Кратки Розарии на
Майка Мария

 

Розарий на Майка Мария за Русия
Заедно ние можем да извършим чудото, което очаква Русия.
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(17,5 Mb)

 

Духовната мисия на Русия
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(15,6 Mb)

 

Аз се нуждая от енергията на вашите молитви
Първи кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(26,3 Mb)

 

Часът на милостта
Втори кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(27,8 Mb)

 

Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен
Трети малък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(27,8 Mb)

 

Аз зова вашето съзнание към висотите
Четвърти кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(31,4 Mb)

 

Необходима е повсеместна проявя на Вяра и Благочестие
Пети кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(31,0 Mb)

 

Нека четенето на Розарии бъде най-важната задача във вашия живот
Шести кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(26,1 Mb)

 

Не спирайте вашите молитви
Седми кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(28,3 Mb)

 

Целият механизъм на щастлива живот е заложен вътре във вас
Осми малък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(36,8 Mb)

 

Настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина!
Девети малък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(30,3 Mb)

 

Позволете на Бог да влезе в живота ви
Десети кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(40,2 Mb)

 

Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога.
Единадесети кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(35,4 Mb)

 

Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко около вас ще започне да се променя.
Дванадесети кратък Розарий
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(21,4 Mb)

 

Назад към странничката на Майка Мария