Учение за Любовта и житейските изпитания

Аз съм Господ Майтрейя, дошъл отново чрез този Посланик!

Сладостта от нашето общуване и информацията, която имам намерение да споделя, ще ви бъдат от полза.

Толкова рядко се случва да общувам с невъзнесеното човечество. И толкова рядко ви се случва да общувате с Възнесените Учители, че никаква информация няма да бъде излишна и времето, отделено от вас за четене на тази диктовка, ще бъде блажено.

Искам да поговоря с вас за най-важното. Аз искам да поговоря с вас за това, защото няма нищо по-важно сега за вас.

Ако можеше да стане чудо и всички хора изведнъж да започнат да изпитват чувство на Любов, тогава мога да ви уверя, че мигновено ще се случи чудото на преображението. Любовта е това качество, от което вашият свят изпитва хронически недостиг. Но в действителност Любовта е качеството, което е изначално присъщо на този свят. Това, че изпитвате недостиг на Любов означава, че следвате грешен Път.

Ако можехте да изпитвате постоянно това прекрасно, всепоглъщащо чувство! Вашият ум и вашето емоционално тяло щяха да се намират постоянно във възвишено състояние. Вашите вибрации щяха да бъдат на най-високото достъпно за вас ниво.

А какво още ви е нужно възлюбени?

Когато човек се изпълни с високи вибрации, когато е изпълнен с Божественото чувство на Любов, той изпитва безпричинно чувство на щастие, на изпълнен със смисъл живот, на покой, хармония.

Нямам предвид това качество, което голямата част от човечеството на Земята нарича любов и което всъщност няма никакво отношение към истинската Любов, чистата Любов, Божествената Любов.

Мога да ви кажа с цялата определеност и достоверност, че истинското чувство Любов е също толкова голяма рядкост за вашия свят, колкото е срещата ви с Възнесените Учители.

Ако можехте да издигнете своите вибрации до чувството на Божествената Любов макар и за кратко време, тогава вие почти мигновено бихте получили общуване с Възнесените Учители.

Възнесените Учители са много чувствителни по отношение на Любовта. Затова ви молим да ни изпращате своята Любов. За нас няма по-голяма наслада от това, да усещаме вашата Любов.

И ако вибрирате на честотата на Любовта, вие ще чувствате по същия начин нашата Любов.

В много учения, дадени чрез множество посланици се казва, че Любовта е ключ. Разбирате ли сега защо Любовта е ключ?

Защото това чувство е способно мигновено да повиши вашите вибрации и да ги приближи към вибрациите на ефирните октави на Светлината. И вие ставате способни да осъществите връзка с всеки Владика, към когото в дадения момент изпитвате чувство на Божествена Любов.

Сигнал за готовността ви за общуване с нашия свят ще бъде изпитваното от вас чувство на Любов, истинска Любов, Божествена Любов. Само това чувство на Любов създава абсолютно непроницаема защита срещу нападения от страна на всякакви негативни сили и енергии, от страна на всякакви индивиди, които са в подчинение на тези сили.

Затова е много лесно да се определи посоката, в която се движите. Ако изпитвате чувство на безпричинна Любов, радост, покой, вие се движите във вярна посока. Вие сте готови да прегърнете целия свят и сте готови да окажете помощ на целия свят.

Обхваща ви безпричинна щедрост, радост, желание да давате, давате и давате вашата Светлина, вашата Любов. Готови сте да дарите вашата Любов на целия свят, без да искате нищо в замяна.

Обратно, когато сте се заблудили или вървите не накъдето трябва, вие ще изпитвате недостиг на Любов и като следствие от това – подозрителност, страх, осъждане. Всеки човек, изпълнен с Любов, така ще се различава от вас по вибрации, че ще изпитвате към него раздразнение.

Виждате, че критерият за правилността на Пътя, по който вървите, е много прост.

Вие или изпитвате Любов, или не изпитвате.

А тъй като само незначителен процент от хората на Земята са в състояние да изпитват това благородно чувство, вие сами можете да прецените, колко хора се движат по правилния Път.

Ако сте свикнали да изпитвате Любов, тогава ще възприемате липсата на Любов като голям недостиг. Вие мигновено усещате, че не ви достига Любов. Мога да ви кажа, че когато преминавате тестовете по вашия Път, чувството на Любов се блокира. В този случай вибрациите ви се снижават, изпадате в състояние на безизходност и сте подложени на всякакви отрицателни чувства, които са присъщи на вашия свят и все още присъстват във вашата аура като непълноценни, отрицателни енергии.

Но преминаването на тестове по вашия Път е много важен и необходим елемент.

Тестовете, които преминавате, са изпити. Много е лесно да крачите в живота и да вземате верни решения, когато вибрациите ви са хармонични и високи. Но попадайки в същите тези ситуации, намирайки се в дисхармонично състояние на съзнанието, вие изпитвате затруднение да направите правилния избор.

Това прилича на изпит по таблицата за умножение. Спомнете си. Как ви беше трудно да отговорите колко е пет, умножено по шест или осем по седем, когато стоите пред целият клас и целият клас ви гледа. Въпреки че вкъщи, в спокойна обстановка, бихте отговорили на този въпрос без затруднение.

Тестовете са ви необходими, за да се научите да правите правилен избор във всяка житейска ситуация. Винаги трябва да избирате най-висшия, Божествения Път. Колкото и да е силна заобикалящата ви илюзия, вие винаги трябва да помните, че има друга, Висша реалност. И тази реалност е вашият истински Дом. А в този свят вие сте просто странници.

Когато преминете успешно своя тест, чувството за Любов се завръща мигновено при вас. По този начин винаги можете да разберете издържали ли сте теста, колко успешно и бързо сте го издържали.

Много от вас изразяват желанието си да служат на Възнесените Учители. И много от вас са напълно искрени в своя порив. Но забравяте, че преди да ви допуснат до управлението на автомобил, влак или самолет, трябва да преминете обучение и да издържите изпит за правоуправление. Същото ви се предлага да направите и преди да ви се довери важно Служение. Предлага ви се да преминете обучение и да издържите серия от изпити.

Но повечето хора бързо забравят своето желание да служат на Възнесените Учители и на човечеството на Земята, когато започнат тестовете и житейските изпитания. И се провалят на тестовете, не успяват да издържат изпитите.

А след това много се чудят, че са изразили своята готовност да служат, но им е било отказано.

Но как можем да ви окажем доверие и да ви поверим отговорна работа, ако не сте в състояние дори няколко месеца да помните вашите молби и желания, отправени пред олтара?

Много индивиди така се плашат от тестовете и свързаните с тях житейски ситуации, че са готови да се откажат и от своите молби и от своите клетви, от своите обещания, дадени пред олтара и в писмата си до нас.

Когато след известно време отново си спомнят за своето желание да служат, тогава се оказва, че възможността е пропусната и космическите цикли и земните срокове не позволяват да се започне нов цикъл на посвещения. Жалко е, че много наши чела пропускат възможност след възможност и целият им живот преминава напразно от гледна точка на развитие на душата.

Затова бъдете бдителни. Когато дойде вашият ред да преодолявате тестове и да преминавате посвещения, не се отклонявайте от избрания Път. Спомнете си за чувството на Любов, което ви е водило, което е било ваша пътеводна звезда и се опитайте да намерите онова решение във всяка житейска ситуация, което ще ви върне чувството на Любов.

Няма леки тестове и няма леки изпитания и изпити. Но такъв е Законът на тази Вселена. Вие трябва да преминете необходимите тестове, преди да ви бъде доверено Служение. И запомнете, че няма тестове, които не могат да бъдат издържани. Дава ви се точно толкова, колкото можете да понесете, намирайки се дори на предела на своите сили и възможности.

С Любов към вас АЗ СЪМ Майтрейя.