Запазвайте вашето съзнание на това ниво, на което то е неуязвимо за съблазните на илюзията

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Дойдох отново при вас в този ден, за да поговорим за главното. За това, което ви интересува и за това, което ние искаме да доведем до вашето съзнание в текущия момент.

Към това встъпление бих искал да добавя, че в текущия момент за нас, Възнесените Същества, няма по-важна задача от пробуждането от многовековния сън на онези най-добри представители на човечеството, които се намират във въплъщение сега. Аз нося лична отговорност за много от вас. Защото нашите тесни връзки, водещи към далечното минало, ме задължават да окажа на вашите души цялата помощ, която може да бъде оказана. И това преди всичко е помощ за пробуждането на вашите души.

Когато вашата душа се пробужда за висшата реалност, вие приличате на човек, който се събужда и е готов да посрещне грижите на Новия Ден. Вашето съзнание започва да побира Истините, които са му били недостъпни до вчера. Защото, като по махване с вълшебна пръчка, завесата изтънява.

Така е и сега. Ние улавяме космическия момент, който позволява много внимателно, с леки, едва доловими докосвания да пробудим вашите души от съня.

Непрекъснато и неуморно ние насочваме нашите пробуждащи енергии в пространството. И сега аз фокусирам своите енергии за онези, които са готови за пробуждане.

Цялото многообразие на обкръжаващата ви действителност изисква от вас непрекъснато внимание и съсредоточаване върху заобикалящия ви физически свят. С моите енергии не е така. Те ви заставят да насочите своето внимание към онзи свят, който е невидим за вашите физически сетивни органи, но за който се досещате. И вие знаете, че рано или късно този свят ще стане за вас толкова познат, близък и роден, колкото сега е физическият свят.

Обаче не бързайте да попаднете в нашия свят колкото може по-скоро. Защото, за да съществувате на другото ниво на съзнание, ще трябва да се научите на много неща. Затова не губете напразно времето, докато сте във въплъщение. Усвоявайте онези качества и навици, които ще ви потрябват в нашия свят, в Новия свят, където трябва неизбежно да преминете.

Подготвяйте вашите проводници за възприемане на по-фината реалност. И винаги помнете, че веднага щом се устремите към по-възвишените светове, вашата физическа реалност ще се опитва да ви задържи. Такъв е законът на материята. Такъв е законът на тази вселена. Старото и отживялото, което трябва да отстъпи място на новото, ще се съпротивлява. И съпротивлението на материята ще се усилва с настъпването на Новото Време. И вие чувствате това по себе си, по вашето обкръжение. Понякога изглежда, че ситуацията е доведена до абсурд и за всички става очевидно, че така не може повече да продължава. Не може да има безизходна ситуация по пътя на еволюционното развитие. И изходът трябва да бъде намерен!

Възлюбени, достатъчно е само съвсем малко да промените гледната си точка, за да видите зад всички негативни проявления, с които е изпълнен вашият свят, кълновете на Новия Свят, на новото съзнание и новите отношения.

Всичко, което ви е необходимо за по-нататъшното ви развитие, вече съществува във вашия свят. Обаче илюзията, по силата на неизбежния закон, непрекъснато ви подхвърля нови препятствия по Пътя. И сега такова основно препятствие е многообразието на информацията, която буквално запълва пространството в Интернет и в средствата за масова информация. И в това море от информация трябва да се намерят зърната Истина. Онези зърна, които трябва да се подредят във вашето съзнание в стройна мирогледна система.

Аз много добре ви разбирам, вас и вашите трудности. Но има критерий, и използвайки го, вие можете и трябва да намерите зърната информация, която ви е необходима на сегашния етап. За да намерите тези зърна Истина не е задължително да преровите целия боклук, който лежи по рафтовете на книжарниците, наводнява теле- и радио- пространството на земята и Интернет.

Необходимо е да отделяте по-голямо внимание на своя вътрешен свят и на своите вътрешни усещания. Ако вътре в себе си сте съзвучни с Божествената Истина, то този звучащ като камертон звук на вашата душа ще привлече към вас от пространството нужната информация. А онези информационни сурогати, които са изпълнили вашия свят, няма да привличат вниманието ви и да ви отклоняват от вашия Път.

Възлюбени, няма сега по-важна задача от тази, да се освободите от информационния боклук.

В безсилието си майя[1] ви подхвърля все нови и нови съблазни. И вие трябва добре да различавате тези съблазни на илюзията от реалното проявление на Божествения свят.

Ключът за различаването е вашето съзвучие с нас, Възнесените Същества, с Божествения свят.

Затова винаги запазвайте съзнанието си на онова ниво, на което то става неуязвимо за всякакви съблазни на илюзията и стрелите на воинствата на Мара[2].

Вашето съзнание е много важно и затова ние отделяме толкова голямо внимание на обучението ви.

Въжето на Божествената възможност, което ви подаваме под формата на тези послания, е способно да ви измъкне от морето на илюзията. Обаче вие трябва да положите и собствени усилия поне да се хванете за това въже и здраво да го държите в ръце.

Ако пък изгубите концентрация и се увлечете в поредната илюзия, вие рискувате да отложите вашето придвижване по Пътя за голям период от време или съвсем да се изгубите в илюзорния свят. Затова запазвайте вашия устрем, постоянно поддържайте своето съзнание концентрирано върху най-добрите, Божествените образци.

Искам да предупредя, че подаването на материала във вашите средства за масова информация е насочено именно към това, да ви лиши от възможността да удържате достатъчно дълго вниманието си върху един предмет. Но без навика за концентрация е невъзможно в сегашния исторически момент да преодолеете съпротивлението на илюзията.

Аз дойдох днес, за да дам наставление на онези души, които са свързани с мен кармично. И аз нося лична отговорност за извеждането ви от плена на илюзията към простора във вселената.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 

 


 

[1]Майя (санскр.) Илюзия; космическа сила, която прави възможно феноменалното съществуване… В индуистката философия само това, което е неизменно и вечно, се нарича реалност; всичко, което е подложено на разложение и диференциация и което вследствие на това има начало и край, се счита за майя – илюзия. Цитат по книгата: Блаватская, Е.П. Теософский словарь. - М. Изд-во Эксмо, 2003.

[2]Мара (санскр.). Богът на изкушението и съблазънта, който се опитал да отклони Буда от неговия Път. Пак там.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)