Учение за вашата душа

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас.

Аз дойдох както винаги да дам наставления, които са ви необходими, да дам наставления, от които се нуждае вашата душа, измъчена от копнеж по реалния Божествен свят.

Ние идваме отново и отново, за да се погрижим за вашата душа и да є дадем храната, от която тя има нужда. Ето и днес аз дойдох, за да дам кратко Учение за вашата душа и на вашата душа.

Нека с вас заедно се замислим за минута върху това, какво представлява вашата душа? Явява ли се тя цялото ви проявление?

Какво се разбира под душа?

В действителност вие сте много сложно образувание. Имате своя Божествена част, разположена в Божествения свят, която никога не го е напускала. И имате душа, тази част от вас, която е била създадена специално от строителите на форми, за да пътешествате по проявените светове, и имате физическо тяло, което е вместилище на душата ви за периода на земните въплъщения.

Вие сте много сложна конструкция. И ако времето не изискваше, аз не бих дошъл да ви давам това важно Учение за вашата душа.

Работата е в това, че много от вас се объркват в термините и разбират под душа малко по-други неща, различни от действителните.

Душата ви е тясно и неразривно свързана с вашето физическо тяло, но нейната връзка с вашите по-фини тела, Божествените тела, в някакъв момент от развитието є е била изгубена. Това е станало в онзи преломен момент, когато сте пожелали да напуснете Божествения свят и да се потопите в материята. Вие сте пожелали да придобиете човешки опит – това е било необходимо за еволюцията на душата ви. Защото тя не би могла да еволюира, без да е получила опита на човешката еволюция. Не е възможно да се развивате, ако постоянно не получавате по-дълбока опитност. Вие се спускате във все по-плътните проявления на физическия свят и това може да се сравни със слизане на душата ви и на висшата ви част с батискаф на дъното на физическия океан. За батискаф в този случай служи вашето физическо тяло. А вашата душа, неразривно свързана с него, представлява вашите фини тела – астрално тяло, ментално тяло и етерно тяло. Вашите фини тела са неразривно свързани с вашето физическо тяло и еволюират благодарение на него.

Ако се върнем към аналогията с батискафа, вашите фини тела са електронните системи и системите за обезпечаване на живота на батискафа.

Но само когато има човек, който да управлява батискафа, той може да изпълнява определени задачи на дъното на океана.

Много от вас се намират в такова състояние на съзнанието, при което се губи управлението на батискафа. Вашите висши божествени тела изгубват връзката с батискафа и той става предоставен сам на себе си.

Друг образ, който може да се даде, е образът на платноход, който е останал без управление по време на буря. Вие живеете вашия чисто физически живот и не се замисляте върху това кои сте, откъде идвате и накъде отивате. Това ограничава вашите цели и задачи само във физическия свят и не ви позволява да се развивате по-нататък.

Имало е етап, когато е било необходимо да придобиете опит от слизането в материята, опит от вашите прераждания. Вашите фини тела, вашата душа по време на пътешествието ви из материята е могла да се развива и да се усъвършенства. Вашата конструкция все повече и повече се е усложнявала. Но на определен етап вие сте изгубили единството с душата си. Престанали сте да чувствате фините светове, откъснали сте се от вашата душа. Тя се е отделила от вас по същия начин, както са се отделили висшите ви тела. Това е породило страдание в нея. И много части на вашата душа са били изгубени от вас по време на различните въплъщения. Душата ви е страдала много, когато сте допускали нехармонично поведение, силно изразени небожествени постъпки и това страдание я принудило да ви напусне частично. Затова вашите фини тела още от раждането носят в себе си уврежданията от миналите ви въплъщения.

Вие трябва да разберете, че съществува по-фина част от вас самите. Това е душата ви, която прилича на малко дете. И много прояви във вашия свят силно я травмират. Тя се свива и може дори да напусне физическото ви тяло. Но без душата си вие губите способност да проявявате Божествени чувства, губите още повече връзката с Божествения свят, защото вашата висша част може да се проявява само чрез душата ви.

Необходимо е да се върнете към хармонично развитие на душата си, на физическото си тяло и на вашата висша част. Необходимо е да се уравновесят и да се хармонизират всички ваши тела.

За да можете да се изкачите на следващото стъпало на своето еволюционно развитие, е необходимо да съберете всички изгубени частици на вашата душа. Необходимо е да възстановите своята цялостност, вътрешна хармония и покой.

И това се постига със специални практики и методики. Всяко време е давало нови практики и нови методики, способни да приведат в порядък вашите фини тела. И всяка методика е била предназначена за своето време.

Сега, след като на Земята дойдоха нови енергии и нови вибрации, най-доброто за вашата душа ще бъде пребиваването в тишина сред природата. Все още има ъгълчета по земното кълбо, в които природата още не е подложена на разрушителното влияние на цивилизацията. Ето тези места трябва да ви послужат за приюти и лечебници, намирайки се в които вие ще можете да възстановите целостността на своите душа и тяло, и на своята Божествена част.

Вие няма да успеете да постигнете това в големите градове.

Ще ви е необходимо време, за да възстановите енергиите си.

И ако успеете да практикувате медитациите си сред природата колкото е възможно повече време, тогава постепенно ще можете да привлечете от пространството всички частици на вашата душа. Когато душата ви почувства вашата любов, грижа, тя ще се притегли към вас от пространството, за да не ви напусне никога по вашия път.

Аз се опитвам да ви дам много важно Учение. И се опитвам да доведа до вашето съзнание това, че по-нататъшната ви еволюция е невъзможна, докато не успеете да възстановите целостността на душата си и хармонията между всичките си тела.

Когато се намирате сред природата, това ще стане естествено. И когато успеете да изцелите душата си, да излекувате нейните многовековни рани, вие ще можете да служите за пример на хората, които са уморени от пребиваването в ада на технократската ви цивилизация. По естествен начин вашата цивилизация ще може да се върне на пътя, който изначално е планиран за нея – пътя на духовното развитие и развитието на Божествените способности и възможности.

Колкото и да се опитвате да се убеждавате, че сте цялостни и хармонични, аз трябва да ви кажа, че тази хармония, която постигате чрез самовнушение, няма нищо общо с естествената хармония, до която вие непременно ще стигнете.

Аз ви дадох много важно Учение. Учение за вашата душа.


АЗ СЪМ Кутхуми.