Великата милост на Небесата

АЗ СЪМ Алфа.

АЗ СЪМ вашият отец Небесен. АЗ СЪМ дошлият. Днес, в този ден, дойде космическо известие и този Посланик е упълномощен да предаде това известие за вас.

Аз пристигнах от Далечните светове. Пристигнах, за да закрепя своя Пламък и своето Присъствие в чакрите на Посланика.

Това не е било възможно никога до сега. Ние предприехме този експеримент, за да форсираме събитията и да дадем възможност на човечеството на Земята да се докосне до енергиите на Висшите светове.

Аз трябва да ви уверя, че безопасността на вашия преход към по-високо ниво на вибрациите се определя изключително от възприемането от вас на ставащите промени.

От това, доколко сте способни да възприемете в своето съзнание Висшите светове и да следвате Закона на Висшите светове, зависи безопасността на прехода на човечеството на ново ниво на съзнанието, на нов етап от еволюционното развитие.

Затова АЗ дойдох да ви напомня за вашето предназначение и за вашия произход.

Вие преминахте еволюцията в плътните светове и сега трябва да се върнете при Мен в Моя свят, който за вас е вашият Дом.

Сега Аз отворих за вас прозореца на космическата възможност. Това е Моя лична Милост и възможност, която АЗ дарявам на човечеството на Земята.

От този момент вие можете да се обръщате с вашите призиви направо към Мен. И ако настъпи в живота ви момент, когато ви се стори изключително тежко да понасяте обкръжаващите ви страдания и бреме, можете да се обърнете направо към Мен с призив и АЗ ще направя всичко възможно за облекчаване на вашето положение.

Обаче в замяна АЗ ще ви помоля винаги да пазите в своето съзнание спомена за нашата днешна среща.

Ще мине известно време и илюзията ще започне да ви засмуква подобно на тресавище. Вътрешната Светлина ще помръкне и вашето същество ще изгуби ориентация. Цялото пространство около вас ще се изпълни със сив цвят и вие ще престанете да различавате Светлината от мрака, бялото от черното.

Именно затова АЗ дойдох в този ден, за да ви дам своята възможност и за да можете винаги да се възползвате от тази възможност.

Поставете на видно място словата на призива, който ще произнасяте във всички ситуации, когато обстановката около вас ви се стори непоносима, когато ви се стори, че нямате сили да понасяте бремето на заобикалящия ви свят.

Можете да произнасяте моя призив всеки ден и в продължение на 24 часа след произнасянето на призива ще можете да разполагате с моята лична защита и покровителство.

И така, трябва да застанете пред олтара. Намерете момент, когато нищо няма да ви безпокои. Влезте в своето вътрешно пространство, укрийте се в него и произнесете в тишината на вашето сърце:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Алфа, аз Те моля за действието на Твоята милост. Аз Те моля да изпратиш в моето същество Твоя бащински лъч. Аз Те моля да ми протегнеш своята ръка за помощ и да ме оградиш от всякакви негативни енергии и вибрации в продължение на следващите 24 часа. Аз съм Твой, Господи, ела, защити ме!”

От този момент АЗ правя този призив активен и достъпен за вас.

Това е велика милост на Небесата, когато имате възможност да разполагате с Моята лична защита, намирайки се в суетата на вашия свят.

Можете да прибягвате до Моята защита толкова често, колкото ви е възможно и колкото ви е необходимо.

Всеки път, когато произнасяте този мой призив, той усилва своето действие.

Обаче следва да разбирате, че този призив едновременно усилва Моето Присъствие във вашия свят. А това означава, че противоположните сили ще се насочат към мястото, където произнасяте призива.

Ако произнасяте призива един път в денонощието, вие получавате Моята защита в следващите 24 часа. Ако произнасяте призива по-често, АЗ ще проявя своето Присъствие редом с вас и ние заедно ще противостоим на всичко онова, което не е от Бога във вашия свят.

Ако сте готови да встъпите в редиците на Моите воини, АЗ ще пребъда с вас докрай във вашето служение.

Всички воини на Алфа се намират под моята лична опека. Обаче малко са тези, които рискуват да встъпят в Моето войнство. Защото от момента на Моята мобилизация вие сте длъжни да посветите целия си живот на Служение на Бога.

Много малко са на Земята тези, които са способни на това. Единици могат да издържат постоянното напрежение и пречупването на енергиите, преминаващи през техните тела.

АЗ искам да успокоя онези, които още сега изпитват страх и съмнения. Вие не сте готови и за вас не се отнася възможността да застанете в редиците на Моите воини. Но има няколко човека от тези, които четат това Послание, които са готови да застанат в редиците на Моите воини.

Вие сте готови да встъпите в първите редици на воините на Светлината.

Ще мине още известно време и количеството на Моите воини във вашия свят ще се увеличи. И по космическите мерки много скоро във вашия свят ще останат само Моите воини.

Това не означава, че ще има война. Но това означава, че Светлината ще победи мрака. Това е неизбежно. Защото това е Космически Закон.

АЗ дойдох в този ден, за да ви напомня за вашия Божествен произход и за вашето Божествено предназначение.

Пребивавайте постоянно в състояние на преданост и готовност и АЗ ще бъда винаги с вас!


АЗ СЪМ Алфа, вашият отец на Небесата АЗ СЪМ!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)