Розарий на Серапис Бей

Учение за правилното използване на сексуалната енергия

Кратък Розарий по Диктовката на Серапис Бей от 15 декември 2009 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Серапис Бей. Вие ме познавате. Може би знаете също, че аз служа на лъча на най-долната чакра, муладхара. В тази чакра дреме вашата енергия Кундалини. Ослепително бяла светлина се освобождава от тази чакра в момента на вашето възнесение в Светлината и Божествената енергия буквално ви откъсва от физическия план и ви възнася в по-висшите октави. Затова аз съм Владиката, който обучава учениците на правилно отношение към енергията на Божествената Майка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Аз съм осведомен, че в нравите на човечеството за последните сто-двеста години настъпи много голям упадък. И това се отнася включително и за отношението към сексуалната енергия. Днес трябва да дам Учение, което ще накара твърде много от вас да погледнат по друг начин на сексуалните си стремежи. И целта на моето наставление ще бъде да опази от още по-голямо падение и злоупотреба със сексуалната енергия онези душѝ, които са способни да ме чуят. Какво ново мога да кажа и какво наставление мога да ви дам, което вече да не е известно на човечеството отпреди много стотици и хиляди години? Вашата култура премълчава твърде много неща, които са толкова естествени и са се предавали от поколение на поколение в продължение на много хиляди години. Това е Учението за правилното изразходване на сексуалната енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Именно това, как се отнасяте към вашата скрита сила, към сексуалния си потенциал, определя вашия по-нататъшен еволюционен път. И когато сте способни разумно да използвате вашата сексуална енергия, вие преодолявате своята животинска част и се приближавате към Божествения човек. Предметът на моята беседа ще хвърли в шок много от вас, защото вашият начин на действие в миналото не е бил безупречен. Всеки път, когато безмислено и неоправдано пропилявате своя Божествен потенциал, вие творите карма. Вашата творческа мощ, вашите творчески способности и вашето здраве са пряко свързани с вашата способност да управлявате сексуалната си енергия. Обществото не дава подробни обяснения на тази тема нито в училищното възпитание, нито във възпитанието на бъдещите родители. Обаче този важен предмет трябва да заеме място във вашия ум и когато се замислите над тази тема, има вероятност, че впоследствие ще съумеете по правилен начин да се разпореждате с вашата сексуална енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Сексуалната енергия е пряко свързана с вашата творческа мощ, със способността да творите във всяка област на човешката дейност. И сексуалната ви енергия се използва като гориво при вашето Възнесение. Оттук се налага изводът, че се изисква внимателно, особено внимателно отношение към този вид енергия. Вие може да ми възразите, че Бог дава енергията и затова източникът на тази енергия е неограничен. Това действително е така, но при условие, че сте овладели правилното отношение към този вид енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Как мислите, защо много чудеса като материализация, телепортация и други са невъзможни във вашето време? Една от причините се състои в това, че потокът на Божествената енергия във вашите тела е максимално ограничен. Вие нямате достъп до Божествената енергия дори в онзи обем, в който това беше възможно само преди няколко хиляди години. И тъй като човечеството все повече и повече изпада в невежество, потокът на Божествената енергия още повече се ограничава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. На вас ви се струва, че е невежество, когато не можете да използвате телевизора, компютъра или мобилния телефон. Напротив, невежеството се заключава в това, че вие не следвате Божествения Закон, съществуващ в тази вселена. И една от точките на този Закон гласи, че е необходимо грижливо изразходване на сексуалната енергия. Всеки човек притежава определен потенциал. И този потенциал може да се изтощи преждевременно. В такъв случай вие няма да можете не само да изпълните вашия Божествен план и Божествено предназначение, но вие ставате празен човек, човек в който Бога отсъства. Вашите очи угасват и вие ставате жив мъртвец още по време на вашия земен живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Сексуалната култура трябва да бъде част от общата култура на обществото. Това, което наблюдаваме сега, представлява онзи стадий на падение на нравствеността в обществото, който съществуваше по времето на Содом и Гомор. Може би сте чували какво е станало с тези градове. Всички хора се намират на различни степени на еволюционното развитие. И много малък процент от хората са способни по рождение да се отнасят правилно към Божествената енергия. Това са девствениците на Санат Кумара. По същество тези хора са много велики инкарнации или частични инкарнации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Други хора са способни да контролират своята сексуална енергия и да я държат в определени рамки. Но за това те трябва да бъдат осведомени до какво води излишното изразходване на сексуална енергия. Всички стереотипи на поведението във вашето общество и масовата култура не способстват за създаването на правилни образци в тази област. Затова е необходимо вътрешно осъзнато противопоставяне на изкушенията. И в никакъв случай не бива да се изразходва тази скъпоценна енергия за получаване на удоволствия. Идеално би било тази енергия да се използва само за зачеване на деца.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Аз говорих за две категории хора, които са способни напълно или частично да контролират своята сексуална енергия. Останалите хора, за съжаление, по този въпрос са паднали доста по-ниско от животните, защото това, което се допуска в средствата за масова информация, в интернет, не може да се нарече по никакъв друг начин, освен пълно падение на нравите. Най-светлата енергия, която ви прави подобни на Богове, в умовете на човечеството се е свързала с разврата и с нещо нечисто.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Във вашите умове трябва да се въведе порядък. Вие трябва да отделите Божественото по този въпрос от това, което е от лукавия. Трябва да отделите зърната от плевелите преди всичко по този въпрос, защото най-голямото изкривяване на Божествената енергия в света е свързано именно с всевъзможни сексуални изкривявания. Аз се радвам, че успях да изнеса беседа по тази важна тема. И ще бъда още по-радостен, ако сред хората, които прочетат тази моя беседа, се намерят достатъчно количество индивиди, които да проявят твърдост и упорство и да намерят в себе си сили да обуздаят своите желания и да издигнат своята енергия Кундалини като знак за вашата преданост към Волята на Бога. АЗ СЪМ Серапис Бей.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.