Розарий на Свети Архангел Михаил

Аз ви зова в бъдещето

Кратък Розарий по Диктовката на Свети Архангел Михаил от 22 юни 2009 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Архангел Михаил. Дойдох в обкръжението на ангелите на синия пламък. Сега и в близките дни настъпва времето, когато ние сме длъжни да съсредоточим своите усилия в помощ на планетата. И това е моето съобщение и предупреждение към вас. Аз внимателно подбирах словата и обмислях как да сведа до вас простата истина, че вие навлязохте във възрастта, когато сте длъжни да разделите отговорността за всичко, което се случва на планетата, заедно с Възнесените Същества. Вие не бързате да приемете тази отговорност, а ще ви се наложи да приемете отговорност за планетата. И това е следващото ниво на съзнание, на което трябва да се издигнете.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие както и преди се вълнувате от това, което се случва около вас, увличате се от илюзията, която ви обкръжава у дома, на работа, от илюзията, която показват по телевизията. Но има много по-важни и реални неща, за които е време да започнете да се замисляте. Целият свят, физическият и финият план на битието се разтърсват от много ваши действия, мисли и чувства. И аз, и другите същества на Светлината понякога с потръпване възприемаме всяко поредно изхвърляне на отрицателна енергия, което човечеството допуска по своята неразумност. Всеки път, когато става неконтролирано изхвърляне на отрицателна енергия, се изискват усилията на множество същества на Светлината, за да се балансира ситуацията и последствията да не бъдат катастрофални за физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Сега настъпи времето, когато вие, най-добрите представители на човешкото съобщество, сте длъжни да разделите с нас, Възнесените Същества, отговорността за планетата Земя, за всичко, което се случва на планетата. И това е нивото на съзнание, което вие реално трябва да достигнете в най-близко време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Престанете да гледате хората около вас и да следвате примера, който виждате около вас и на екраните на телевизорите. Защото настъпва времето, когато вие сте длъжни да следвате ръководството, което получавате от вашите сърца. Има по-фини енергии и процеси, които протичат около вас на по-фините планове. И тези процеси намират отражение вътре във вас във вид на определени състояния на съзнанието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Не винаги всичко, което се случва на финия план, може да бъде осъзнато от вас, не всичко достига до вашето външно съзнание, но има определена интуиция, предчувствие, интуитивност. И ако бъдете честни със себе си, ако влезете в своето сърце и почувствате вибрациите на по-финия план, то с цялата очевидност вие ще чуете тревожния звън на камбаните, който кънти на планетата Земя. И този звън е сигнал за тревога. Това е показател за неблагополучие на планетата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Как може да се промени ситуацията и какво може да се направи сега, за да може превесът на силите на планетата отново да открие перспективи за светъл път? Аз мисля, че няма да бъде излишно да ви напомня, че колкото и да е трудно, колкото и да ви овладяват тежки мисли и състояния, вие сте длъжни да намерите в себе си сили и да кажете: „Аз зная, че тези състояния са нереални. Зная, че илюзията е силна, но аз съм готов(а) да противопоставя на илюзорните сили цялата мощ на Любовта, която се излива от моето сърце. Аз обичам този свят. Аз обичам Бога и неговото творение и няма да допусна този свят да бъде разрушен. Възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, аз ви моля да използвате моя животопоток в помощ на легионите на Светлината. Аз зная, че нищо няма да се случи с моята планета, докато поне един светлоносец действа осъзнато на страната на силите на Светлината”.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Щом съберем достатъчно количество индивиди, готови в своите сърца решително да отстояват Светлината, ние ще можем да молим Великото Централно Слънце и всички космически съвети за милости, за да получи Земята помощ и тази помощ да пристигне без забавяне.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. В този момент се решават много неща. Повечето човешки индивиди не са готови за изменение на съзнанието. И се търсят доброволци, желаещи да демонстрират новото ниво на съзнание, съзнание, което не е привързано към физическия и астралния план, а е готово за сътрудничество с Висшите Светове. И когато се намерят достатъчно количество индивиди, способни да демонстрират новото съзнание, тогава благодарение на техните усилия ще започне да се променя и съзнанието на другите хора.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Всички вие сте свързани на по-фините планове на битието. И е необходима по-висока честота на съзнанието, за да звучи тази честота като камертон в пространството и душите на хората, които са потънали в илюзията да се възправят и устремят своя взор към Небесата. Аз ви завиждам на вас, които се намирате във въплъщение в това много сложно време. Защото от вашата способност да държите своето съзнание чисто, устремено и съзвучно с Висшите Светове зависи бъдещето на планетата, зависят милиони душѝ, които са затънали в илюзията и не виждат светъл лъч.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Дайте пример! Бъдете смели, бъдете издръжливи, бъдете изобретателни. Измислете такива начини, които да увлекат милиони хора на новото ниво на съзнание. Звучете на най-високата нота. Бъдете пример! Аз ви зова в бъдещето! АЗ СЪМ Архангел Михаил!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.