Учение за пламъците близнаци

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас чрез този Посланик. АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам ново учение за пламъците близнаци, различно от учението, дадено ви по-рано.

Знаете, че във всеки мъж и във всяка жена, въплътени на Земята, присъства както мъжкото, така и женското начало.

Всъщност в своя висш аспект, във Висшите си тела вие нямате пол, вие сте андрогини.

И само в хода на диференциацията, уплътняването на материята вие получавате отначало физическо тяло, а после признаците на единия или другия пол. Погрешността на предишните представи беше, че имате извън себе си част, която е била отделена от вас на определен етап от еволюцията.

В действителност, ако се докоснем до историята на развитието на душите ви, вашата бяла огнена сърцевина или вашето АЗ СЪМ Присъствие, безсмъртната частица от Бог вътре във вас никога не е била разделена на две части, представляващи мъжко и женско начало.

Ние допуснахме тази погрешна представа да ви бъде дадена на определен етап от вашето развитие. Сега настъпи нов етап и можем да ви дадем малко по-друг поглед върху развитието на душата ви, различен от предишния.

И така, вашето най-висше тяло никога не е било разделено на мъжка и женска полярност.

Откъде тогава се е появила представата за пламъците близнаци и всички тези красиви легенди, свързани с търсенето на своята втора половина и постигане на единство чрез законен брак между пламъците близнаци?

Позволете ми да ви обясня.

Вашата душа и Висшите ви тела нямат пол. Те са безполови. Пол има само вашето физическо тяло и то е получило полови признаци едва на сравнително скорошен етап на еволюционното развитие, преди няколко милиона години.

Преди разделянето по полов признак процесът на създаване на деца е бил съвсем друг.

Но сега няма да се задълбочаваме в това.

И така, откъде води началото си представата за втората ви половина и свързаното с това щастие?

На определен етап от еволюцията вие получихте Висше тяло, което в различните религиозни системи има различни названия. Това е вашето Христово Аз, или Висшето Аз, или Висшият Манас.

Възможно е от тези диктовки да сте разбрали, че вашето Висше Аз ви е било дадено като еманация на по-високи духовни същества, които са ви подарили частица от себе си. Това е било необходимо на определен етап от еволюцията на човека. Човекът е трябвало да получи вътре в себе си водач, и следвайки неговите указанията, да може да придобие така липсващото му чувство за единство с Бог и с цялото творение.

Възлюбеният Иисус, когато е бил във въплъщение, дава учението за единението на душата. Помните притчата за жениха и невестата, която се приготвила за идването на жениха.

Това е учението за пламъците близнаци, изложено от Иисус, което има друг, по-правилен смисъл.

Единението с вашия пламък близнак представлява единение с вашата Висша част.

Настъпва нов етап на космическата еволюция и той вече не е далеч, когато всеки от вас трябва да постигне единение със своя пламък близнак, със своето Христово Аз. Единението на пламъците близнаци представлява ритуал, при който низшите ви тела или душата ви по своите вибрации стават съзвучни с Висшето ви тяло, с вашето Христово Аз. А тъй като дотогава вие напълно изчиствате низшите си тела, енергията свободно ще циркулира по телата ви, като ги облива. И този екстаз на единството, който преживявате при съединяването с Висшата част от вас, ви издига на върха на безкрайното блаженство, с което не може да се сравни никакво единение между мъж и жена на физическия план.

О, възлюбени, Бог има още много секрети и много тайни, които с времето ще ви бъдат разкрити. Възможно е днес да съм разрушил в умовете ви красивата легенда за пламъците близнаци, която беше така близка до сърцето на всеки, който е могъл да се запознае с това учение, дадено чрез предишния Посланик.

Но рано или късно се налага да се разделим с детските приказки и да пораснем.

Винаги е приятно вече в израсналото състояние на съзнанието да се сблъскате в живота с чудеса, чиито описания не сте срещали даже в най-хубавите приказки. Защото Божествената Реалност, постигането на Божествената Реалност не може да се сравни и с най-смелите фантазии на авторите на приказки, които все пак пречупват Божествените Истини през своето човешко съзнание.

А сега, възлюбени, ще се спра на още един момент, който може да ви порази. Тъй като всяко Същество на Светлината в онези далечни времена е дарило част от себе си на много животопотоци, мнозина от вас имат Христово Аз от същата природа и принадлежащо на едно и също Същество на Светлината, което ви е дало част от себе си.

Когато достигате състоянието на единение с вашата Висша част и други хора достигат състоянието на единение със своята Висша част, вие ставате единни помежду си. Вие усещате единството си с всекиго. И вместо един пламък близнак вие чувствате единството си с милиони пламъци близнаци, имащи обща природа с вашето Христово Аз.

Но легендата за пламъците близнаци има и друг аспект и той е свързан с още по-ранен етап на космическата еволюция. Някога, в зората на създаването на тази Вселена е станало разделяне на мъжка и женска полярност и това разделение е послужило за точка, в която Вселената е започнала да се проявява. Точка, от която е излязло цялото творение в проявление.

Затова когато в еволюционното си развитие заедно с Вселената вие отново се превърнете в точка, ще изчезне и мъжката, и женската полярност в тази вселена. Но по човешките представи това ще стане в безкрайно далечни времена.

И сега вашето съзнание не може да побере много космически Истини. Пък и аз не си поставям задача да ви изложа всички истини дори във вида, в който ги виждам от своето извисено състояние.

Засега е достатъчно това, което ви казах.

За утешение мога да ви кажа, че онези, които имат Христово Аз от същата природа като моето Христово Аз, с нещо са мои пламъци близнаци. И затова, освен вашето Христово Аз, което по право е ваш пламък близнак, вие имате още няколко милиона пламъци близнаци във въплъщение, които имат обща природа с вас на ниво Христово Аз.

Това може да зарадва някого, а други да разочарова.

Но е невъзможно да бъде спрян процесът на постигане на Божествената Истина. Този процес ще продължава, непрекъснатото откровение ще продължава. Искате или не, процесът на вашата еволюция не може да бъде спрян и ако се съпротивлявате на прогреса, помислете ще действате ли в съответствие с Божествения Закон?

В днешната беседа ви говорих за вашия пламък-близнак, който винаги е с вас и който търпеливо чака да престанете да се увличате от илюзията на този свят и да обърнете поглед към него. Вашият пламък-близнак иска да общува с вас, той ви чака. И няма нито един човек на този свят, който да ви е по-близък и с когото можете да споделите всичките си тайни и да получите надежден съвет.

Замълчавам, за да ви дам възможност да усвоите неочакваната информация, съдържаща се в днешната беседа.


АЗ СЪМ Кутхуми. И АЗ СЪМ имам обща природа на ниво Христово АЗ с много от вас.