Целият смисъл на молитвената практика е в извисяването на вашето съзнание

АЗ СЪМ Падма Самбхава. Познавате ли ме?

АЗ СЪМ дойдох чрез този посланик да ви разкажа накратко за делото, което осъществявах по време на въплъщението си на Земята.

Дойдох на Земята преди повече от хиляда години. Бях роден от разума. АЗ СЪМ роден от Лотоса на Разума.

Моето ниво на постижения като Будда ми позволи да дойда в този свят по такъв начин.

О, вие можете да не ми вярвате. Много чудеса стават на Земята, но ако не вярвате в тях, тези чудеса за вас не съществуват.

Вие вярвате само на това, което виждате на екраните на своите телевизори и на екраните на компютрите си.

Нереалното възприемате като реалност, а реалното не можете да възприемете.

Вие ще станете Будда, когато в съзнанието ви се осъществи обратният процес: ще възприемате Божествената Реалност, но ще се намирате сред илюзии и ще осъзнавате цялата илюзорност на вашия свят.

АЗ СЪМ идвах на Земята, за да утвърдя основите на вярата, наречена будизъм, да обновя тази вяра и да я укрепя. Това беше моята мисия. И се радвам на предоставилата ми се възможност да се обърна към хора, които в болшинството си не принадлежат към будистите.

Всъщност всеки от вас много лесно може да стане будист. Достатъчно е в сърцето си да вземете решение никога да не вредите на нито едно живо същество на Земята и да поемете задължението да помагате на всички живи същества на Земята. Ако сте готови да изпълните тези две обещания, от днешния ден можете да се смятате за будисти.

Дойдох при вас в навечерието на празника Уесак, пълнолунието в Телец. Дойдох да утвърдя основите на будизма в сърцата ви, точно както дойдох с тази мисия преди повече от хиляда години.

Нищо не се е променило в света. Както и по-рано, светът пребивава в илюзии и не бърза да се раздели с тях.

Вашата молитвена практика трябва да има устременост. Ако се молите без необходимата устременост, напразно губите времето си. И ако докато се молите или медитирате ви посещават мисли за това, каква голяма работа вършите за човечеството, вашата молитва става безсмислена.

По време на молитва вие трябва напълно да изоставите човешкото си съзнание. Как можете да разговаряте с Бога, ако не сте се издигнали на онази висота в съзнанието си, когато Бог ще може да ви чуе?

Когато разговаряте помежду си, вие се стараете да се доближите до човека, към който се обръщате, за да може да ви чуе. Защо по време на разговора с Бога не се грижите за това Бог да ви чуе?

Бог разговаря с вас на езика на сърцето и Той разговаря с вас в сърцето ви. Затова по време на молитва нищо не бива да отвлича вниманието ви. Трябва напълно да се съсредоточите върху сърцето си и усещанията в сърцето си.

При това дори не е задължително да произнасяте думите на молитвата. Вие просто обединявате съзнанието си със съзнанието на Бога. Издигате съзнанието си до нивото на Висшето си Аз. И вие сте в Бога.

Целият смисъл на молитвената практика е в издигането на вашето съзнание. Ако устните ви и езикът ви произнасят думите на молитвата, а умът ви в това време блуждае наоколо, наблюдавайки с какво се занимават другите хора, по-добре е да се откажете от молитвата. Занимавате се с безсмислена работа. Молитвата е общуване с Бога, а не упражнение за езика. Вие знаете, че в будизма има различия в разбирането за Бога. Но ако под Бог вие разбирате Висш Закон, Абсолют, Висш Разум, вие сте почти будисти.

Колко странно е да се наблюдава как хората с човешкото си съзнание съдят какъв е Бог и какво представлява Той. И ако вашите лични представи за Бога не съвпадат с представите на друг човек, вие може да изпитвате дори враждебност към този човек. Всеки има в съзнанието си свой образ на Бога. Затова трябва просто да допуснете мисълта, че другите хора може да имат друга представа за Бога. Но това не значи, че някой има по-правилна представа, а друг има по-неправилна представа.

Вие се приближавате към Бога само когато извисявате съзнанието си до колкото може по-високо достъпно за вас ниво. И колкото по-високо е нивото на съзнанието ви, толкова повече и повече разбирате, че не можете за опознаете Бога. Дори когато станете бог в очите на другите хора, все едно вие не можете да опознаете Бога.

Има само вечен стремеж към разбирането на Битието, вечно самопревъзхождане.

Но когато достигнете в съзнанието си състоянието нирвана, вие разбирате, че сте постигнали всичко и повече не ви е нужно нищо да опознавате, защото сте влезли в състоянието на Божеството.

Но настъпва космическият срок и вие отново излизате от това състояние и отново започвате да опознавате Бога.

Този процес няма нито начало, нито край.

Сега вие се намирате на най-ниското стъпало от познанието за Бога и най-важната задача, която стои пред вас, това е да се научите да различавате илюзорния свят и Реалния свят. И преди всичко трябва да се научите да различавате илюзията в своето съзнание.

Ако поразмислите над своите мисли и чувства ще разберете, че те са абсолютно нереални. Всичко, до което се докосвате с ума си, е илюзия. Затова първият етап от освобождаването от илюзии е вашето разбиране, че всичките ви мисли и чувства са илюзия.

Щом разберете това, ще сте готови за следващата крачка, за разбирането какво във вас е Реално.

Съществуват много медитативни практики. Всички те са насочени към това да се влезе в съприкосновение с Реалната част от вас самите.

Първата ви крачка към Реалната част във вас самите е успокояването на вашия ум.

Ще ви дам моята мантра. Аз влагам в тази мантра енергията си, своите постижения. Затова, ако решите да четете тази мантра сега, ще получите максимален ефект от това четене. Тази мантра ще ви помогне да се избавите не само от излишната подвижност на ума си, но и ще ви позволи да се избавите от много ваши несъвършенства.

И така, произнесете със смирение:

ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ

Повтаряйте тази мантра толкова много и толкова често, колкото ви се иска. Тази мантра ще ви помогне да се избавите от вашето его толкова бързо, колкото бързо в ума си допускате да се избавите от егото си.

Някои от вас мислят, че е възможно до края на този си живот да не се избавят от егото си.

Става точно това, което допускате в съзнанието си. И ако в съзнанието си допуснете, че ще се избавите от егото си, като четете моята мантра 1000 пъти на ден в течение на една година, така и ще стане.

Само, моля, преди четенето на моята мантра не забравяйте да изпълните препоръките ми, които ви дадох в тази диктовка. Не забравяйте, че разговаряте с Бога и се приближете до Него колкото може по-близо в сърцето си, за да ви чуе.


АЗ СЪМ Падма Самбхава, бях с вас днес в навечерието на празника Уесак.