Учение за Божествената Свобода

АЗ СЪМ Богинята на Свободата.

АЗ СЪМ дойдох днес, за да утвърдя във вашите умове и сърца качеството Свобода. Преди да дам посланието, размишлявах как би било по-добре да се предаде информацията на хората, които четат тези послания. Аз принадлежа към Владиците, които покровителстват Америка. И поддържам в Ню-Йорк фокуса на Свободата за Америка и за целия свят.

Също така съм член на Кармичното Ръководство и вие можете да се обръщате лично към мен, особено ако във вас възникнат въпроси след моето днешно послание.

И така, качеството Свобода. Аз не преставам да говоря за него, защото това е едно от най-важните качества, което прави човека подобен на Боговете. Всеки от вас ще има своя представа за свободата. Обаче съществува по-висок образец на Свобода, който трябва да следвате, ако желаете да вървите по Пътя, на който ви учат Възнесените Владици.

С цялата си отговорност трябва да ви кажа, че съществуват много големи изкривявания на това качество. Всичко във вашия свят е двойствено и всичко е подложено на изкривявания. Качеството Свобода не прави никакво изключение.

Ние говорим за Свобода, а много от вас започват да си мислят за всепозволеност, за свободата да се занимават с всичко, с което желаят да се занимават в дадения момент. И доколкото състоянието на тяхното съзнание е несъвършено, то много от тях желаят свободно да се занимават с най-непристойни неща и ще бъдат много недоволни, ако им се забрани да правят това.

Затова идвам, за да ви изясня качеството Свобода. И колкото по-близко е това качество до Божественото му проявление, толкова по-високи образци на Свобода ще можете да получите за разбиране и да ги следвате в живота си. Най-висшето достъпно за вас разбиране за Свобода ще бъде свободата от оковите на материята. Наистина, не зная доколко все пак това ще бъде достъпно за повечето от тези, които четат моето послание.

Ако навлезем в дълбочината на вековете и си припомним много далечната история на човечеството, то тогава човечеството още не беше потопено в материята. То съществуваше на по-фините планове на битието. Това беше преди много милиони години. Но всеки от вас, който чете това мое послание, е живял в онези времена. Това беше детската възраст за човечеството на Земята.

И на тази възраст човечеството беше безгрешно. То притежаваше способността за телепортация, материализация, то постоянно се намираше в състояние на блаженство и единство с Твореца.

Но липсваше един елемент, който би позволил на човечеството да еволюира и хората да бъдат осъзнати творци. Човечеството нямаше разум. Какво се случи след това, вие знаете отчасти. Това намери отражение в много митове, легенди и учения на света. Човечеството беше надарено с разум благодарение на доброволната жертва на Великите Духове, Светите Кумари.

И получавайки на свое разположение този мощен инструмент, човечеството започна да го използва. И понеже човечеството изначално разполагаше със свободна воля, то имаше възможност да използва този дар според свободната си воля.

И когато разумът се използваше в съответствие с Волята на Твореца, човешките индивиди прибавяха към своето каузалното тяло обвивки с цветовете на дъгата. А когато разумът се използваше за удовлетворяване на прищевките на егото, тогава Божествената енергия се материализираше и уплътняваше пространството. Минаха милиони години, докато светът стана толкова плътен, колкото го виждате сега. И дарът на разума, и дарът на свободната воля, неправилно използвани от човечеството в продължение на милиони години, фактически създадоха тъмница за душите. Защото създаденият от вас плътен свят все повече и повече сковаваше изначално присъщата ви Свобода. И сега се намирате всред плътния свят, привързани към него с много връзки. Това са кармичните връзки, създадени от вас. Това са вашите привързаности към този свят, към увлеченията и вещите на този свят.

Аз дойдох днес, за да породя във вашите душѝ стремежа към Божествената Свобода като освобождение от оковите на материята. Настъпи времето да осъзнаете онези прости неща, на които ви учат Възнесените Владици. На първо място трябва да бъде освободено вашето съзнание. В своето съзнание вие трябва да се научите да усещате чувството Божествена Свобода като непривързаност към материалния свят. Вижте какво ви задържа във вашия свят? Направете анализ на всички свои привързаности. Толкова ли са важни те за вас сега? Не се ли опитвате да вървите след инертното съзнание на по-голямата част от човечеството?

Човечеството, всеки човешки индивид, се намира на своя етап на еволюционно развитие. Но трябва да се намерят определено количество индивиди, които са способни да откликнат на моите думи и да се събудят в съзнанието си за разбирането на Божествената Свобода, като свобода от оковите на материята, като свобода от всички привързаности към материята.

Аз не казвам нищо, което да не е било изучавано в школите за посветени. Една от най-важните дисциплини, която се преподаваше в тези школи, беше свобода от привързаностите към материята като цяло и в частност от привързаност към каквато и да е собственост, към вещите.

Много добре разбирам, че целият свят в дадения момент е построен въз основа на написаните от хората закони, които на първо място са призвани да охраняват правото на собственост.

На вас не ви ли се струва странно, че толкова учреждения, съдилища, държавни и частни структури насочват своите усилия, за да утвърдят нечие право на собственост върху каквото и да е?

От моя гледна точка и от гледна точка на Възнесените Владици, това са напълно абсурдни действия. Как може да се притежава това, което вече има своя стопанин още от на началото на това творение. Всичко принадлежи на Бога и всичко е Бог.

Представяте ли си сега каква пропаст разделя съзнанието на Възнесените Същества и съзнанието на по-голямата част от човешките индивиди. И сега виждате това, над което ви предстои да работите.

Как да се развърже гордиевият възел на вашите привързаности, без излишни сътресения и ако е възможно, даже без жертви? Как внимателно да се разплитат една след друга кармичните връзки, без да се причини вреда на Живота? Това е една от задачите, които Възнесените Владици и в частност Кармичното Ръководство решават.

Да, може да се вземе меча и да се разсече гордиевият възел на кармата на човечеството за броени секунди. Но колко човешки душѝ ще загинат тогава?

Затова ние идваме и всеки път се обръщаме към онези, които са способни да ни чуят. Аз много добре разбирам, че можете да летите в космоса, можете да създавате свръхсъвременна техника и да обръщате назад реки, и това е много по-лесно, отколкото да си промените съзнанието, за да се издигнете на следващото ниво на еволюцията.

АЗ бях с вас този ден. И сега настъпи времето да си тръгна.


АЗ СЪМ Богинята на Свободата.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)