Вие трябва да бъдете проникнати от благоговение пред Великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животи

АЗ СЪМ Заратустра!

Аз дойдох отново!

Днес ще разгледаме още една страна на Божествената Истина.

По времето, когато бях във въплъщение, аз бях пророк на една религия, която сега не е много известна на Земята. Обаче това беше най-прогресивната религия за своето време. И ако се направи сравнение със сега съществуващите религиозни системи ще се види, че по някакъв начин аз бях доста изпреварил както своето време, така и всички сега съществуващи религиозни мирогледни системи. Именно аз заложих разбирането за основата на човешката природа като огън, като пламък. И аз утвърдих култа към огъня и култа към огненото, слънчевото Божество, на което човечеството е задължено за дара на разума. Аз утвърдих култа към Ахура Мазда. Тази велика индивидуалност е известна в историята на човечеството под много имена. Сега вие познавате тази индивидуалност като Санат Кумара.

Да, аз бях пророк на Санат Кумара. И досега аз се прекланям пред Неговото величие, пред величието на този Висок Дух.

Благодарение на този Дух цялото човечество на Земята можа да продължи своята еволюция. И е твърде несправедливо да бъде забравен подвигът на Духа на тази висока индивидуалност. Твърде недостойно е да бъде предадено на забвение това Същество, благодарение на което човечеството и досега продължава своята еволюция.

Аз трябва да ви разкажа тази история, която навярно много пъти сте чували, а някои от вас може би ще чуят за първи път.

В незапомнени времена ситуацията на планетата започнала да се влошава. Нито един човек не можел повече да пази и поддържа своята Божествена природа. Дори долните чакри вече не поддържали вибрациите на Духа.

Цялото човечество надеждно блокирало достъпа си до Божествената енергия.

Това било преди много милиони години. И тогава ситуацията на планетата много напомняла на ситуацията, създала се във ваше време.

Нямало никой на цялата планета, който би могъл да поддържа Пламъка на Живота, Божествения огън в чакрите си. Нямало нито едно същество на планетата, което би могло да провежда Божествената енергия в света.

Съгласно Закона, свят, който се е откъснал от Бога, подлежал на унищожение като неуспешна цивилизация.

Бог вече замислил нова игра за планетата Земя.

Но се намерила много висша индивидуалност, която станала гарант за планетата и нейните еволюции.

И буквално в последния момент било взето решение – еволюциите на планетата Земя да продължат своето съществуване, но само дотогава, докато на Земята съществува поне един човек във въплъщение, който би могъл да удържа нивото на Божественото съзнание.

Първият, който поел кръста на въплъщението на тъмната планета, бил Санат Кумара. Той пожертвал всички свои достижения, за да се въплъти и да даде на еволюциите на планетата Земя Божествените принципи на управление и разбирането на Божествения Закон.

Благодарение на този подвиг на Духа, милиони животопотоци получили възможност да продължат еволюцията си на планетата Земя.

Трябва да отбележа, че всички вие някога сте се въплъщавали на планетата в онова тъмно за нея време. Всички вие сте задължени на Санат Кумара за това, че продължавате своята еволюция сега.

Колко от вас помнят това? Колко от вас изпитват в сърцата си благодарност към Господ Санат Кумара?

Оттогава изминаха милиони години. Санат Кумара отново и отново идвал на планетата Земя, за да поддържа необходимото ниво на съзнание. И аз се гордея с това, че на мен се падна честта да бъда Негов пророк.

Санат Кумара - Ахура Мазда – даде разбирането на Закона чрез мен, като негов пророк.

Оттогава измина много време. Но във всеки от основателите на религиите в света, които възникнаха оттогава тук и там по земното кълбо, винаги е присъствала тази велика индивидуалност – Санат Кумара. Имало и други велики души, които присъствали в един или друг пророк или основател на религия, но макар и кратковременно, макар и незадълго, Санат Кумара присъствал във всеки истински пророк. И тази вътрешна насока, която получавал въплътеният посланик на Небесата, позволявала да се прокарат за човечеството ръководните Божествени принципи и Законът на тази Вселена във всяка една от епохите.

Това, че човешката еволюция продължава, човечеството дължи на Великия Дух – Санат Кумара.

Аз използвам тази възможност, за да дойда при вас и да дам това Учение. Защото зная, че този Посланик ще положи всички усилия и ще направи дори невъзможното, за да остане моето Послание записано за вас и вашите потомци.

Знанието за Древното Учение, неговите основни положения, трябва постоянно да присъстват на земното кълбо – като свещени текстове или непосредствено в аурите на нашите посланици и пророци.

За света е голяма милост, че Санат Кумара продължава да носи своето Служение за благото на еволюциите на планетата Земя.

И сега, когато знаете на кого дължите продължаването на еволюцията си, вие няма да можете повече безотговорно да се разпореждате със своята Божествена енергия. В продължение на милиони години Санат Кумара е разпънат на кръста на материята, за да могат вашите души да укрепнат и поемат отговорност за планетата и за собствената си еволюция.

Вие не можете повече да се правите, че нищо не знаете. Вие трябва да проявите цялата си съзнателност и да се проникнете с благоговение пред великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животопотоци.

Аз дойдох днес да ви разкрия вашата стара история, за да можете по-осъзнато и с благодарност да подходите към тази велика милост, дадена ви от Небесата, която се предоставя на човечеството в продължение на милиони години.

Всяко изпратено от вас чувство на Любов и благодарност към Санат Кумара и към всички пророци и посланици от миналото и настоящето, които обучаваха човечеството на Великата Божествена Истина, ще се разглежда от Кармичното Ръководство като знак за това, че човечеството демонстрира ниво на съзнание, достатъчно, за да бъдат отпуснати нови Божествени милости.

Аз дойдох и сега ви напускам.

Постарайте се, покрай царящите във вашия свят суета и хаос, да не забравите това мое Послание.

С предаването на това мое Послание върху вас ляга голяма отговорност.

Пазете себе си и Божествения пламък във вас!


АЗ СЪМ Заратустра!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)