Розарий на Различаването

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Необходимост от Различаване

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Дарът на различаването ви е необходим както никога досега. И заедно с този дар вие ще трябва да получите знание за това, как трябва да се държите на този етап от еволюционното развитие, към какво да се стремите и от какви принципи да се ръководите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ние можем много дълго да изброяваме недостатъците на тези или онези религиозни учители и религиозни течения. Но по такъв начин ние ще изучаваме как не е нужно да се постъпва и как не е нужно човек да се държи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ние избрахме друг път. Ние даваме правилните образци и правилното направление. И както винаги ваша свободна воля е да изберете пътя, който да следвате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Вие правите избор и вие решавате. Нашата работа е да ви предложим правилни образци и да ви посочим правилното направление.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Цялата работа е там, че вие така сте оплетени в мрежите на илюзиите, че не можете да различите нито в кой източник се съдържа Истина, нито вибрациите, които са характерни за истинския източник.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова всички ваши практики и всички ваши действия трябва да са насочени към това, да се научите да правите различаване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. В действителност вашето пребиваване в илюзиите ще завърши само тогава, когато се научите да правите различаване между събитията, които принадлежат на плана на илюзиите и събитията, които принадлежат на реалния Божествен свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И вашата задача е да придобиете ясно виждане и да се научите да давате оценка на всяко събитие и факт, с който се сблъсквате в живота.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Мъдрите хора не бързат да се докосват до информация, която идва от непознат източник. И това е правилно. Ако поглъщате всичко безразборно, то може да настъпи несмилане от вашия мозък.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вие трябва много качествено да подбирате от обкръжаващата ви действителност онази информация, която заслужава вниманието ви и да я отделяте от боклука, който се намира в изобилие по полиците на вашите магазини и в Интернет.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Препоръки по Различаване

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. И нашата задача от този момент е не просто да ви дадем информация, а да ви дадем знание как да различавате истинската от лъжливата информация в морето от информация, което ви обкръжава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие знаете, че точни критерии не съществуват. И винаги, когато става дума за различаване, ние ви предлагаме да навлезете във сърцето си и да доверите на вашата Висша част да направи избор и оценка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Защото вашата Висша част винаги знае Истината. Обаче не винаги ви идва наум мисълта, че е нужно да се обърнете към вашата Висша част.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз вече не говоря за това, че чистотата на вашите низши тела може да е недостатъчна, за да почувствате и различите гласа на Висшия Аз.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова е уместно да се дадат външни критерии, въз основа на които вие ще можете да извършвате различаването в потока от обкръжаващата ви информация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Преди всичко обръщайте внимание не на качеството на подвързията или на външния вид на книгата, преди всичко насочете вашето внимание към качеството на подаване на материала. И ако информацията не се дава на понятно за вас ниво, тогава прекратете четенето.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Работата е там, че съществуват твърде много нива за подаване на информация. И това, което е достъпно за съзнанието на един, може да не бъде достъпно за съзнанието на друг.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Не винаги зад сложния текст стои Истина. Но ако сте достигнали висока степен на посвещение, тогава вие винаги ще изнамерите на полиците в магазините онези ключове, които ще ви позволят да разпознаете Истината в най-заплетения текст.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. По-рано ние прибягвахме към това, преднамерено да объркваме нашите послания. В този случай се стараехме да отпъдим от нас онези, които се стараят да използват нашата информация за своите користни цели.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Сега ние не сме склонни към усложняване. Защото даваната информация винаги може да се усложни, но същността на даваното като правило е много проста и достъпна дори за дете.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Някои критерии за Различаване

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Колкото и да обикаляте и да блуждаете из дебрите на така наречената езотерична литература, ние ви съветваме да вдигнете погледа си над същността на даваното и да отговорите на един прост въпрос: как това, което четете ви помага във вашия реален живот?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Помага ли ви тази информация, която получавате да се освободите от нереалната част от вас самите и да се устремите към вечната, непреходна реалност?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Какво ви дава информацията, която четете, за развитието на вашата душа? Как тази информация ви помага във вашия живот?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Можете да почерпите съвети за много на брой особено изкусни практики, но тези практики или ви водят към умножаване на обкръжаващата ви илюзия или ви отклоняват от вашето предназначение и създават илюзията, че вие сте много значимо същество от космически мащаб.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И в единия и в другия случай вие губите опорната точка във вашето съзнание. Вие или се задълбочавате в материята или се реете в облаците.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Но общото е това, че в крайна сметка вие само пораждате илюзия и творите тази илюзия или на физическия план или на астралния план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Ваша задача е постоянно да поддържате реален поглед върху положението си в този свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. А вашето реално положение – това е да стоите здраво с крака на Земята и в същото време да помните за вашия космически произход и да се стремите към Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Стремежът към Бога не трябва да се бърка със стремежа към заемане на високо положение в космическата йерархия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Да, не е изключено в много от вас да присъстват Възвишени Космически Същества, които са дошли на Земята и използват всяка възможност, за да помогнат на цивилизациите на Земята. Обаче никога не забравяйте, че вашата душа преминава земната еволюция. И тази еволюция е много постепенна.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вашето его пречи на вашето Различаване

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие не можете в продължение на един живот изведнъж да станете Велико Космическо Същество. Вие можете да предоставите на Възвишено Космическо Същество да действа чрез вас, но по-често вие предоставяте възможност на същество от астралния план да действа чрез вас. Какъв е критерия? Как да се разбере и направи различаване?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Знаете, че за да могат Възвишените Космически Същества да действат чрез вас, вие трябва да се сбогувате с по-голямата част от вашето его и да приемете върху себе си предано Служение на Космическата Йерархия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. За да се предоставите в робство на същности от астралния план въобще не са необходими никакви ваши достижения освен желанието на вашето его към самовъзвеличаване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Твърде много хора, нагълтали се с различен род повърхностна литература, са си въобразили, че са много велики същности, заемащи високо положение в космическата йерархия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И тези хора така са се заиграли в своите игри, че вече не са способни да направят различаване. И не стига това, но те не се и безпокоят за това да направят някакво различаване, защото са уверени в своята изключителност и величие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Но на околните хора само след няколко минути разговор им става ясно с кого си имат работа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Затова ние ви молим да развивате в себе си дара за различаването. Затова ние ви говорим преди всичко и най-напред да се избавите от своето его. Защото то пречи на вашето различаване, на вашето виждане и вашето Служение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Много жалко за тези индивиди, които са тръгнали по пътя на самовъзвеличаването. Но това е техния избор и те са направили този избор, който са искали да направят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вашият илюзорен свят се отличава с това, че всеки получава това, към което се стреми. И ако вие искате да станете Възвишено Космическо Същество, вие непременно ще станете такова. И ще получите всички знаци от финия план за това, че вие сте Възвишено Космическо Същество.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Цялата работа е там, че вашият мотив от самото начало е бил неправилен. Вие сте искали да станете могъщо същество. А истинският мотив би бил да станете най-смиреното същество, слуга на всички живи същества, живеещи на Земята. Истинският мотив би бил освобождаване от егото и помощ на всички живи същества.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Ключът за Различаването е мотивът, който ви движи

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Затова за вас не е задължително даже да се обръщате към другите хора за потвърждение за вашите, както си мислите, космически достижения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. На вас ви е необходимо просто да си отговорите на въпроса, какъв е бил вашия мотив, когато сте пристъпили към изучаване на езотерична литература?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Искали ли сте да получите нещо за себе си, или сте искали да отдадете всичко за Служение на живота?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Божествената наука на пръв поглед изглежда много проста, но мнозина така дълбоко навлизат в лабиринтите на лъжливи понятия и знания, че вече става проблематично за тях да получат нашата помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова моят съвет към вас е: винаги преди да се задълбочите в някакво учение или да следвате някаква практика или външен учител, внимателно проанализирайте мотива, който ви движи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Защото според своите вибрации и според вътрешните си желания, които ви движат ще се привлечете към онази група хора и към онзи учител, които просто ще ви снабдят с това, което ви е необходимо, за да достигнете вашите цели.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И никога не винете никого извън вас, че сте попаднали в секта или сте попаднали под нечие влияние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Защото вие самите и само вие сте отговорни за всичко, което се случва с вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие сте дошли в този свят, за да получите урока за различаването. Различаването на Доброто от Злото, реалността от илюзията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10.Получавайте сами своите уроци. И помнете, че ние можем да ви помогнем само тогава, когато ни молите за помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.