Розарий на Конфуций

Трябва да дадем възможност на Бог да се проявява чрез нас

Кратък Розарий по Диктовката на Конфуций от 31 март 2005 г

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. Постарайте се да се съсредоточите върху своето сърце. Върху ударите му. Послушайте дишането си. Вдишване… Издишане… Работата на сърцето ви и вашето дишане не са свързани по никакъв начин с държавата, в която живеете. И никак не са свързани с тази роля в живота, която изпълнявате. Същото е и с Божествената Истина. Тя съществува сама по себе си и не зависи от вашето съзнание и от вашите мисли. Тогава защо съществувате, ако този свят може прекрасно да мине и без вас? Задавали ли сте си този въпрос? Питали ли сте се някога, защо живеете? Мисля, че поне един път в живота този въпрос е стоял пред всеки от вас. А за мнозина този въпрос е стоял така настойчиво и така често, че търсенето на смисъла на живота буквално се е превърнало за тях в смисъл на живота им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие сте прави, възлюбени мои, достойна задача е да разберете защо живеете и защо съществува всичко, което ви заобикаля. Когато бях във въплъщение, бях буквално обладан от този въпрос. Имаше дни, когато не си намирах място, опитвайки се да намеря отговор отново и отново. Аз бях вярващ човек и се придържах към мирогледа, който бе приет в моето общество. Дотогава, докато не разбрах, че този мироглед е създаден от също такива хора като мен. С времето започнах да разбирам, че съм несъвършен и затова всяка моя мисъл ставаше несъвършена още преди да съм я изказал на глас. Защо съм несъвършен? И защо, колкото и да се старая, не мога да преодолея тези несъвършенства в себе си? Познати ли ви са тези въпроси? Вие също ли сте си ги задавали? С течение на времето отговорът на този въпрос залегна в основата на системата за обучение, която давах на хората, искащи да се учат при мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ясно осъзнавах, че вътре в мен има Висша, по-съвършена част от мен. И аз мога да общувам с тази част от мен самия. Обаче осъзнавах, че сам преча на проявлението на тази моя част. Не някой извън мен, а аз самият. Предполагах, че аз и всички живи същества сме създадени по образа на този, който е създал този свят, който по своето положение се намира неизмеримо по-високо над нас. И ние всички сме свързани с него и съставляваме неразривно Единство. По същия начин, както аз имам своя Висша част, този Творец и Създател на Света има своя Висша част и своя низша част. И тази Негова низша част съм аз във въплъщение. Това съм аз във въплъщение, и всички други същества във въплъщение, и цялата Земя, която виждах, докъдето ми стигаха очите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Ние всички бяхме Той във въплъщение. И Той живее и твори, и познава чрез нас. Той познава Себе си чрез нас, чрез всяко живо същество. Ние всички сме Негови клетчици и капилярчета. Ние съставляваме неговото тяло. И ние всички сме свързани с Него и помежду си. Всичко, което ни разделя един от друг и от Единството с Него трябва да се преодолее. Затова аз учех и продължавам да уча и сега само на едно просто нещо. Каня всеки от вас да се заеме с работа над тази част от себе си, която му пречи да стане едно с Твореца. Над тази част от вас самите, която ви отделя от състоянието на пълно единение с Бога, със Създателя, с Атмана, с Висшия Разум. Не е важно как ще наречете това, част от което в действителност сте вие самите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие не можете да правите нещо вместо някой друг. Вие не можете да заставите друг човек да прави това, което е нужно на вас. По-точно, можете да направите това, но трябва да проявите насилие. Ще ви се наложи със сила да заставите някого да работи за вас или да изпълнява вашите заповеди. Не е важно дали това е груба физическа сила или силата на написания от вас закон.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Обаче опитайте в своето тяло да накарате сърцето си да диша, а белите дробове да движат кръвта по кръвоносната ви система. Няма да успеете. Но ако се обърнете към историята ще видите, че цялата история се състои именно от такива моменти, когато някой се опитва да застави някого да прави това, което на него му е нужно. Оттук са войните, оттук е проявата на всяка несправедливост в света. А в основата на тази несправедливост винаги лежи желанието на някой да направи нещата така, както на него му е нужно. И се върнахме към темата за собственото си несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Когато бях млад, действително мислех, че мога със силата на своята убедителност и с личния си пример да вдъхновя света да се измени. Изгубих много сили и енергия опитвайки се да убедя хората как трябва да действат, как трябва да се държат. Не ми достигаха силите да убедя хората да постъпват така, както на мен ми се струваше, че е разумно да постъпват. Тогава се опитах да действам заедно с хората, които приемаха моята система от убеждения. Обаче, както и преди, силите ми не достигаха.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Повярвайте ми, вложих много сили, за да убедя хората, че живеят неправилно и поне само да ме изслушат как си струва да живеят. Минаваше година след година, десетилетие след десетилетие, а ситуацията в света не се променяше, колкото и да се стараех и колкото и усилия да влагах. Защо? Аз бях само малка песъчинка, малка клетчица в организма на тази Вселена. А се опитвах да убедя цялата Вселена, че трябва да живее по моите закони.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. След много десетилетия най-накрая разбрах, че единственият човек на цялата Земя, който ми е пречел, съм бил самият аз. Това е било моето прекалено тщеславие и прекалената ми увереност, че съм познал цялата Истина и мога да уча другите на тази Истина. Моят външен човек вместо да се подчини на закона, който действа в тази Вселена, се опитваше да застави цялата Вселена да живее по неговия закон. Разбрах главната Истина. Трябва да ви кажа, че си е струвало да изгубя цял живот, за да осъзная тази Истина. Безсмислено и безполезно е да налагаш свои закони в този свят, в който живеем. Ние трябва да се подчиним на Закона, който лежи в основата на тази Вселена и който е създаден още в момента на нейното сътворяване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. И Законът е такъв, че ние трябва да се откажем да проявяваме себе си, своето его в живота си, трябва да направим всичко зависещо от нас, за да дадем на Бог да прояви себе си чрез нас. Тогава ще можем да възстановим нашето Единство. Тогава ще можем да участваме в реализацията на замисъла на Твореца на тази Вселена. Това е задачата и работата, която всеки трябва да изпълни. Няма нито един човек в цялата Вселена, който би извършил тази работа вместо вас. Затова тази работа е най-важната. Изпълнението на тази задача е смисълът на вашия живот, който вие търсите извън себе си и не можете да намерите. Давам ви плода на моите размишления по време на моя земен живот. Но аз не мога да ви накарам да ядете този плод. Това трябва да направите сами. Никой извън вас не може да свърши тази работа вместо вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.