Учение за изменение на съзнанието

АЗ СЪМ Сурия.

Аз отново дойдох чрез нашия посланик.

Днес нашият разговор ще бъде посветен на най-насъщния въпрос на вашето време, а именно: ние ще посветим нашата беседа на изменението на вашето съзнание.

Без всякакво преувеличение може да се каже, че въпросът за промяната на съзнанието не само е най-важният, но и че Учението за промяна на съзнанието е основно Учение, което ние даваме чрез нашия посланик, наред със Закона за Карма и Закона за превъплъщението на душите.

Тези три основни закона, ако се ръководите от тях в живота си всеки ден в продължение на значителен период от време, са способни да осигурят безсмъртието на вашата душа.

Разбира се, ако не вярвате в Бога, не вярвате във Висшия Закон, съществуващ в тази Вселена, тогава и нашето Учение няма да ви окаже необходимото въздействие.

Но да се върнем към Учението за изменение на съзнанието.

Аз още веднъж ви обръщам внимание, че това Учение е способно да осигури безсмъртието на вашата душа. Защо? Защото вашият свят е отразен илюзорен свят. И фактически вие попадате в онази външна илюзия, която съответства на вашето ниво на съзнание.

Всеки човек се намира в своя собствена илюзия. И намирайки се в центъра на големия град, срещайки се с хиляди хора, всеки от вас ще получава точно тази представа за външния свят, която съответства на неговото ниво на съзнание.

Например двама души, които вървят по една и съща улица, ще се намират в различни илюзии, ако се намират на различни нива на съзнанието.

Единият човек ще забелязва около себе си само негативните неща – рекламата на некачествени стоки, боклука, крещящо облечените жени.

Другият човек, който е на по-високо ниво на съзнанието, ще обръща внимание на усмихващите се деца, на облаците, на красотата на любящите майки.

Всеки от тези двама души ще се намира в своята илюзия.

Бог е толкова Велик, че позволява на всеки от вас да се намира в своя илюзия, която ще му даде най-добрите възможности за развитие.

Нашето Учение е характерно с това, че позволява на всеки човек, намиращ се на собственото си ниво на съзнание, да получи разбиране за направлението, в което може да се движи и усъвършенства, приближавайки се към Божествените образци.

Ние даваме разбиране как с помощта на прости и достъпни методи да промените своето съзнание дотолкова, че обкръжаващата ви илюзия да обърне към вас своята Божествена страна.

Нашите препоръки са толкова прости, че са разбираеми дори за дете.

Ако постоянно гледате нискокачествени предавания по телевизията, ако слушате разрушаваща вашето същество музика, ако се упоявате с наркотични вещества, алкохол и цигари, ако се храните с некачествена храна, няма ли да ви се струва странно, ако успеете да попаднете в реалност близка до Божествените образци?

Това не може да ви се случи, защото вие сте направили всичко, за да се изолирате от Божествените възможности и Божествените проявления.

Обаче Бог винаги ви оставя възможност и вие можете да приложите всички усилия, и постепенно да се откажете от вредните си навици. Вие можете да започнете постепенно да изчиствате своето същество от всичко вредно, безнравствено и след определено време ще забележите как ще започне да се променя вашето външно обкръжение. И вие постепенно ще преминете в друга илюзия, отговаряща на вашето променено съзнание.

Всъщност аз ви предадох същността на Учението, неговата сърцевина.

И ако се отнесете сериозно и задълбочено към изучаването на нашите Послания, ще откриете, че в продължение на десет години ние ви обучаваме на тази проста Истина – промяната на вашето съзнание.

В десетки Послания ние не се уморяваме да повтаряме едни и същи неща – оградете се с правилни Божествени образци, откажете се от гледането на некачествени образци, откажете се от вредните си навици и пред вас ще се разкрие Божественият свят.

Разбира се, ние напълно си даваме сметка, че нашата аудитория е твърде малка, за да промени ситуацията на планетата чрез достатъчно бърза промяна на съзнанието на отделни индивиди.

Обаче аз повтарям отново и отново – има вероятност, и тя винаги съществува, когато е възможно да се промени цялата ситуация на планетата с помощта само на няколко хиляди искрени последователи на нашето Учение.

Нашето Учение притежава способността да прониква в сърцата на хората и да запалва вътрешните светилници на хората.

И дори тогава, когато не можете да промените ситуацията на планетата, но искрено се стремите към всичко Божествено, ако се придържате към праведния начин на живот, вие вече постигате безсмъртието на своята душа.

Ако пък искрено разпространявате нашето Учение и сте готови да пожертвате собствения си живот заради разпространението на Истината на Земята и за спасението на душите на хората, то вие заслужавате най-високи почести в нашия свят.

Аз ви казвам и повтарям, че пътят на Служение на Божествената Истина, пътят на промяна на съзнанието няма да бъде лек. Защото щом започнете да променяте своите вибрации, следвайки Божествените стандарти и високите нравствени норми, външната среда веднага започва да ви се противопоставя. Вие пребивавате в света, но вече не принадлежите на този свят. И тъй като обкръжаващият ви свят има по-ниски вибрации, той автоматично започва да ви се противопоставя.

Вие срещате изкушения, сблъсквате се с директно противопоставяне. И вие не може да отговорите на борбата с борба, на насилието с насилие. Защото за вас това ще бъде крачка назад.

Единствено със силата на Духа си вие можете да угасите външното противопоставяне и вътрешното противопоставяне на всички присъщи за вас негативни енергии.

Твърде много от нашите последователи смятат, че се намират на много високо духовно ниво. Те смятат, че тяхната сила на Духа им позволява да противостоят на външните въздействия. Обаче много от тези хора се намират на първите стъпала на придвижването си по Пътя. И вие сами трябва да почувствате онази тънка граница вътре във вашето същество, която ви отделя от момента, когато ще можете да противостоите на външното със силата на Духа. Останалата част от нашите последователи трябва активно да се противопостави на външното несъвършенство.

Вие трябва да действате, вие трябва да вземете активно участие във външната дейност и да получите своя опит. И едва след няколко въплъщения в качеството ви на активни пазители на нравствеността и Божествения Закон, вие дотолкова укрепвате своя Дух, че можете да противостоите на външните негативи със силата на вашия Дух.

Ще ви открия тайната, че във въплъщение и сега се намират хора, които се противопоставят на противоположните на нас сили с помощта на силата на своя Дух. Но никой от вас никога няма да узнае техните имена. Тези единици смели хора правят всичко, за да не бъде разрушена физическата платформа от несъвършеното човешко съзнание.

А вие, които четете нашите Послания, трябва да приложите всичките си сили и способности в активни действия на физическия план. Единствено колективните позитивни действия могат да обърнат съществуващата негативна тенденция в света.


АЗ СЪМ Сурия и бях с вас в този ден.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)