Заключително послание за летния цикъл диктовки

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас в този ден.

Аз дойдох да ви известя, че летният цикъл диктовки, които давахме чрез нашия Посланик е към своя край. Днес аз имам честта да дам заключителната диктовка за този цикъл.

Както винаги на нас ни е тъжно, когато нашето общуване приключва. Ние ставаме близки един на друг по време на циклите на нашите послания. Ние виждаме колко много хора всеки ден със замряло сърце влизат в Интернет, за да прочетат нашето послание. И чудото на общуването между нас продължава по време на всички дни, отпуснати за предаване на нашите послания.

Днес в заключителната диктовка на мен ми се иска още веднъж да отбележа значимостта на това, че ни се удаде да продължим дадената милост. На Великото Централно Слънце беше признато за необходимо да продължи нашата работа чрез този Посланик. И аз се радвам, Небесата се радват, че тази възможност беше продължена.

Сега, по време на нашата по-нататъшна работа, ние бихме искали да се приближим още повече до вас. Когато сме далече, вашето съзнание не може напълно да възприеме нашето съществуване и нашето присъствие. Затова нашата задача е да се приближим до вас, а вашата задача е да се приближите до нас по нивото на своето съзнание и тогава ще можем заедно да работим на физическия план.

Страх от неизвестното. Това, което е неразбираемо, предизвиква страх и безпокойство. Нашата задача е да направим общуването между световете всекидневие.

Ние искаме да няма никаква сянка на религиозност и догми в нашето общуване. Време е да се постави общуването с нас, Учителите на човечеството, върху нова основа на сътрудничество и взаимопомощ. Ние идваме при вас не за да ви губим времето с четене на нашите послания. Ние идваме при вас, за да ви вдъхновим за осъществяване на дела на физическия план.

Всички ваши обичайни дела трябва да бъдат поставени на нова основа и да се вършат в съответствие с Божествените принципи.

Не е нужно да се прави нищо свръхестествено, не трябва да се страхувате, че ще попаднете под влиянието на поредната секта. Цялото различие между сектите и настоящото Учение се състои в това, че те създават изключителност за последователите си. Няма никаква изключителност. Всеки може да стане последовател на Учението на Възнесените Владици. За това е необходимо само да осъществявате в живота си Божествените принципи и нравствените норми на поведение, на които ви обучаваме.

Необходимо е да смените акцентите в делничния си живот и да вършите всички неща от нова гледна точка: Служение на Общото Благо, на делото на Владиците, на еволюциите на планетата Земя.

Няма нищо, което искаме да скрием от вас. И ограничението на информацията, която получавате, е свързано само с ограничеността на вашето съзнание и с ограничеността на съзнанието на нашия проводник, нашия Посланик. И това ограничение си го налагате сами, защото не се опитвате да се промените, да промените своето съзнание и в резултат на това да промените целия си живот, да поставите в живота си правилните ориентири и да действате в съответствие с Учението, което ви даваме.

Ние идваме, за да сверявате постоянно своите вибрации и компаса на своето сърце с ориентирите, които ви даваме.

Ако внимателно прочетете всички диктовки, от първата, която дадохме чрез нашия Посланик на 4 март 2005 г., до днешната диктовка и ако ги прочетете с единствената цел – да разберете какво трябва да правите в живота си сега, ще получите отговор на всичките си въпроси. Всичко, което ви е необходимо, е дадено. Сега е ваш ред. Покажете ни, че сте усвоили нашето Учение. Покажете ни какво можете да направите на физически план, като се ръководите от нашето Учение.

Всяка работа на физическия план, която успешно изпълнявате, като се ръководите от нашите принципи, ни позволява да разширим действието на тази милост.

Затова помислете как можете да работите за нас съвместно. Ако имате нужда от нашата помощ – обръщайте се към нас с писма. Ако имате нужда от нашето подсказване – обърнете се към нас и ще получите подсказването в своите сърца.

Ние никога не закъсняваме с помощта си. Целият въпрос е в това да можете да издържате на енергиите, които ние даваме за осъществяване на делата на физическия план.

Всеки път, когато някой от вас е готов да поеме върху себе си отговорност и да върши нашите дела на физическия план, ние даваме нашето благословение, нашата помощ и нашата енергия. Вие бодро се захващате за работа. Но минават само няколко месеца и от вашата устременост и желание да работите за Бог не остава и следа. Намират се хиляди уговорки и причини, заради които захвърляте нашите работи и се връщате към вършене на нещата, които, както ви се струва, са по значими и по-печеливши, които дават непосредствено нещо лично за вас.

Аз ви предупреждавам, преди да поемете върху себе си задължението да работите за Владиците, моля, хиляда пъти преценете, защото ние ви даваме енергия и ако вие се разпоредите неправилно с тази енергия, ако я насочите за осъществяване на ваши лични работи, тогава цялата неправилно използвана енергия в този случай се превръща в карма от неизпълнение на задължения пред Бог и Владиците, иначе казано – карма на предателство. А вие знаете, че този вид карма се отработва най-трудно и е съпроводена с много големи усложнения не само в този живот, но и в редица следващи животи.

Но в случай, че вършите своята работа безкористно и от чисто сърце, тогава заработвате огромна блага карма, която ще ви позволи в бъдеще да изпълнявате нашите поръчения с още по-голям успех.

Бог не иска вие да бъдете бедни и едва-едва да свързвате двата края. При правилни избори от ваша страна и при правилно насочени усилия изобилието ще дойде в живота ви. Необходимо е да се научите правилно да се разпореждате и правилно да изразходвате Божествената енергия и ако успеете да намерите баланс между разумното решаване на своите лични работи и изпълнението на работата за Владиците, тогава никога няма да усетите недостиг на енергия в живота си, в това число и парична енергия.

Бог иска да му се отдадете напълно. Целият ви живот трябва да бъде подчинен на Божественото Служение. Но много малко са сред вас индивидите, които са приключили сметките с личната и родовата си карма. Затова имате кармични задължения да се грижите за своите близки, деца, родители, за всички с които сте свързани кармично. Ето тук вие трябва да намерите разумния баланс между енергията, която ще разходвате, за да работите за Владиците, и енергията, която ще насочите, за да се грижите за своето семейство и кармично свързаните с вас хора.

Това не е лека задача. Но от нейното успешно решаване зависи вашето бъдеще.

Аз дойдох днес, за да дам заключителната диктовка на приключилия летен цикъл. Толкова много неща ми се иска да ви кажа, но няма повече възможност за това.

Благодаря на всички вас, които подкрепяте изпълнението на нашите планове на физическия план и поемате върху себе си бремето по изпълнението на нашите задачи.

АЗ СЪМ Ел Мория и до нови срещи!