Розарий на Надеждата

Кратък Розарий по диктовката на Владика Иларион от 5 юли 2009 г

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. Всички ваши действия и мисли трябва да съответстват на Волята на Бога. Обаче в много от вас възниква въпроса как сред този хаос, който ви обкръжава, да се разбере какво съответства на Волята на Бога и какво не съответства, кое решение е Божествено и кое не е. Както винаги, основната и главна препоръка ще бъде да се вслушвате в гласа на своето сърце. Защото именно там се съдържа отговорът на всички ваши въпроси. А какво да правят тези, които не чуват отговорите?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. За съжаление за много и много въплъщения на Земята сърцата на твърде много хора са се покрили с непроницаема броня и е изключително трудно през тази броня да се чуе отговора на Бог. Вие сте се сблъсквали с твърде много трагични ситуации във вашите животи. И тези трагични ситуации са нанесли на сърцето ви рани, които болят и тлеят дори под този слой броня, в който сте облекли сърцето си, за да не усещате болката.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Какво да се прави тогава? Необходимо е да приведете сърцата си в работоспособно състояние. Необходимо е слой след слой да сваляте от тях всички отрицателни въздействия от миналото и от настоящето. Вашето сърце е много чувствително. И преди да се научите да разкривате сърцата си, е необходимо да се погрижите за това външните условия на вашия живот да не нанесат нови рани на вашите сърца. За съжаление, във вашия свят твърде много е онова, което кара сърцата ви да се свиват от непоносима болка. Но не винаги е било така.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. В историята на човечеството имаше щастливи епохи, когато хората се радваха един на друг, радваха се на слънцето, радваха се на всичко живо. Радостта беше основно качество. Това беше отдавна. Това беше в далечните времена, когато на Земята съществуваха цивилизациите на Златния Век. Най-добрите представители на човечеството и техните Учители се намираха във въплъщение. Природата и всичко наоколо представляваше хармонично проявление на божеството. Всичко, което съществуваше в това дивно време, беше щастливо. Състоянията на радост и щастие бяха доминиращи състояния на всичко живо. Точно толкова съвършени и изпълнени с Любов бяха и отношенията между хората. Всичко беше разумно устроено.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И в тези времена не беше нужно хората да покриват сърцата си с непроницаема броня. Техните сърца бяха отворени към всеки, защото нямаше никакви отрицателни проявления. И сърцата на хората винаги знаеха как да постъпват в съответствие с Божествения закон. Това беше много отдавна. Човечеството постепенно се спусна до това състояние, в което се намира сега. Всичко, което ви обкръжава във вашия живот съответства на състоянието на вашите сърца. И бронята на неразбирането, ненависта, неприязънта и равнодушието лежи като покривало над човечеството.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вие вкусихте в пълна мяра плодовете на непослушанието. Та нали именно своеволието и желанието да получите нещо за себе си в ущърб на другите, доведе човечеството до това състояние на съзнанието, в което то се намира сега. Затова обратният път от това състояние ще бъде демонстрацията точно на противоположните образци във всички области на живота. Любовта е необходимо да замени ненавистта. Любовта е необходимо да измести страха. Дружелюбието е необходимо да замени равнодушието, злобата и неприязънта. Радостта трябва да дойде на смяна на лошото настроение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Божествените качества заменят всички небожествени качества като с вълшебна пръчка, само в случай, че човечеството в основната си маса смени поведението основано на егоизма, тщеславието, желанието за непрекъснато получаване на удоволствия от живота, с поведение, основано на взаимопомощ, сътрудничество, желание да се отдава всичко за живота. Ще бъдете прави, ако кажете, че аз говоря за позиции, основани на егоизма и алтруизма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Тогава, когато човешкото съзнание се отдалечава от Божествените вибрации, в този случай човек сам се отделя от Бога, той престава да се чувства в безопасност, престава да изпитва Любов. Тогава, когато човек се връща в Божествените вибрации, се случва точно обратното. Човек чувства своето единство с цялото Творение, изпитва Любов, Радост. Той е удовлетворен, спокоен, уравновесен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Границата на Божествения свят минава през вашите сърца. Именно там, под слоя броня, се намира Бог. И тогава, когато всеки човек успее да разкрие своето сърце, цялото човечество ще се върне в онези времена, когато хората на Земята изпитваха постоянно състояние на Щастие и Любов. Има вероятност да се върнат тези времена на Златния Век. Има вероятност за това, че Златният Век ще дойде на Земята. И ние чакаме и гадаем, къде на Земята ще се създадат условия за пришествието на Златния Век.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вие трябва да знаете, че не винаги небето е навъсено и вали дъжд. Ще дойде време, когато слънцето на Божественото съзнание ще освети Земята. Мога само да кажа, че условията за пришествието на Златния Век започват да се създават още сега и се подготвят за идване във въплъщение и вече идват във въплъщение онези души, които носят в себе си съзнанието на Златния век. И би било добре, ако вие създадете за тези души условия на Земята, в които те ще могат в пълна степен да проявят своите способности и таланти. Завършвам с надеждата, че ще успеете да намерите в себе си сили и ще преодолеете своите отрицателни негативни състояния заради бъдещето на планетата Земя. АЗ СЪМ Иларион.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.