Розарий на Майка Мария за Русия[1]

 

Ние заедно можем да извършим чудото,
което очаква Русия

 

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб.

Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб.

Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа.

Моля за твоята помощ и подкрепа.

Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

1. АЗ СЪМ Майка Мария. Дойдох в този ден, за да поговоря още веднъж с вас, възлюбени мои. Аз дойдох с една мисъл – да ви утвърдя във вашето Служение. Точно сега настъпи времето, когато онези малцина, които съхраняват предаността си към Бога и към мен като негова предана служителка, могат да демонстрират своята вяра и преданост. Новата Божествена милост удължава възможността за Русия. И вие знаете, че за мен това е специална страна. Страна, която покровителствам много стотици години. И затова сега дойде времето, когато можете чрез Служението си да окажете неоценима помощ на Възнесените Същества. Възлюбени, моля ви да се отнесете сериозно към моите слова. Искам моите слова да влязат във вашите сърца и да ги пазите там винаги, дотогава, докато се намирате във въплъщение.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

2. И така, възлюбени, аз дойдох с една молба. И тази молба се отнася до вашите молитви. Вашите молитви са онази помощ, която можете да окажете сега. Много малко предани и искрени сърца се намират във въплъщение. Твърде голям е товарът върху тях. Но съберете сили. Малко остана да чакате, възлюбени. Ние чакаме изгряването на Новия Ден над Русия и след нея над целия останал свят. В недалечното историческо минало аз се явявах на много Светци от земята руска. И молех за тяхната помощ в онези моменти, когато облаци се сгъстяваха над руската земя. Преди да дойдат чуждоземни нашественици и преди да настъпят страшни времена. Вие знаете за Сергий Радонежски и Серафим Саровски. Но вие не знаете за стотици други Светци, които по моя молба се молеха и ми отдаваха енергията на своята молитва за застъпничество в тежки времена.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

3. Няма я вече тази защита над Русия, която беше сътворена в онези славни времена, когато защитниците на духа отиваха в пустините и горите, за да ми въздадат енергията от своите молитви. В незащитеното от молитви пространство прониква всякаква мерзост на упадъка. И вие виждате това около себе си. И не знаете как да избегнете това. Вие търсите застъпничество и молите за застъпничество. Но, възлюбени, Небесата могат да ви окажат помощ, ако видят, че вие също прилагате всичките си сили и отделяте цялото си свободно време за молитви и молитвени бдения.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

4. Пространството над Русия се нуждае от защита. Дори всички Небесни войнства не са способни да ви дадат защита, ако от ваша страна липсва свободна воля и устременост. Ако не се прилагат усилия от ваша страна. Ние идваме когато ни зовете, отговаряме на молитвите ви. Но сега дойде времето, когато трябва да отговорите на моя зов. Трябва да проявите своята свободна воля и усърдие. Не може да има безкраен поток на милосърдие от Небесата, ако Небесата не виждат вашите старания.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

5. Много хора не знаят какво да правят и как да помогнат в тази трудна ситуация, създадена на планетата. Казвам ви, че най-лесната помощ е вашата молитва. Няма и не може да има ограничения за молитвата. Няма значение религията, към която принадлежите. Няма значение вашата националност. Когато човек искрено се моли, не са важни дори словата на самата молитва. Защото вие се извисявате в съзнанието си до нивото на Възнесените Същества и става пряк обмен на енергия между нашите планове на Битието. И тогава и най-невъзможното може да се случи. Може да се случи чудото, на което винаги се е уповавал народът на Русия.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

6. Земята ви се нуждае от защита. Вашата планета се нуждае от защита. Всеки от вас се нуждае от защита от силите, които свирепстват, защото времето им изтича. И вече малко остана да чакате настъпването на по-радостни времена. Както в онези далечни времена Светците се молеха за моята земя и я защищаваха от пълчищата, така и по ваше време е необходима молитва.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

7. Малцина от вас са способни да отделят време за молитва дори един час на ден. И аз мога да изброя на пръстите на едната си ръка онези, които посвещават цялото си свободно време на молитва или на медитация върху моя образ. Възлюбени, Бог ви дава възможност. И се иска съвсем малко – да отговорите на молбата ми с вашите всекидневни усилия. Силата на молитвата е оръжието, което можете да противопоставите на всяко насилие, на всяко кръвопролитие, на всяка несправедливост, съществуваща във вашия свят.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

8. Не може да се случат чудеса без помощ от Небесата. И във времето, в което живеете, има възможност чудото да се осъществи. И можете да подготвите това чудо с усилията на своите сърца. Пребивавайте в покой и благост. Съсредоточете всичките си усилия в молитва за онези, които са неразумни и пребивават в невежество. Молете се за прозрение на вашите управници. Дори и най-последният грешник може да се разкае и да насочи в служение на Господа всичките си способности и таланти, които е изразходвал за греховни дела.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

9. Молете се за прозрение на хората, от които зависи вземането на решения в областта на образованието и здравеопазването. Молете се за спасението на душите на хората, които изгубили срам, грабят безценните съкровища на моята земя. Грехът и невежеството за един миг могат да бъдат заменени със святост и прозрение. И гласът на Бога ще ги спре, както навремето спря Павел с възгласа: „Трудно ли ти е да вървиш срещу ръжена?” Невъзможно е да се води борба с Бога. Всяка крачка против Бога и неговите служители предизвиква много тежка карма, която трябва да бъде отработена със страдание. С пот и кръв. Достатъчно страдания понесоха земята на Русия и нейните хора. Пред вас има светла възможност, която може да бъде проявена.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

10. Моля ви да замените унинието с вяра и устременост. Моля ви да намерите в сърцата си онова чувство на безусловна Любов, което в тези трудни времена е способно да спаси много заблудени души. Аз ви зова към най-възвишеното състояние на съзнанието ви. Молете се на този език, на който можете, със словата, които знаете. Устремявайте се към мен и аз ще пребъда там, където се молите. Заедно ние сме способни да извършим чудото, което очаква Русия.

Богородице Дево, радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 23 юни 2011 г.

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009