(към транслацията на руски език)

 

 

22 ноември 2020 г.

Неделна интернет-транслация

 

 

Розарий на Любовта

 

 

 

 


 

 

Розарий на Любовта[1]

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую 

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,

присъстващ в целия живот.

Вярвам в справедливостта на Неговия Закон

и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.

Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята,
както е на Небето.

Вярвам в Единството на Бога – Отца, Майката, Сина и Светия Дух.

Амин! 

 

Отче наш[2]

Отче наш, който си на Небесата!

да се свети Твоето име;

да дойде Твоето Царство;

да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;

насъщния ни хляб дай ни днес;

и прости нам дълговете ни,

както и ние прощаваме на длъжниците си;

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лукавия,

защото Твое е Царството и силата, и  славата во веки.

Амин! (Мат. 6:9-13) 

  

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между  жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

  Слава на Отца, Сина, Светия дух,  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков. Амин!

 

 

Отворете сърцата си за Божествената любов
 и вие ще промените този свят

 

Отче наш

1. От всички Божествени качества Любовта е най-значимото. Стремежът към любов, желанието да обичаш и да бъдеш обичан са присъщи на всяко живо същество.

Богородица

2. Именно заради нарушения на Божествения Закон, вследствие на злоупотреба със свободната воля по времето на древните Лемурия и Атлантида, точно на това качество са нанесени най-големи изкривявания.

Богородица

3. Ако можехме да възстановим това качество в цялата му пълнота в душите  само на няколко човека, намиращи се във въплъщение, ние много бързо бихме го разпространили  по целия свят.

Богородица

4. Любовта е качество, против което е невъзможно да се устои. То е това, което дава мигновено съзвучие с Божествената Реалност.

Богородица

5. Много често това качество се смесва с половия инстинкт. Оттук идват и всевъзможните сексуални извращения. Способността на човека да твори се проявява посредством проявата на творческата мощ чрез Любовта. И същата тази творческа мощ, която участва при зачатието на децата, лежи в основата на всичко, което човек създава в своя живот.

Богородица

6. В основата си човекът е подобен на Бога. Основното качество на Бога -това е Любовта. Затова човекът не може да не твори.

Богородица

7. А творческата мощ се проявява точно толкова, колкото тя не е ограничена от блоковете анти-любов, внедрени в съзнанието на човека от вън и поддържани от неговото несъвършено съзнание отвътре.

Богородица

8. Съвършеният Пламък на Любовта постъпва в този свят чрез вашето АЗ СЪМ Присъствие. Но на пътя на този поток от Любов се намират филтри от вашите несъвършени чувства и мисли. И потокът се изкривява.

Богородица

9. Вие проявявате Божествената Любов постоянно. Вие не може да не проявявате това качество, тъй като то е присъщо на цялото творение. Но трябва просто да почистите филтрите на вашето съзнание, на вашето възприятие за Божествената Реалност.

Богородица

10. Отворете сърцата си за Любовта, за Божествената Любов и вие ще промените този свят.

 Богородица

 

  Слава на Отца, Сина, Светия дух и  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков. Амин!

 

 

Не на силите на анти-любовта

 

Отче наш

1. Няма сила в този свят, която може да бъде по-мощна от Любовта. Затова силите, които са взели решение да се отделят от Бога, паразитстват преди всичко върху изкривяванията на Божествената Любов.

Богородица

2. Цялата сексуална индустрия, порнографията, стереотипните взаимоотношения между половете, пропагандирани и тиражирани от средствата за масова информация, са насочени именно към това да задържат проявата у вас на Божествената Любов .

Богородица

3. Изглежда безобидно да гледате филм, култивиращ вашия стремеж за удовлетворяване на половия инстинкт. Изглежда безобидно да гледате голо женско тяло, рекламиращо предмети, съвсем ненужни за вашето духовно израстване. Но във вашето съзнание ще се всели ненавист към Божествената Любов. Така вие доброволно укрепвате филтрите, вградени във вашето съзнание, които ви пречат да проявявате истинската Любов в живота си.

Богородица

4. Съществува толкова голяма разлика между изначалното Божествено Проявление на Любовта и това разбиране за любовта, което трайно се е установило от времето на падналите цивилизации, че дори е трудно да се направи сравнение. Това е като живота и смъртта.

Богородица

5. Едно от качествата на светите хора е способността да получават нектар от Божествената благодат в своето сърце. Няма такова удоволствие в този физически свят, което би могло да се сравни с получаването на Благодатта Господня.

Богородица

6. Само чистите сърца са способни да получават тази Благодат. Потокът на Божествената енергия, потокът на Божествената Любов преминава по всичките ви тела като ласка. Вие чувствате екстаз във всяка чакра, във всеки енергиен център.

Богородица

7. Дори най-хубавото сексуално удоволствие, което можете да получите във физическия живот, е невъзможно да се сравни с това преживяване на Благодатта, изпратена ви от Бога.

Богородица

8. Замислете се толкова ли е безобидно, когато гледате порнографски филми, сквернословите, присъствате обществота на хора, които си позволяват грозни мисли и постъпки по отношение на жените и взаимоотношенията между половете. Всяка такава отрицателна вибрация способства за отделянето ви от Божествената Любов.

Богородица

9. Съзерцавайте цветята, природата, усмивката на децата. Пазете постоянно любовта си от всякакви прояви на анти-любов.

Богородица

10. Пазете своите близки, децата си. От представата, която ще получи новото поколение за Любовта, зависи бъдещето на вашата планета.

Богородица

 

Слава на Отца, Сина, Светия дух и  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков. Амин!

 

 

Култивирайте чувството на Любов
 в сърцето си

 

 Отче наш

 1. От всички качества, от всички Божествени качества, най-важното е Любовта. Световете се създават с Любов. Ако не изпитвате радост във вашия живот, ако ви гнетят тежки мисли и чувства, вие просто изпитвате недостиг на Любов в своето същество.

Богородица

2. Няма значение дали ви обичат или не. Любовта е онази сила, която се намира в дълбочината на вашето същество. Тя е винаги с вас дотогава, докато получавате Божествена Енергия от нейния Извор. Затова и най-малкият недостиг на това чувство на Любов ви довежда до нехармонично състояние на съзнанието.

Богородица

3. Любовта пронизва цялото Творение и органично се вплита във вашия живот и в живота на всички живи същества. Много от проблемите в света, ако не и всички проблеми на този свят, са свързани именно с недостига на Любов.

Богородица

4. Дойдох да ви дам съвет как да закрепите фокус на Любовта във вашето сърце. Обещайте ми да правите това упражнение всеки ден, щом ви се появи свободна минута.

Богородица

5. Това упражнение не изисква никаква подготовка и никакви допълнителни приготовления и условия. Можете да изпълнявате това упражнение у дома и на работа, когато се намирате на най-многолюдни места.

Богородица

6. И така, пред очите си винаги трябва да имате образът на любим човек. Разбирам много добре, че много от вас могат да кажат, че не изпитват любов към никого в този свят. Това е заблуда. Вие сте длъжни да обичате.

Богородица

7. Длъжни сте да намерите в съзнанието си образ, към който изпитвате любов. Нямам предвид, че това задължително трябва да бъде образът на вашия възлюбен или възлюбена. Но внимателно се поровете в дълбините на своето сърце. Намерете образа, към който сте способни да изпитвате любов. Това могат да бъдат вашата майка или баща, вашият съпруг или съпруга, вашите деца. Това може да бъде Владиката, с когото имате връзка на вътрешните нива.

Богородица

8. Ако вашето сърце е толкова травмирано, че само споменаването на любимите хора предизвиква сълзи в очите ви и жалост към себе си, все пак търсете оня образ, който можете да закрепите в съзнанието си и да изпитвате към него чувство на Любов. Нека това да бъде дори вашето любимо домашно животно или любимите ви растения.

Богородица

9.  Култивирайте чувството на Любов в сърцето си. Най-важната задача във вашия живот е да си възвърнете чувството на Любов, каквото и да става. Ако сте сред хора, опитайте се да изпитате чувство на любов към хората около вас. Обичайте хората не защото са направили или могат да направят нещо за вас, почувствайте към тях безусловна Любов.

Богородица

10. Нищо, че отначало няма да успеете да се съсредоточите задълго върху вашето чувство на Любов. Трябва да намирате поне две-три минути на ден, за да изпитвате Любов. Култивирайте в себе си това чувство.

Богородица

 

Слава на Отца, Сина, Светия дух и  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков. Амин!

 

 

На Земята дойдоха нови енергии, енергиите
 на Любовта и Единството.

 

Отче наш

1. Ще дойде ден, когато ще можете да почувствате всеобхватна, безпричинна Любов към всичко, което ви заобикаля, към всички хора на Земята, към самата Земя, към природата, облаците, небето, дъжда, слънцето. Ще ви изпълни чувство на Любов и Единство с всичко, което ви заобикаля. И вие наистина сте всичко това едновременно.

Богородица

2. Разберете, че вашето съзнание, вашето човешко съзнание е това, което ви отделя от всичко околовас, но вашата природа и природата на всичко, което ви заобикаля, са еднакви.

Богородица

3. Всичко е Бог. Отделянето ни от Единството с Бога съществува само в нашето съзнание.

Богородица

4. Да поговорим сега за нещо друго. Искам да използвам възможността да ви дам определно знание или информация, която ще ви бъде полезна именно в този момент. Вие сте въплътени на Земята в едно сложно време, когато се извършва разделяне във вашия свят.

Богородица

5. Смениха се космическите цикли, на Земята дойдоха нови енергии - енергиите на Любовта и Единството. Тези енергии идват от влиянието на планетата Венера. Няма нито едно живо същество, което да не изпитва върху себе си влиянието на тези енергии.

Богородица

6. Обаче тези енергии не оказват благотворно въздействие на всички. Във вашия свят има същества, които дотолкова са разрушили своята връзка с Божествения Източник, че те вече не можат да възприемат тези енергии. Те са мъртви.

Богородица

7. Както слънцето свети за всички растения и оказва благотворно влияние върху тях, като способства тяхното развитие и жизненост, то огрява и мъртвите растения, които са изсъхнали. Под въздействието на слънцето тези растения изсъхват още повече и стават годни за печката.

Богородица

8. Затова в скоро време всичко отживяло  ще бъде събрано и изгорено в космическата пещ. Добрият градинар наблюдава градината си и навреме изгаря изсъхналите дървета, като не позволява инфекцията от тях да се разпространи върху здравите растения.

Богородица

9. Това, което ви казвам сега, е много тъжно. Но това е истината, с която се сблъсквате във вашия живот.

 Богородица

10. Загубите са неизбежни и всеки сам за себе си избира своя път. Всяка минута от пребиваването си на Земята вие правите избор. Или избирате Бога, Живота, или избирате смъртта. 

Богородица

 

Слава на Отца, Сина, Светия дух и  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков. Амин!

 

 

Вие Обичате, значи сте живи

 

Отче наш

1. Колко много пъти сте чували, че идва времето, когато ще се отделя зърното от плевелите. Колко много пъти сте чували, че бурените трябва да бъдат отделени и изгорени.

Богородица

2. Никой, дори тези, които са далеч от Бога, не може да каже, че не е чувал тази фраза поне веднъж в живота си. На какво се учудвате? Времето дойде.

Богородица

3. Хората, които не могат да усвоят новите вибрации и не могат да осъществят прехода на новото ниво на съзнание, ще попаднат в ръцете на градинаря, който ще се погрижи за по-нататъшната им съдба. А градинарят в нашата Вселена е сам Господ Бог.

Богородица

4. Ето защо няма за какво да се тревожите. Всичко се случва по Волята на Бога, всички срокове и цялата работа, свързана с тях, ще бъде извършена навреме и в точно съответствие с Божествения план.

Богородица

5. Какво да правите през това време? Учете се от природата. Идете в гората и вижте какво става там. Там има изсъхнали дървета и прогнили дънери. Но има и млади филизи. И животът продължава. Пчелите жужат, птиците пеят, цветята цъфтят. Цари пълна хармония.

Богородица

6. Всеки от вас представлява уникално цвете в тази гора. Затова вие трябва просто да цъфтите и да изпитвате Любов към всичко, което ви обкръжава.

Богородица

7. Вземайте пример от природата около вас. Всяко цвете просто цъфти. То не се бори нито с изсъхналите дървета, нито с прогнилите дънери. Всичко е подчинено на Божествения закон и всичко се случва в съответствие с Божествения Закон.

Богородица

8. Повярвайте ми, има във Вселената служители, призвани да вършат работата по нейното изчистване от боклука и от всичко мъртво или нежелаещо да бъде в съответствие с установения Закон.

Богородица

9. Вие сте чували за времето на жътвата. Мислили сте, че то е близо. Но неизвестно защо никой от вас не се разтревожи, когато времето на жътвата настъпи. А жътвата върви с пълен ход. И всичко става толкова естествено, че хората дори не забелязват тази жътва. Всичко се случва в нужните срокове и в пълно съответствие с Висшия Закон.

Богородица

10. Днес ви дадох много полезна информация. И въпреки, че подадох тази информация  в много мека форма, за мнозина ще бъде тъжно да чуят за протичащите на Земята събития.Все пак аз ви призовавам все по-често да изпитвате Любов към всичко живо. Защото само Любовта е способна да твори чудеса във вашия живот и в живота на всички хора около вас. Вие обичате, значи сте живи! Това е главното.

 Богородица

 

Слава на Отца, Сина, Светия дух и  Божествената Майка сега и  винаги, и во веки веков.  Амин!

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух.

Амин!


 


[1] Розарият е съставен от Т.Н.Микушина въз основа на диктовките:
“Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят” - Присъствие на Безусловната Любов, 7 март 2005г и
“Култивирайте чувството на Любов в своето сърце” -
Джуал Кхул, 18 април 2005.г

[2] Важното при четене на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, постигане на такова молитвено състояние, което ще ви позволи да забравите за себе си и да се разтворите в Бога. Ако православните молитви Отче наш и Богородица пречат на съзнанието ви да се съсредоточите в Бога, използвайте онзи вариант на тези молитиви, който е  най-приемлив за вашето съзнание.