уран би довело действително до революционен скок и революционни преобразувания във всички сфери на живота. Уран би проявил своите позитивни аспекти и надеждата на Владиците за бързи преобразувания в началото в Русия, а после в целия останал свят, би станала реалност. Защото духовната съставяща, вътрешният нравствен закон, присъщ на хората, определя живота във всички останали сфери: и в политиката, и в икономиката, и в науката, и в образованието и т.н. А ако народът в своята по-голяма част не приеме нравствения закон( а диктовките на Владиците не са нищо друго освен разяснение преди всичко на нравствения закон в неговата неразривна връзка със Закона на Карма), то такъв народ може да се управлява само от позицията на силата и тоталитаризма. Защото го няма вътрешният управител в човека – съвестта.

Според Владиците, за да станат позитивни промени в обществото, е необходимо един процент от населението да е усвоило Учението на Владиците. В Русия това са 1,5 милиона човека, а в света – около 60 млн. човека. Затова ако такава страна като Русия се обърне с лице към нравствения закон, към космическия закон на тази вселена, то измененията във всички останали страни биха могли да станат по-бързо.

Обаче вие можете сами да наблюдавате как хората възприемат Учението, давано от Владиците. Има ли някакви изменения в обществото? Отчитат ли се препоръките на Владиците в областта на образованието, теле- и радиопредаванията, в другите области? Как всеки от вас, който чете тези редове, прилага Учението в своя собствен живот? Успяхте ли за тези [осем] години да се освободите поне от един вреден навик, привързаност, негативни черти на характера? Следвате ли нравствения закон в своя живот?

За втори път в продължение на 84 години се отхвърлят помощта и ръководството на Владиците: първия път от страна на властта, вторият път от страна на самия народ. И цялата тази енергия, която се съдържа в диктовките на Владиците и не е усвоена от човечеството може да легне като кармично бреме върху това и следващите поколения хора.

 

Ние сами правим избор.

 

Бих искала да се тръгне по по-лекия и възвишен път, а не да се блуждае в тъмнината. Но ако хората отхвърлят ръководството на Висшите сили, то неминуемо ще влезе в сила Законът за Карма. И човечеството ще седне на чина и ще се учи в училището на жестоките уроци на живота...

 

Татяна Микушина

 

P.S.

27 юни 2012 г, Възлюбеният Ланело(Марк Профет)

 

„…ако не беше помощта на Възнесените Същества, нито една наша мисия не би могла да просъществува повече от няколко месеца. Всички мисии на Светлината изискват колосални ресурси и енергийни разходи, които се отпускат от Кармичното Ръководство и Великото Централно Слънце.

Затова, за да бъдат нашите мисии по-успешни, изисква се прилагането и на вашите усилия и вашите старания и способности.

Представете си човек, който влага пари в бизнес, намиращ се на другия край на земното кълбо. Всеки отчетен период бизнесменът трябва да бъде сигурен, че неговите вложения му носят доход, иначе ще бъде принуден да премести бизнеса си на друго място на земното кълбо. И ако хората от страната, в която става влагането на паричната енергия не оказват съдействие на дейността или даже ѝ пречат, то със стопроцентна сигурност предприемачът ще пренесе своята дейност и бизнес в друга страна, където ще бъде осигурен по-благоприятен режим.

Тук аналогията с посланичеството е пълна. Ние влагаме енергия в осъществяването на мисията на Светлината. И с определена периодичност осъществяваме контрол над това, доколко са оправдани нашите вложения.

Ако приложим горните разсъждения към мисията на нашия посланик, какво ще видим?

В продължение на осем години по решение на най-висшите космически съвети се отпускаше енергия за поддържане на мисията на нашия посланик. Божествената енергия се съпровожда от поток от чисто материална енергия, която автоматично става притежание на страната, в която се осъществява нашата мисия. И ако проследите последните години ще видите, че по магичен начин Русия се измъкна от тежките времена към относително финансово благополучие.

Какво наблюдаваме след това? Изразходва ли се това финансово благополучие за осигуряване на определено образователно ниво, за да може бъдещото поколение колкото е възможно по-рано да получи представа за Бог и за Божествения Закон, който действа в този свят?

Колко внимание се отделя на работата с бедните и нещастните. Променя ли се към по-добро социалната политика и здравеопазването?

Трябва да ви кажа, че нищо подобно не наблюдаваме. Целият поток Божествена енергия, проявяващ се като парична енергия, се харчи за строителство на увеселителни заведения, магазини, пропаганда на неправилни образци на поведение, свободен начин на живот и сексуална разпуснатост.

Как мислите, ще позволи ли по-нататък Божественият Закон да се продължи Божествената възможност за Русия, за страната, в която се намираше през цялото това време нашият посланик?

Не мога да кажа какво ще бъде този път решението на Кармичното Ръководство, което все още заседава. Но даже ако се разсъждава на нивото на човешкото съзнание, виждаме напразно изразходване на енергията.

Предоставянето на възможност за предаване на Послания е велика милост от Небесата. И се стига дотам да се чудим на онази девалвация на истинските ценности, която съществува във вашия свят. Милостта на Небесата вие разглеждате като слабост. Потокът от Божествено изобилие вие разглеждате като нещо, което се полага.

Докато не преразгледате вашите вътрешни и външни ориентири, ще получавате уроци във вид на връщане на кармата от вашите неправилни избори.

Можете ли да си представите каква карма се създава от народ, който използва Божествената енергия не за утвърждаване на Божествените образци, а за утвърждаване на образци, напълно противоположни на Божествените?

Раздуването на желанията чрез реклама и чрез средствата за масова информация довежда до неправилни действия на физическия план, които пораждат карма. А кармата трябва да бъде отработена, защото такъв е Законът.

И тук Бог дава възможност и проявява милост. Чрез покаяние, чрез осъзнаване на неправилните действия и грехове може да се изкупят неправилните постъпки. Но съзнанието на нацията трябва да дорасне до покаяние.

Ако си припомним близкото минало на тази страна, свързано с убийството на царското семейство и последвалите след това десетилетия на блуждаене без Бога в мрака, можем да отбележим, че болшинството от въплътените сега не чувстват покаяние и разкаяние в душата си.

Бог ще ви въздаде хилядократно за всяка праведна постъпка. Но защо не го правите?”

 

P.P.S.

На 27 юли 2012г. по вдъхновение Свише аз написах писмо до Президента на Русия.

Ако извадим от писмото несъществените детайли, отнасящи се до физическия план и които нямат голямо значение за Висшите планове на Битието, накратко съдържанието на писмото може се изложи по следния начин:

 

До Президента на Руската Федеация

Владимир Владимирович Путин

От Татяна Николаевна Микушина

 

Господин Президент, моля за Вашата помощ и подкрепа.

Аз съм уверена, че Учението, което се съдържа в моите книги е необходимо на жителите на Русия и целия свят именно сега.

 

С голямо уважение към Вас лично,

Татяна Микушина

27 юли 2012 г.

 

Ако се разгледа езотеричният смисъл на писмото, то това е обръщение за помощ към главата на държава, в която се осъществява моята мисия като Посланик на Великото Бяло Братство.

Признаването и покровителството на мисията на Посланика на държавно ниво ще открие нова Божествена възможност за страната и Небесата ще устремят помощта си за тази страна.

Непризнаването и отказването на помощ ще означава изпускане на последния шанс, който дават Владиците и на дневен ред ще остане единствения въпрос: да се готвим за слизането на кармата и да се молим тя бъде смегчена.

 

Татяна Микушина

Светлина и Любов!

 


 

[1] Първата част на днешния бюлетин е почти точно копие на бюлетин  № 8 за ноември 2010 г. http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2010/tm/br8_1110.html. В квадратните скоби са поставени променените думи, тъй като от момента на издаването на бюлетина изминаха почти две години..

[2]  http://www.astrolog.ru/index.php?Itemid=212