Розарий
"Път"

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Време на промяна

Отче наш

1. Времето се измени, настъпи Нова Епоха. Световете се приближиха един към друг. Това, което само преди няколко години, дори още през миналата година, изглеждаше неосъществима мечта, сега се превръща в реалност. Ние получаваме възможност да говорим чрез мнозина и използваме тази възможност. Ситуацията на Земята продължава да се нагнетява. Повишава се нивото на вибрациите на планетата.

Богородица

2. На Земята идват нови енергии. Голяма част от човечеството усеща тези енергии във вид на невъзможност и безсмисленост да продължава да блуждае по същите пътечки в тъмнината, които то е следвало много и много хилядолетия.Това се проявява като чувство на неудовлетвореност, сърдечна тъга и очакване на нещо, което ще се случи едва ли не всеки момент.

Богородица

3. Най-чувствителните хора са загубили интерес към своите обикновени занимания. Като че ли нищо от това, което преди е изглеждало значимо и е представлявало смисъл на живота, днес няма ни най-малко значение. Всички предишни занимания: празно пилеене на времето с приятели, гледане на безкрайни сериали, търсенето на нови празни забавления изглежда са загубили всякакъв смисъл. Всичко това напомня за външния блясък на празничната украса, останала след изминалия празник. Днес всичко това вече е лишено от смисъл.

Богородица

4. Най-чувствителните хора долавят в сърцата си предчувствието за Новия Свят, този който трябва да дойде на мястото на стария и отживелия времето си. Както и да се опитва човешкото съзнание да се вкопчи в обичайното ежедневие, в традициите на старото, било то религиозни, обществени или семейни традиции, всичко това ще бъде пометено от ветровете на грандиозните промени. Няма смисъл да се оказва съпротива на тези промени, защото всичко в този свят е подчинено на Божествените цикли. Свободната воля в действителност е ограничена от времеви и пространствени рамки.

Богородица

5. Човешкото, смъртното съзнание, ограничено от рамките на материалния свят предполага, че всичко в този свят е подчинено на волята на човека или на волята на човешките лидери. Не! Има време за разхвърляне на камъните. Има време за събиране на камъните*. Ако раковият тумор се настани в човешкия организъм, то здравият организъм започва да се освобождава от болните клетки. Точно такъв е принципът, действащ в тази вселена.

Богородица

6. Ако която и да е човешка цивилизация се съсредоточава само в това да удовлетворява личните си интереси, ако тя мисли само за получаване на удоволствия от този свят, то такава цивилизация подлежи на унищожение точно по същия начин, както раковия тумор може да бъде отстранен по хирургически път. Съпротивлението в този случай е безполезно. Всичко, което не може да усвои Новото Съзнание, принципите на Общото Благо, Доброто, Сътрудничеството, ръководството на Бога, ще бъде пометено от лицето на Земята по начин, подобен на неотдавнашното земетресение и цунами, унищожили няколко хиляди души за броени часове.

Богородица

7. Спрете стремежа си за получаване на удоволствия в този свят. Има значително по-големи удоволствия, които са достъпни за тези, които откриват своето сърце и своя ум за вибрациите на Висшите Светове. Няма нищо извън самите вас, от което да се нуждаете. Цялото Божествено знание и съвършенство се намира във вас. Търсете това съкровище в своето сърце, търсете този вход към несметни богатства, които се намират вътре във вас.

Богородица

8. Но за този вход трябва да се заплати и цената за него е вашето его. Вие трябва да се разделите с тленната част на своето аз, със всички натрупвания в своя електронен пояс, които са буквално въжета, които ви привързват към Земята, към плътния план на тази планета. Тази тъга, която много от вас изпитват сега е верен признак за това, че сте уморени от удоволствията на този свят и сте готови за съприкосновение с тънките светове.

Богородица

9. Всичко, което ви трябва, е да направите избор и да прекрачите в безпределността, отказвайки се от вчерашния външен блясък, да направите крачка към реалността. Отначало една, после втора и да вървите без да се спирате към вашето реално Битие, към това, което сте в действителност. Няма нищо извън вас, което да задържа придвижването ви към висшата реалност. Вие сами себе си задържате. Нима не можете да се справите със своя двойник, блуждаещ в този нереален свят хилядолетия и хилядолетия въплъщения?

Богородица

10. Пред вас няма друг Път. Вие или трябва да направите своята крачка към непреходната реалност, или да прекратите своето съществуване като индивидуалност. Здравият организъм сам ще се избави от раковите клетки в него. Образно казано, вие всички живеете в Бога и си мислите, че Бог ще ви позволи да живеете по вашите измислени закони. Не, казвам ви. Той просто ще се освободи от всичко, което не съответства на Неговата Воля и на Неговия Закон.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Ние ви показваме Пътя

Отче наш

1. Истината трябва да бъде представена така достъпно, че да бъде разбрана дори и от дете. Вие сте забелязали какво усложнение има понякога в едни или други системи. Да, устройството на Вселената е много сложно и за човешкото съзнание на този етап нейното развитие едва ли е постижимо. Затова, колкото и елементарно да се опитваме да представим някои неща, вие не сте способни да ги възприемете. Затова сме избрали друг път. Този път, даващ направление на вашето съзнание, насочващ ви в правилната посока.

Богородица

2. Когато знаете в каква посока да се движите, то ще можете сами да предвидите какво да вземете със себе си за из път. Вие ще намерите и най-подходящи за вас духовни инструменти, и духовни практики, и духовни методики. Но вие вече няма да се лутате тук и там, защото направлението, вътрешният ориентир, компасът на вашето съзнание, има вярната посока.

Богородица

3. Може да бъде даден следният пример. Вие виждате пред себе си връх, Върхът на Божественото Съзнание, с блестяща белоснежна шапка, която го покрива. Но когато се отправите на път към този връх, вие влизате в гора, криволичите по каньоните, катерите се по скали и вече не виждате върха пред себе си.

Богородица

4. Това е като да попаднете в структурата на някоя църква или организация, която има свои правила, устави, догми. Буквално ви оплита непроходим храсталак от догми и правила. Никой вече не помни, защо са били създадени тези правила, но от вас изискват непременно да спазвате тези правила, иначе ще горите в ада, или с вас ще се случат всички възможни в света беди. Но ако вие помните, постоянно помните, за този връх на Божественото Съзнание, към който сте се устремили, тогава ще преминете през бодливия храсталак и той не може да ви причини вреда.

Богородица

5. По същия начин, ако влизате в гъстата гора, съставена от догмите на религиите, съществуващи от векове, вие вече не виждате от тези догми и правила дори синьо небе, но вие помните за Божествения Връх, към който сте се насочили и намирате изход от тази гора.

Богородица

6. Когато продължавате пътя си и започнете да се катерите по скалите и скалните пукнатини, съставени от новите учения, млади и още много хлъзгави и неустойчиви, то спомняйки си за Божествения Връх, получавате подкрепа и помощ във вид на приятелска ръка или въже, спуснато за вас от вашите братя, които вече са се изкачили по-нагоре.

Богородица

7. Тези учения не са за хора, които са намерили спокойствие на горската полянка, покрай ручея, изпълнена с птичи песни и пърхащи пеперуди. Тези полянки са подобни на тези учения и секти, където ви внушават, че трябва да се стремите към блаженство, намирайки се във вашия свят, че трябва да обичате всички, да проявявате само добри човешки качества.

Богородица

8. Не може да има съвършенство във вашия свят. Колкото по-дълго играете ролята на светец, толкова на по-болезнени удари ще се подложите. Удари, които ще ви разбудят от съня на прекрасната полянка и ще ви подтикнат да тръгнете към върха, превъзмогвайки себе си и своето несъвършенство.

Богородица

9. В процеса на изкачване ще се проявят всичките ви стари болежки, всички травми, получени от вас не само в това въплъщение, но и в предишните. Вие ще продължавате напред, превъзмогвайки болката от тези травми, натъртвания, рани и болести.

Богородица

10. Нашата задача е да ви дадем път, да ви дадем вярната посока, а ще вървите сами, всеки по своя индивидуален път. Но получавайки правилното направление, вие вече никога няма да се заблудите. Ние ви сочим Пътя към най-висшето постижение на Божествената Реалност. Ето го пътя. Вървете. Дерзайте, само не се спирайте в своето развитие. Напред!

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Езикът на звездите

Отче наш

1. Словесните формулировки на предстоящите събития винаги отразяват недостатъчно това, което трябва да стане и носят много приблизителен и вероятен характер. Всички събития в тяхната вероятна форма вече са заложени още в началото на творението.

Богородица

2. Във вашия свят има такова понятие като Зодиак, знаци на Зодиака. За човека запознат с езика на звездите цялото настояще и бъдеще е записано в това информационно поле, състоящо се от проявените звезди.

Богородица

3. И ако вие владеехте съвършено този език, то бихте могли да прочетете бъдещето на вашата планета, записано на универсалния език на тази Вселена. Но едва ли във вашето време ще се намери поне един светски астролог, който да е способен да разбира този език.

Богородица

4. Истинското знание, явяващо се ключ към езика на звездите и позволяващо да се предвижда бъдещето е скрито от съвременното човечество. По същия начин както е скрито от вас знанието, позволяващо да предвидите смъртта и да знаете своето минало и бъдеще.

Богородица

5. Но миналото и бъдещето се определят от настоящето, от всяка минута и всяка секунда на настоящето.

Богородица

6. Във вашия свят действа ограничение по време и ограничение по пространство. Във Висшите Светове тези ограничения не съществуват, затова съвършената матрица на творението може да бъде проявена в пространствено-времевите координати по много начини, вероятността на които се определя от вашите ежеминутни избори.

Богородица

7. Затова този план на развитие на Вселената, който включва и плана за развитието на вашата планета може да се променя в определен диапазон, но този диапазон е ограничен от рамки.

Богородица

8. И ако еволюцията на някоя планета се развива на границата на определения й от Висшия План коридор, тогава се намесва цялата Йерархия от Космически Същества за коригиране на тази еволюция.

Богородица

9. Така е ставало много пъти с вашата планета. Еволюцията е стигала до някаква критична точка и е завивала към предишното безопасно русло. Опасността за еволюцията е свързана със степента на отдалечаване на дадена еволюция от връзките с Висшите Сили, с Йерарсите на Вселената, с Бог, с Божествения Закон.

Богородица

10. Съществуват определени критични моменти в историята на Земята, както и на всяка друга планета, определени от Зодиака и обусловени от космическите цикли, когато направлението, информационното поле на Космическия Закон се сверява с направлението на еволюцията на жизнените потоци, населяващи планетата. И в тези моменти стават корекциите в развитието на планетите, ако отклонението от зададеното направление на движение превишава критичната точка.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Преломно време

Отче наш

1. Това се случва и във ваши дни. Еволюцията на планетата се е отклонила от траекторията, определена от Космическия Закон и изисква коригиране. Ние идваме периодически чрез разни пророци и посланици, за да напомним за съществуването на Закона и за необходимостта да бъде следван.

Богородица

2. Всички пророчества за края на света и за различни бедствия, които са се давали в миналото и се дават и сега, се явяват просто напомняне за необходимостта да се подчинявате на Закона, съществуващ в тази Вселена.

Богородица

3. Законът ще бъде спазен независимо от вашето желание да го спазвате или не.

Богородица

4. Задачата на Висшите Сили винаги се е свеждала до това, да удържат човечеството на края на пропастта, за да не се самоунищожи то само.

Богородица

5. Помощта, която се е оказвала и продължава да се оказва, се заключава в разширение на съзнанието на човечеството, помощ при преодоляването на вътрешните ограничения присъщи на хората и помощ свързана с издигане на следващо ниво на развитие на съзнанието.

Богородица

6. Сега Земята преживява критично, преломно време. Задачата, която се поставя пред човечеството е осъзнаването на това, че освен физическия план има и по-фини нива и човек по своята природа се явява Велико Духовно Космическо Същество.

Богородица

7. Потенциалът на човека е огромен. Но овладяването на този потенциал ще стане едва след като човек успее да преодолее тези свои качества, които го привързват към физическия план.

Богородица

8. Когато наблюдаваме някои от вас от нашето възнесено ниво, понякога изпитваме такива чувства, каквито изпитвате вие, когато наблюдавате мравките.

Богородица

9. Навярно сте наблюдавали през своя живот мравка, която носи голям товар в посока към мравуняка. От вашето ниво по-добре виждате, кой път е най-правилния и как той може да бъде съкратен и да бъде преодолян с по-малко усилия.

Богородица

10. Ако наблюдавате мравка ще разберете нашите чувства, които изпитваме, когато наблюдаваме вашето развитие. И както вие не се хващате да свършите работата на мравката, така и ние не можем да поемем изпълнението на задачите, които стоят пред вас.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Балансът на планетата

Отче наш

1. Ние можем да окажем определена помощ и ние го правим постоянно, но само в рамките, които допуска Закона. Един от тези видове помощ, оказвана от нас е напомнянето за космическите срокове и напомнянето на това, кои сте вие в действителност.

Богородица

2. Вашият потенциал е огромен. За разлика от мравката, която през този космичен период на развитие на Вселената няма да достигне човешка форма на развитие, вие ще можете да проявите своята истинска Божествена природа още преди края на този космичен период.

Богородица

3. Затова се предприемат толкова усилия от нас, за да предотвратим разрушението на физическата платформа на тази Земя, която ви е приютила и която ви дава безопасни условия за преживяване и развитие.

Богородица

4. Всеки катаклизъм, всяко стихийно бедствие се явява следствие от вашето несъвършено съзнание. И наистина жънете плодовете на вашето непослушание, егоизъм и инат, когато се срещате очи в очи с тези прояви на стихията.

Богородица

5. Информационното поле на човечеството и информационното поле на Земята са много тясно свързани и преплетени.

Богородица

6. Затова всяка несъвършена мисъл оказва влияние на цялата планета, обикаляйки цялото земно кълбо и влизайки в резонанс със също такива несъвършени мисли и чувства.

Богородица

7. По същия начин, мислите насочени към Благото, Доброто, положителните мисъл-форми и емоции добавят стабилност по цялата планета и способстват за изправянето на земната ос.

Богородица

8. Милиарди Космически Същества са готови да служат ден и нощ без умора, за да балансират и да предотвратят много вероятни катастрофи и катаклизми, за да можете спокойно да съществувате и да се развивате.

Богородица

9. В това се състои и вашата помощ, която можете да окажете на Групата на Възнесените. Медитирайте върху Доброто, Благото, Любовта. Запазете вътрешния мир и спокойствие.

Богородица

10. Всеки от вас трябва да стане опорна точка на Земята, проводник на Светлината, чрез която да се осъществява балансирането на тази планета и постъпването на Светлината необходима, за да може Земята да премине на следващо ниво.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.