Само от вас зависи ще можете ли да осигурите на вашето Висше Аз благоприятни условия за разговор

АЗ СЪМ Владика Иларион, дошъл при вас за наставления, за вътрешна работа. Защото наставленията, които получавате от нас, са предназначени за обмисляне в тишината на вашето сърце. Ние действаме чрез вашето съзнание, ние се опитваме да разширим вашето съзнание и да сведем до него онези Истини, които неопровержимо са се потвърдили през вековете. И  вие можете да проверите тези Истини в своето сърце.

Вслушайте се в своето сърце. Уловете момента на тишина, когато сте спокойни и всичко във вас се намира в съвършено, хармонично състояние. Много са редки такива минути, но те се случват в живота на всеки човек. Бог ви дарява тези минути на вътрешна тишина, за да можете осъзнато да се стремите към възобновяване на тези състояния, когато вътре във вас всичко е в покой и равновесие. Именно в такива мигове е най-лесно да чуете гласа на своето Висше Аз. Тихият вътрешен глас в тишината на вашето сърце. И вие дори не можете понякога да различите този глас от вътрешните си мисли и разсъжденията на вашия ум. Постарайте се да усетите разликата. Този глас се отличава с изключително уважителното си отношение към вас, той е много ласкав и се отличава с простота, непретенциозност, искреност и любов. Не може да не почувствате разликата от всекидневните монолози, които водите в себе си. Нужно е да се вслушате. Това е гласът на вашето Висше Аз. Не ви се случва толкова често да чувате този глас. Но ако във външното си съзнание очаквате да чуете този глас, тогава винаги ще можете да направите разлика и да отличите този ласкав глас от стотици и хиляди други гласове, принадлежащи на астралния план.

Трябва да се научите да се ориентирате във вашето вътрешно пространство. Трябва да се стремите към вътрешна тишина и покой, защото в суетата, сред която живеете, не можете да чуете вашето Висше Аз. А е необходимо да чувате Висшето си Аз, защото в нито една енциклопедия или книга не можете да прочетете съветите и знанията, които получавате отвътре, няма да ги видите в нито едно телевизионно предаване.

Аз ще ви дам наставление, което ще ви помогне да доловите вашия вътрешен глас. И това наставление се отнася до промяна на вашия начин на живот. Вие трябва да се уедините, за да чуете своето Висше Аз. То просто не може да стигне до вас, когато сте прекалено обезпокоени от всичко, което се намира около вас във физическия свят. Представете си дете, което е дошло във вашия свят, току-що се е родило. За този младенец всичко е стрес, той възприема всичко, което е около вас в живота ви и към което сте привикнали,  като нещо заплашително и непознато. Шумът на колите, силната музика, всички звуци на вашия свят са необичайни за отново дошлата в света душа и изискват определена адаптация.

Вашето Висше Аз прилича на дете, което чрез вас идва във вашия свят. И обстановката, в която се намирате, понякога е толкова ужасна, че То моментално си заминава от вашия свят, за да чака десетилетия наред благоприятна възможност и отново да дойде при вас във вашето вътрешно пространство за разговор.

Затова само от вас зависи, ще можете ли да осигурите на вашето Висше Аз благоприятни условия за разговор. Този физически свят толкова се различава от Божествения свят, че не само за Висшето Аз, но и за всички Възнесени Същества на по-фините планове, пребиваването във вашия свят е трудно или съвсем невъзможно. Затова отначало трябва да създадете условия във вашия свят, за да можем да ви идваме на гости заедно с вашето Висше Аз и да общуваме с вас.

Напълно е разбираемо, че не можете да измените мигновено всички обстоятелства в живота си, да се преместите да живеете в тихо, уединено място, да оставите обичайната си работа и семейството. Не, това не се иска от вас, но вие трябва да се стремите към правилни образци на поведение, към тиха, омайваща музика, към ласкавото шумолене на тревата, към чуруликането на птиците и нежното ромолене на водата. Когато добрата музика, филмите, картините, доброто качество на всичко, което ви заобикаля запълнят вашето съзнание и най-близкото ви обкръжение, тогава ще можете постепенно да преодолеете отрицателните въздействия на вашия свят и да преминете в друг, по-фин свят. Вашето преминаване във финия свят ще бъде обезпечено, когато успеете да осигурите неговото присъствие във вашето вътрешно и външно пространство. И тогава на гости при вас ще могат да идват ангелите и елементалите, и ще можете да ги виждате с вашите обикновени човешки очи. Всичко е във ваша власт и всичко е постижимо чрез изменение на вашето съзнание. Постепенно, стъпка по стъпка. Но всички предприемани от вас стъпки трябва да бъдат направени във вярната посока. В това се състои и трудността. Тъй като повечето от вас още на следващия ден забравят за всички свои благи намерения и планове, които са изградили в главата си по време на четене на диктовките на Владиците.

Затова най-напред трябва да изработите в себе си постоянство на вашите стремежи. Не позволявайте на плътския си ум да ви отвлича и не се поддавайте на уговорките му, че пред вас има достатъчно време и можете да си позволите малките невинни слабости, към които така сте привикнали.

Усещайте границата на финия свят и премахвайте от своето съзнание всичко, което ви пречи да прекрачите тази граница. Изхвърляйте от своето съзнание всички неправилни образци и проявления, всичко, което ви кара да се задълбочавате в материалността и да се привързвате към нея.

Необходима е правилна нагласа. И никой, освен вас, не може да преодолее вашите недостатъци и привързаности. Помощта от Небесата няма да закъснее да дойде, но вие сами трябва да осъзнаете своите недостатъци и да поискате да се избавите от тях. Понякога една много малка привързаност изисква големи всекидневни усилия, за да стане възможно разделянето с нея. Но затова пък, ако вашият стремеж е силен, тогава всяка следваща привързаност ще изисква все по-малко и по-малко усилия, за да се избавите от нея.

Запазвайте верните ориентири в своето съзнание. И когато животът ви извади от състоянието на покой и равновесие, добре е да имате край вас знаци на вашите минали достижения. Това могат да бъдат снимки, филми, записки в дневника ви, в които сте запечатали възвишеното състояние на съзнанието си. Всеки от вас да има свой знак и символ, който да ви напомня за финия свят. Това може да бъде картина или образ на близък за вас Владика. Не пропускайте нищо, за да можете да възвисите отново вашите вибрации и да се върнете към състоянието на хармония и единство с финия свят.

Колкото са по-високи вибрациите на вашите тела, до толкова по-високи слоеве на финия свят ще получите достъп в съзнанието си. Вие преминавате във финия свят вътре във вашето съзнание, като сами променяте вибрациите на тялото си. Вашата задача е да добиете представа за разликата във вибрациите и да се устремявате към по-възвишени вибрации. Правете всичко, което ви позволява колкото се може по-дълго да задържите състоянието на високи вибрации. За едни това е музиката, за други – картините, за някого това са молитвите, за друг – медитацията. Използвайте целия арсенал от средства, които са ви достъпни, за да се поддържате постоянно във високо състояние на съзнанието, далеч от тъмните мисли и чувства. И тогава ще можете да видите как всичко във вашия живот започва да се променя. Вашето обкръжение, вашата работа. Ще ви се наложи да свикнете, че всичко около вас ще започне да се променя, заедно с изменението на вашите вибрации. Вашето обкръжение и това, което не може да се настрои към вашите вибрации, ще напусне живота ви или вие сами ще се откажете от всичко, което пречи на вашето духовно израстване. Необходимо е много добре да умеете да различавате капризите на вашето его и устрема към по-фините и възвишени светове, който изначално присъства във вас. И трябва много фино да различавате всички кармични моменти, които още не сте преодолели и ви заставят, принуждават ви да бъдете в некомфортни условия. Нищо не може да се направи, трябва да отработим всичко, което сами сме създали, дори да ни е много тежко и неприятно.

Но всички тези тънки моменти на различаване се намират изцяло под контрола на вашето Висше Аз. И вие винаги можете да получите от вашето Висше Аз всички необходими консултации.

Днес ви казах много неща. И всичко това ви е необходимо. Защото колкото по-напред върви развитието на човечеството, толкова с все по-фини страни на илюзията се срещате. И трябва да сте готови да правите вашите избори при всякакви външни и вътрешни условия.

Аз ви пожелавам да правите само правилни избори!

АЗ СЪМ Иларион.