За положението в света

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл при вас в този ден, за да дам някои пояснения относно събитията, които стават в света. Знаете от съобщенията в средствата за масова информация, че финансовата ситуация в света е неблагоприятна, знаете за зачестилите земетресения, знаете за ураганите и тайфуните, които почти без прекъсване щурмуват крайбрежията на Америка и Китай. Със сърцата си чувствате много от нещата, които не се осветляват в средствата за масова информация, но обективно съществуват на финия план на планетата Земя.

Да, вие сте напълно прави, действително всичко това е само незначителна и начална проява на събитията, за които ви предупреждавахме. Ние ви казвахме, че предстоят промени, казвахме ви, че времето дойде и вибрациите на физическия план на планетата Земя се повишават, Земята се издига на ново енергийно ниво. Сега настъпи времето, когато тези вибрации оказват непосредствено влияние върху физическия план на планетата Земя.

Ние бяхме много откровени с вас през цялото това време и ви предупреждавахме за наближаващите събития. Защо се учудвате?

Дадохме ви препоръки как да се държите във всички случаи, какво да правите и какво да предприемате.

Не казвайте, че всичко се случва неочаквано и че нищо не сте знаели.

Прочетете отново посланията, които давахме чрез нашия Посланик. Прочетете ги внимателно през призмата на това, което се случва в света сега. И ще намерите в нашите послания не само предупреждения, но и конкретни препоръки как да постъпвате, как да се държите и как да се готвите за случващото се и за това, което предстои да се случи.

Вие се намирате на физическия план и се вълнувате най-вече от всичко, което става около вас на този план. Но ние ви зовем нагоре, ние ви зовем към планинските върхове, в нашия свят. И в нашия свят вие ще можете да се почувствате в пълна безопасност под надежден контрол и наблюдение.

Вие сте привикнали да идвате въплъщение след въплъщение във вашия уютен физически свят. Чувствате своята неразривна връзка с него. Вие сте създали този свят. Казвам ви, че настъпи времето, когато трябва да разберете и да приемете в своето съзнание, че вашият физически свят ще бъде преобразен. И за онези индивиди, които не са достигнали определеното ниво на съзнание, сегашното въплъщение може да бъде последно проявление на тяхната индивидуалност на физически план.

Затова докато още има време, обмислете моите думи. Приемете в сърцата си и се опитайте да осъществите в своя живот Великия Божествен Закон.

Всичко тленно, което е създадено от вашето несъвършено съзнание ще престане да съществува. Ще остане само това, което е вечно – вашите най-добри проявления на Духа. Безкористието, жертвоготовността, самоотдаването, висшата проява на Любов и много други неща ще съществуват заедно с вас в Новия Свят. Когато старият свят отиде в небитието, неговото място ще заеме Новият свят.

И в този свят няма да има място за никакви негативни човешки проявления. В този свят ще остане да съществува само това, което е вечно, само това, което е проява на най-добрите човешки качества. И тези качества ще се умножават и растат. А всичко отживяло ще бъде пометено и унищожено.

Няма за какво да се тревожите и да тъгувате. Доверете се на Великия Закон на тази Вселена. Онези, които вярват; онези, които обичат; онези, които се надяват, на тях нищо няма да им се случи. Вярвайте ми.

Аз съм с вас. Всички Възнесени Същества са с вас. И ние ще помагаме до края на всеки, в който е жива Божествената монада, в който е проявена Божествената същност.

На никого от нашите не е дадено да изчезне в небитието. Всичко ще бъде както е написано в свещените книги от миналото и настоящето.

Бог е с вас! Не се бойте от промените!

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом