Вест за текущото положение

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас.

Настъпи времето да се свери компасът на вашите стремежи. Дойде време за равносметка на постигнатото.

Ние бяхме редом с вас, но стояхме встрани, наблюдавайки внимателно. Сега бихме искали да направим своите забележки и да обобщим междинния резултат.

Спомняте си, че през януари тази година започнахме нов етап в нашата работа чрез този Посланик[1].

Помните, че това е необикновен етап. Този етап е най-важният. И аз съм длъжен да ви уверя с цялата сериозност, че никога досега не сме полагали толкова усилия, за да осъществим замисленото. Всеки човек, който попада в сферата на нашите интереси и на нашата дейност, може да усети върху себе си, че всичко е много сериозно. Може да не виждате и да не усещате това физически, но на нивото на интуицията и по косвени признаци вие разбирате, че сте навлезли в много сериозен етап. През последните няколкостотин години ние не успявахме да доведем този етап до край. Този етап е свързан с построяването на образец на физическия план.

Този образ на Община или населено място, за всеки етап от човешката еволюция и според условията, които се създават на Земята във всеки момент от времето, ще бъде различен.

Сега настъпи времето да се усвои образът на Общината на ново, качествено ново ниво на съзнанието и като се използват съвременните достижения на човечеството.

Задачата е много трудна и изисква значителни усилия от всички светлоносци, които се намират във въплъщение сега.

Повярвайте ми, че понякога всичко зависи от един човек, който специално е дошъл във въплъщение, за да извърши определена работа. Той знае това и с готовност пристъпва към работа. Но минава известно време и първоначалният импулс отслабва.

По силата на човешката природа вие няма да успеете да поддържате постоянно най-високото ниво на своето съзнание. И настъпва моментът, когато вашият лукав ум ви казва: „Помисли за себе си. Защо изразходваш толкова сили за тази работа. А истинска ли е тя? Не дойде ли времето да поживееш за себе си? Животът е толкова кратък.”

И човек започва да се съмнява и да пропуска възможностите една след друга. Космическите срокове преминават и задачата остава неизпълнена. И ако ставаше дума само за съдбата на един човек, би могло да се пооплачем и да съжаляваме за случилото се. Но става дума за пропусната възможност за цяла нация и за няколко поколения хора.

Разбира се, ние имаме резервни варианти. И се стараем незабавно да използваме резервен вариант и да пробудим за действие друг човек. Но какво ни е на нас да гледаме как един след друг светлоносците излизат от Пътя, как делото, заради което са дошли във въплъщение, се спъва и буксува. Ние много пъти сме говорили за кармата на предателството, но когато човек извършва предателство, най-често той не осъзнава това. На него му се струва, по-точно неговият плътски ум го убеждава, че нищо страшно няма да се случи, ако той се заеме с тази работа по-късно, когато ще бъде готов. Но ако вие осъзнавахте какви огромни сили са събрани на една педя земя, за да се извърши важна работа, и какво ни е на нас да наблюдаваме как тонове Божествена енергия са изразходвани напразно само заради един ваш неправилен избор.

Колко е жалко, че вашият свят е толкова плътен, че не осъзнавате много неща. Ние подготвяме нашите мисии по няколкостотин години. Изпращаме във въплъщение най-добрите Синове на Светлината да работят за Общото Благо на цялата планета. Защо забравяте своите задължения в най-отговорния момент?

Аз дойдох да ви напомня за тази важна работа, която предстои да се извърши сега.

Аз дойдох да ви напомня, че настъпи времето за реални действия.

Вие не можете повече да се занимавате с безсмислени разговори. Спрете да разсъждавате за това кой е по-прав и чия представа за Божествената Истина е по-правилна.

Съществуват напълно правилни, проверени във времето критерии, по които ние работим с човечеството на Земята от векове. Ако не виждате на физическия план плода, резултата от колективните действия, потвърждаващ правилността на даваното Учение, от това следва, че или учението не е правилно, или изпълнителите не са оправдали надеждите на Възнесените Владици. Ние няма да се уморим отново и отново да започваме нашето дело. И само в крайно редки случаи успяваме да доведем нашето строителство до желания резултат на физическия план.

Винаги се стремим да ви дадем образец на физическия план, ориентирайки се по който ще можете да преустроите вашия свят и вашите отношения.

За да ви помогнем, ние сме готови да пожертваме твърде много. И ако сред вас биха се намерили хора, които реално биха имали готовността да пожертват само милионна част, еквивалентна на усилията, които ние неуморно полагаме, тогава светът щеше да почувства несравнима промяна на условията, касаещи цялостното устройство на живота и състоянието на планетата.

Затова не търсете някой, който да е виновен за това, че нашите мисии на Светлината буксуват една след друга. Просто попитайте себе си: „Направих ли всичко от своето невъзнесено състояние, за да помогна на Възнесените Същества на Светлината?”

Вие можете да ни помогнете! И можете да направите това, което ние не можем. Можете да бъдете нашите ръце и крака на физическия план. И аз много се надявам, че ще намерите време, за да погледнете на своя живот от най-високото възможно за вас състояние на вашето съзнание. И ще се постараете да се отскубнете от паяжината на своите плътски мисли и желания, за да намерите в себе си сили и да изпълните своето Божествено предназначение.

На нас ни е необходим преден пост на физическия план!

Много сили ни противостоят. Много хора стават проводници на противоположните сили. Малко са тези, които издържат.

Единици остават верни и истински. Тях ги очаква слава във вековете. Какво ви очаква вас, когато отхвърляте своето Служение и се устремявате в преследване на дрънкулките на вашия свят?

Никаква горчивина от поражението не може да се сравни с това, колко много душѝ губим. И колко много душѝ напускат нашия Път.

АЗ СЪМ Санат Кумара, с надежда за пробуждане на вашите душѝ от сладкия сън в илюзията.

 

 


 

[1]„Каня ви в моята школа на мистериите”. Господ Майтрейя, 28 март 2005 г.