Учение за пророците и за пророчествата

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният. Вие ме знаете като автор на Апокалипсиса. И аз дойдох отново, за да дам Учение, основано върху вътрешното знание, знанието, достъпно само за пророците и мистиците. И в днешно време има такива, само че тях понякога ги бъркат с различни шарлатани, които сами се обявяват за пророци или ясновидци, или екстрасенси, но прагът на тяхното възприемане на Божествения Свят е толкова нисък, че понякога е по-добре за тяхното бъдеще, ако те престанат със своите пророчества и замълчат.

Как мислите, има ли карма, с която се натоварват пророците и каква е тази карма? Аз ще ви отговоря. Защото много добре разбирам за каква карма става дума.

Пророкуването с нищо не се отличава от всяка друга дейност, която вършите във физическия свят. И има най-различни пророци. Има пророци, пророкуващи от името на Светлината и има пророци, които пророкуват от страна на тъмнината. Всеки пророк сам избира на кои сили да служи.

Пророчеството е дарба за връзка с невидимия свят. Тази дарба не се получава за едно въплъщение. И когато тази дарба се отвори, тогава обикновено човекът, който пророкува от Бог, осъзнава цялата тежест на кармичната отговорност, която ляга върху неговите плещи. Пророчеството представлява пресмятане във финия план на вероятността за различни събития. В зависимост от плана и от нивото, на което е пресметнато пророчеството, то може да бъде повече или по-малко достоверно. Но тъй като във финия план липсват нещата, към които сте привикнали във физическия план, то пророческата дарба предполага и дарба за трактовка на събитията по впечатленията, получени от съприкосновението с финия план.

И тъй като по време на трактовката на тези впечатления се включва и човешкият ум, на този стадий става изкривяване на информацията и достоверността на пророчеството се губи. Понеже аз писах Апокалипсиса със символи, успях да заобиколя кармата, която ляга върху пророка в случай, че пророчеството не се сбъдне. И всеки пророк, който е достигнал високо ниво, поднася завоалирано своите знания под формата на стихове, притчи, сонети. И това е много правилно, тъй като позволява да се избегне кармата в случай, че пророчеството се окаже невярно.

Има други пророци, които използват интереса на хората към пророчества и дават своите пророчества на достъпен език, основавайки се на знанията, които са почерпили от ниските слоеве на астралния план или когато са били в състояние на наркотичен транс.

Тези пророчества не носят в себе си голяма истина. И като правило те не се сбъдват. Вероятността да се сбъднат такива пророчества е 50 процента. В такива случаи казват: „Бабата позна наполовина”.

Но стремежът да се задоволи интереса на хората към пророчества натоварва такива пророци и ясновидци с голяма кармична отговорност. И тази отговорност е толкова по-голяма, колкото повече хора научат за пророчеството, а то се окаже невярно. Работата е в това, че всяко пророчество програмира съзнанието на хората, които го възприемат. И ако хората желаят да вярват в пророчеството и броят на тези хора е голям, тогава те със своето съзнание създават възможност за неговото сбъдване. И ако явлението, предсказано от пророка, не съвпадне с Божественото видение, но се е случило благодарение на енергията, натрупана в съзнанието на хората и вложена в това явление, то, ако явлението се е случило, кармата пада върху пророка и върху хората, които със своето съзнание са способствали за осъществяването на това явление.

Затова всяко пророчество е тояга с два края. Ако пророчеството променя Божествения план в добра посока, неговото осъществяване носи блага карма на всички, които са участвали в осъществяването му със своето съзнание. Ако Божественият план в резултат на пророчеството се е влошил, тогава се е създала отрицателна карма от това пророчество.

Пророчеството е също такова двойствено явление, както всичко във вашия свят.

И хората, които се поддават на енергиите на пророчествата на лъжливите пророци, създават отрицателна карма.

Пророците на Светлината винаги не са били зачитани, защото пророчествата, идващи чрез тях, не са се харесвали на повечето хора. И хората винаги са се отнасяли към такива пророци с опасение. Предпочитали са да не се свързват с тях или да ги унищожат физически. Кармата от разправата с пророците на Светлината ляга като тежко бреме върху следващите поколения.

Обратно, всяко почитане на Божиите пророци е носило блага карма на семейството на този, който е оказвал гостоприемство на пророка.

Истинските пророци винаги са били посланици Божии и тяхната мисия е била необходима, за да съдейства за правилното развитие на съзнанието на хората. Тези, които са се обявявали за пророци, без да носят върху себе си Божия печат, са си навличали тежка карма. Затова винаги се вглеждайте и внимавайте, не си позволявайте да се въвличате в каквато и да е пророческа дейност, ако тя не е от Бог, ако тя е бесовска.

Аз ви говоря за това Учение, тъй като от времето на моето въплъщение са изминали стотици години, но То не е изгубило своята актуалност. Напротив, придобило е актуалност, тъй като са се появили твърде много пророци и ясновидци, от които има много по-голяма вреда, отколкото полза. И ако се въвличате в тяхната дейност, прибягвате до техните услуги, заплащате услугите им, тогава вие по този начин трупате карма от неправилно действие.

Аз дойдох, за да ви дам това важно Учение за истинските и лъжливите пророци. И за да можете в съзнанието си да подхождате осъзнато към всичко, което срещате по своя път в тази област.

Защото е много важно, накъде насочвате своята енергия. Нито един лъжлив пророк не би могъл да пророкува, ако не му давахте енергията на вашето внимание и парите си, поощрявайки го да се занимава с небогоугодно дело.

Лъжливите пророци са раждат от нечистоплътното хорско съзнание, невежество и суеверие.

Сега, когато основната част на Учението е дадена, аз бих искал да ви дам пророчество, което се отнася за вашето бъдеще. Преди да дойда, аз и другите Владици размишлявахме, дали си струва това пророчество да бъде дадено чрез този Посланик. Тъй като ни беше необходимо да преценим чистотата на проводника и степента на изкривяване на информацията, което може да се случи. Решихме да рискуваме и аз започвам.

В сложното време, в което живеете, вие постоянно се замисляте за много неща и особено за това, какво е бъдещето на планетата и не я ли застрашава поредният глобален катаклизъм. Затова е много важно за вас да чуете, че не се предвижда никакъв глобален катаклизъм в живота на сега живеещото поколение. Но всичко може да се промени, ако не полагате ежедневни усилия за изменение на вашето съзнание. Това устойчиво развитие на планетата, което е постигнато сега, е достигнато благодарение на това, че твърде много хора се издигнаха на това ниво в своето съзнание, на което са способни да мислят позитивно и да насочват своите усилия за Общото благо, към Добро и Светлина. И ако броят на такива хора се увеличава с всяка година, тогава никакъв глобален катаклизъм няма да се случи и в живота на следващото поколение. Защото всяко предишно поколение подготвя почвата за следващото поколение. И вие със съзнанието си подготвяте устойчивото развитие на всичко живо на планетата Земя през следващия космически цикъл.

Аз ви пожелавам да продължавате все така успешно да държите вашето съзнание на високо ниво.

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, с огромно уважение към вашите животопотоци АЗ СЪМ.