Втори кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Часът на милостта[1]

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време можете да се посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта. Вие можете да общувате с мен, можете да ме виждате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ще бъде така, сякаш се намирам редом с вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желания, отнасящи се до вас или до вашите близки. Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в сърцето си и ще моля Бог за изпълнение на вашите молби.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви. Необходимо е само да отделите един час в годината за мен... Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви посветени на мен...

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Импулсът на вашите сърца насочен към мен ще ме подтикне да ви чуя, и аз ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Даваната от вас енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня това, за което се молите. Затова ще ви бъда много признателна, ако можете по-често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде сигнал за вас, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да регулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено да се разкаяте за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие с вашето човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или добро в очите на Бога, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. Молете за изкупуване на вашите грехове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Понякога човек извършва дори постъпка, която е твърде лоша в очите на обществото, но в очите на Бога тази постъпка не е грях защото Бог използва човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени. Но никога не трябва да се проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки, като разчитат на това, че Бог ще им прости всичко.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Бог е милостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за неговата чистосърдечност и разкаяние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие сами сте били причина за създаването на тази ситуация благодарение на вашите неправилни избори и лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки. Но няма никаква предопределеност в съдбата ви, защото понякога един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в това число и най-ужасните грехове, извършени в миналото от вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 8 декември 2007 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009