Вие присъствате при раждането на новите отношения във всяка сфера на дейност на планетата

АЗ СЪМ Шива! АЗ СЪМ дойдох в този ден!

Аз дойдох, за да дам послание и аз дойдох, за да ви уверя, че нашите планове за планетата Земя ще бъдат изпълнени, независимо от огромното съпротивление от страна на силите, които ни противостоят!

Аз дойдох, зa да придам сила на нашия Посланик. Аз съм винаги там, където е необходимо да се създаде превес на силите. АЗ СЪМ Шива – разрушителят на илюзията.

Ако искате силите на илюзията да напуснат планетата Земя колкото е възможно по-бързо, вие трябва да усвоите краткото Учение за това как следва да се държите сега, в това сложно време.

Ние правим всичко, което зависи от нас, и очакваме същото от вас.

Вие забелязвате, и това е невъзможно да не се забележи, че светът се променя. И вие разбирате, че процесът на промените ще продължава, независимо от съпротивлението на противостоящите ни сили, които използват своите последни ресурси. Нажежаването на страстите и разгарянето на битката изискват напрежение на всички наши сили.

И за да запазите себе си като проводник на Божествената енергия, е необходимо да се включите в процеса на преобразуванията.

Битува погрешното мнение, че целият процес на преобразуванията е предрешен и от  вас нищо не зависи. Съществува мнение, че нищо не трябва да се прави на физическия план, защото физическият план ще бъде разрушен и целият живот ще премине на по-финия план.

Да, така и ще бъде, но ако това се допусне сега, то 90 процента от човечеството не е готово да продължи еволюцията на финия план поради своята привързаност към физическия план на планетата Земя.

Затова, колкото и да ни се иска да ускорим процеса на преобразуванията, ние не можем да направим това от състрадание към Живота.

Аз дойдох да разруша поредната илюзия във вашето съзнание. И тази илюзия е свързана с разбирането, че сега вие не трябва да правите нищо.

Разберете, че е необходимо установяване на хармония между всички тела. И всички ваши тела трябва да участват в процеса на преобразуванията. За да развиете качествата, необходими за преминаване на финия план, трябва да развиете в себе си способността да изпълнявате качествено всяка работа и да насочвате енергията към това, процесът на преобразуванията да премине колкото може по-гладко.

Вие сами можете да регулирате процеса на промените на планетата. За да стане това, се изисква вашата съсредоточеност върху позитивното, върху Бог, върху Висшите планове на Битието. Тогава, когато мислите за Висшето, следвате указанията на Възнесените Владици и се трудите за Общото Благо, в този процес на съвместен труд се ражда новият тип отношения, идващ да смени стария тип отношения, съществуващ на планетата Земя, който трябва да бъде разрушен.

Вие присъствате при раждането на новите отношения във всяка сфера на дейност на планетата.

Вие трябва да разберете, че Бог може да преобразува физическия план на планетата Земя само с вашата помощ. Защото всеки от вас се явява необходим елемент в Божествената верига. И без въвеждането на необходимия порядък на физическия план вие няма да можете да се придвижите по-нататък по пътя на еволюционното развитие.

Другият вариант за решаване на ситуацията на планетата – това е всеобщ катаклизъм, в който ще оцелеят само 10 процента от населението на планетата Земя, способни да продължат еволюцията си на по-фините планове, а останалите в тази ситуация ще попълнят боклукчийската кофа на Вселената.

И всеки от вас в този момент решава за себе си по какъв път да върви.

Анализирайте внимателно с какво се занимавате през деня и за какво мислите. В 90 процента от анализираното време и случаи вие ще умножавате илюзията със своите мисли и действия. Защото няма да насочвате Божествената енергия в съответствие с плана на Бог за планетата Земя.

Затова е необходимо да подхождате по-внимателно към всичко, което ви обкръжава и към всичко, с което се сблъсквате в своя живот.

Сега илюзията е силна както никога. И се създава впечатление, че тя никога няма да може да бъде разрушена.

Но само да вдигна моя тризъбец и ще настъпи край на цялото илюзорно проявление на планетата. Аз се въздържам и давам шанс на всеки индивид.

Препятствията, които задържат процеса на промените на планетата, се намират във вашето съзнание.

Не бързайте да осъждате всеки човек. Първо погледнете вътре в себе си и след време ще можете да разпознавате. И ще разберете, че всичко онова, което ви дразни в хората около вас, го има във вас самите. Защото илюзията, която ви обкръжава, е същата тази илюзия, присъща на вашето съзнание. И когато изменяте своето съзнание, започват да се изменят външните обстоятелства.

Сега ще ви разкрия една тайна. Вие няма да умрете. Вие ще живеете вечно. И процесът на редуване на умиранията и ражданията от този времеви момент ще се извършва по друг начин. Вие ще се раждате отново и ще помните защо сте дошли във въплъщение.

Сега ние работим на финия план и разрешаваме да се въплъщават само онези душѝ, които се съгласяват да действат в съответствие с Божествения замисъл. Ние спираме въплъщаването на душите, които упорстват и не желаят да се развиват. По този начин ние създаваме по-благоприятни възможности на физическия план за проявление на тези душѝ, които следват пътя на еволюцията.

Точно такова решение беше прието по времето на Атлантида.  На много душѝ не беше позволявано да се въплъщават. Сега циклите се смениха и отново на Земята трябва да бъдат създадени благоприятни условия за развитие на душите.

Ние действаме много акуратно и ви призоваваме към сътрудничество.

Колкото и дълго да се съпротивлява вашето его, то трябва да бъде усмирено и ако вие сами не се справите със своя звяр, то ние ще бъдем принудени да му наденем усмирителна риза за време, времена и половин време.

АЗ СЪМ Шива!